Märtha Louise

Faktaboks

Märtha Louise
Født
22. september 1971, Oslo

Artikkelstart

Prinsesse av Norge. Foreldre: Daværende kronprins Harald (1937–; se Harald 5) og kronprinsesse Sonja (1937–). Gift 24.5.2002 i Nidarosdomen med forfatter Ari Mikael Behn (30.9.1972–), sønn av spesialpedagog Olav Bjørshol (1952–) og helhets- og rosenterapeut Marianne Rafaela Solberg Behn (1953–). Slottet kunngjorde 5. august 2016 at paret skal skilles. Søster av kronprins Haakon (1973–).

Prinsesse Märtha Louise har markert seg som en frittalende og kreativ ung kvinne, som bevisst har gått inn for å forme og utvide den rolle hun ble født til. Dette har gjort henne til dels omstridt, men også populær.

Allerede ved prinsessens fødsel oppstod diskusjon i det politiske miljø omkring arvefølgen til Norges trone, idet Grunnlovens § 6 den gang ikke tillot kvinnelig tronfølge. Diskusjonen la seg etter at prinsessen 1973 fikk en bror og landet dermed en tronarving. Den tok seg imidlertid opp igjen i 1980-årene i lys av den generelle likestillingsutvikling, og av at Sverige gjorde eldste kongebarn til tronfølger, uansett kjønn. Da prinsessen og prinsen i mellomtiden var blitt store, og man ikke totalt ville snu om på de fremtidsperspektiver de hadde vokst opp med, gjennomførte Stortinget 1990 en endring av § 6 med to momenter: likestilt arverett for alle kongelige barn født etter 1990 (med henblikk på prins Haakons fremtidige barn), og arveberettigelse for alle født 1971–90 (med henblikk på prinsesse Märtha), dog med mannlig forrang. Slik fikk Norge to tronarvinger: Prinsessen etterfølger sin bror, så lenge han ikke har barn. Også hennes barn vil være arveberettigede.

Prinsesse Märtha Louise vokste opp på Skaugum i Asker. Interessene i oppveksten var litteratur, musikk, friluftsliv og idrett, særlig hestesport. Hun sang i kor, spilte instrumenter til husbruk og var aktiv folkedanser helt til begynnelsen av 20-årene. Sammen med sin bror mottok hun tidlig sterke impulser fra høytlesning av litteratur og eventyr, samt fra andre kunsteriske aktiviteter. Hun har understreket betydningen av dette som et indre verdigrunnlag i en materielt sett privilegert oppvekst, omgitt av mye virak.

Prinsessen gikk på Smestad skole, senere på Kristelig Gymnasium i Oslo, der hun avla eksamen 1990. Da hun senere bestemte seg for å utdanne seg til fysioterapeut, tok hun enkelte fag om igjen ved Bjørknes Privatskole i Oslo og begynte å studere ved Fysioterapihøyskolen i Oslo 1993. Hun var ferdig utdannet 1996 og tok sin praksistid som fysioterapeut i Nederland, men har aldri utøvet sitt yrke offentlig. Hun har senere videreutdannet seg innen rosenmetoden, en behandlingsmetode som kombinerer berøring med samtale, basert på ideene til den tysk-amerikanske fysioterapeuten Marion Rosen.

Prinsessen var i flere år aktiv som sprangrytter i Norge, Nederland og Belgia. Hun representerte Norge ved en lang rekke internasjonale mesterskap og oppnådde mange gode plasseringer. Våren 1997 vakte det en viss debatt at innkjøpet av hennes konkurransehester var blitt sponset av tre norske forretningsfolk, skjønt ingen reklameklausuler var knyttet til avtalen. 2000 la hun opp som aktiv rytter og vendte hjem for å ta del i kongefamiliens oppgaver.

Prinsesse Märtha Louise har representert det offisielle Norge ved flere utenlandske arrangementer og har hatt en omfattende reisevirksomhet hjemme og ute. Hun er beskytter for en rekke ideelle organisasjoner og kulturtiltak, fra SOS Barnebyer til Bjørnsonfestivalen, og har vært goodwill-ambassadør for FNs Høykommissær for flyktninger. Videre tar hun del i styrearbeidet i Prinsesse Märtha Louises Fond, som ble opprettet da hun ble født og som yter bidrag til funksjonshemmede barn. Flere ganger har hun tatt sterkt til orde for så vel barns rettigheter ute og hjemme som for mellommenneskelig toleranse og solidaritet.

Prinsessen markerte tidlig sin interesse for kultur og for arbeid med barn og ungdom, men fra 2000 av har hennes engasjement på disse feltene vært økende, bl.a. gjennom opplesninger av folkeeventyr i fjernsynet og ved tilstelninger omkring i landet. Hennes uformelle, muntre og moderne væremåte har gjort henne til et populært og respektert medlem av kongefamilien. Samtidig har hennes karrierevalg medvirket til en økt oppmerksomhet og debatt omkring monarkiets rolle i dagens samfunn.

I portrettboken Underveis, som utkom til hennes 30-årsdag 2001, debuterte prinsessen selv som forfatter, med en rekke korte, innholdsmettede tekster og noveller. I boken forteller hun også om sin egen oppvekst og utvikling som prinsesse i en brytningstid for monarkiet i Norge. Både i boken og ved andre anledninger har hun tatt til orde mot ekstreme utslag av sensasjonsjournalistikken.

13. desember 2001 forlovet prinsesse Märtha Louise seg med forfatteren Ari Behn, og bryllupet stod i Nidarosdomen 24. mai 2002. Samme år utgav ekteparet boken Fra hjerte til hjerte, som bl.a. omhandler deres vandring langs deler av Pilegrimsleden i Trøndelag på vei til bryllupet.

Fra februar 2002 tituleres prinsesse Märtha Louise ikke lenger “Kongelig Høyhet”, og hun mottar ikke lenger apanasje. Fra 2005 er hennes fødselsdag ikke lenger offisiell flaggdag. Hennes konstitusjonelle status forblir uforandret, men hun vil i fremtiden innta en mer sivil rolle. Fra 2002 betaler hun skatt, bl.a. for å forenkle mulighetene til å motta lønn og honorarer for eget arbeid på vanlig måte. Hun har tre døtre, Maud Angelica Behn født 29. april 2003, Leah Isadora Behn født 8. april 2005. Emma Tallulah Behn (født 29. september 2008). Märtha Louise er bosatt i Lommedalen i Bærum.

Verker

  • Fra hjerte til hjerte (sm.m. Ari Behn), 2002
  • Hvorfor de kongelige ikke har krone på hodet (med tegninger av Svein Nyhus), 2004.

Lydinnspillinger

  • Kvitebjørn kong Valemon. H.K.H. Prinsesse Märtha Louise leser utvalgte eventyr, CD, 2001
  • Det skjedde i de dager (sm.m. Sigvart Dagsland og Oslo Gospel Choir), CD, 2002

Kilder og litteratur

  • E. Fosnes Hansen: Underveis – Et portrett av Prinsesse Märtha Louise, 2001
  • I.-L. Finstad og C.-E. Grimstad: Prinsessen og Ari – langs kjærlighetens vei, 2002