Faktaboks

Sigurd Høst
Født
22. januar 1866, Flora, Sogn og Fjordane
Død
21. august 1939, Oslo
Virke
Skolemann og lærebokforfatter
Familie
Foreldre: Distriktslege Ude Jacob Høst (1834–1918) og Lorentze Schulrud (1837–99). Gift 22.12.1897 med Isabella («Lolly») Alver f. Vibe (5.2.1870–3.1.1937), datter av ingeniør Ferdinand Ludvig Vibe (1838–1912) og Johanna Elisabeth Nicolaysen (1845–1917). Far til Gunnar Høst (1900–83); stefar til Inger Alver Gløersen (1892–1982).

Sigurd Høst skrev slitesterke lærebøker i fransk og historie. Bøkene ble brukt i den høyere skolen i mer enn 50 år – lenge etter hans død. Også hans sterke kunstinteresse pekte ut over hans egen tid. Høst hjalp vennen Edvard Munch med å selge malerier den gang Munchs arbeider måtte prakkes på folk.

Sigurd Høst reiste fra hjembyen Bergen til Kristiania for å bli stortingsmann og jurist. Etter at han ble student 1884, gav han opp og bestemte seg i stedet for å bli dikter, eller i nødsfall filolog. 1891 var han uteksaminert filolog. Ifølge ham selv angret han aldri på at han ble lærer, bortsett fra en og annen gang når husleien forfalt ubeleilig.

Høst var lærer ved flere private skoler i Kristiania (Gjertsen, Qvam, Otto Anderssen), før han 1900 reiste tilbake til Bergen som adjunkt ved katedralskolen. 1907 ble han overlærer ved skolen, og 1915 fikk han tilsvarende stilling ved Kristiania katedralskole.

Høst oppholdt seg flere perioder i Frankrike i løpet av studietiden, og 1921–22 var han lektor i norsk ved Sorbonne i Paris. 1923–26 var han lektor i fransk ved universitetet i Kristiania/Oslo, og fra 1925 til han søkte avskjed 1937 var han faglærer i historie ved Pedagogisk seminar i Oslo.

Sigurd Høsts lærebøker i fransk og historie hadde en usedvanlig levedyktighet. Sammen med professor Trampe Bødtker utgav han Lærebog i fransk for begyndere 1896 og Franske læsestykker for gymnasiet 1897. Begge bøkene ble utgitt i nye opplag og reviderte utgaver til langt ut i 1950-årene. Hans lærebok i verdenshistorie kom også i mangfoldige opplag og reviderte utgaver lenge etter hans død.

Sigurd Høsts pedagogiske talent viste seg både i lærebøkene og i den konkrete undervisningen. Han skrev godt og var en ettertraktet foredragsholder, også i utlandet. Hans brede interessefelt og livlige stil gjorde ham til en kulturpersonlighet. Høsts temmelig omfattende Ibsen-studier var for det meste et resultat av ferie- og fritidssysler. I en rekke artikler og i boken Ibsens diktning og Ibsen selv fra 1927, trekker han linjer mellom forfatter og verk og kommer med kritiske innvendinger til samtidens Ibsen-tolkninger. Han fikk Kongens gullmedalje for en avhandling om Holberg som historiker 1912.

Foruten lærebøkene er Sigurd Høst i ettertid særlig kjent som malerne Nikolai Astrup og Edvard Munchs venn og salgsagent. Høsts stedatter Inger Alver Gløersen forteller i boken Den Munch jeg møtte at Høsts vennskap med Munch startet ved at Høst som pur ung student kjøpte et lite Munch-bilde på malerens første separatutstilling. Som liten jente opplevde hun at venninner ikke fikk bli med henne hjem fordi de hadde så fæle malerier på veggene. Rundt 1900 startet Høst sitt virke som agent for Munch ved å selge malerier på bryggen i Åsgårdstrand når “pappa-båten” la til kai. Han solgte to bilder til 10 kroner stykket og hjalp på den måten Munch ut av en pinlig pengeknipe. Etter som årene gikk, hjalp Høst Munch både med utstillinger og salg, som personlig støtte og som kritiker i det konkrete arbeidet.

Verker

 • Lærebog i fransk for begyndere (sm.m. A. T. Bødtker), 1896
 • Franske Læsestykker for Gymnasiet (sm.m. A. T. Bødtker), 1897
 • Indledning til lenstiden, 1902
 • Det norske skriftsprog. Et foredrag, 1903
 • Et afsnit af middelalderens historie, 1907
 • Lærebok i verdenshistorie for middelskolen, 1909
 • Om Holbergs historiske skrifter, 1913
 • Holberg og Daniel, 1914
 • Henrik Ibsen. Drøm og daad, 1915
 • Ibsen i tidens kamp, 1916
 • Dansk-Norsk-Franske og fransk-dansk-norske lommeordbog, 1920
 • Henrik Ibsen, Paris 1924
 • The problem of history teaching, 1926
 • Ibsens diktning og Ibsen selv, 1927
 • Ibsen Henrik: (1828–1906), Budapest 1928
 • Ibsen-portretter, 1928
 • Ledende ideer i Henrik Ibsens diktning, 1928
 • Har Ibsens “Dukkehjem” et fransk forbillede?, 1929
 • Hvorledes skal vi undervise i fransk. Metodiske vink i tilknytning til Bødtker og Høsts Lærebok i fransk for begynnere, 1929
 • Norges historie. Med viktigere avsnitt av Danmarks og Sveriges historie. For middelskoler og ungdomsskoler, 1930
 • Mere Brand, 1931

Kilder og litteratur

 • Stud. 1884,1909 og 1934
 • DAA 1927 (Wibe)
 • N. Østbye: biografi i NBL1,bd. 6, 1934
 • HEH1938
 • I. A. Gløersen: Den Munch jeg møtte,1964
 • samtale med Sigurd Høst (d.y.) 2001