Faktaboks

Siegwart Blumenthal Petersen
Peter Siegwart Blumenthal Petersen
Født
1. juni 1826, Stavanger, Rogaland
Død
1. desember 1878, Kristiania
Virke
Skolemann og historisk forfatter
Familie
Foreldre: Sekondløytnant og lærer Johan Frederik Petersen (1798–1836) og Nilsmine (“Mina”) Sophie Fredrikke Prahl. Gift 1861 med Karen Hedevig Tønnesen (24.8.1839–19.2.1899), datter av lege Johan Tønnesen (1812–80) og Idunna Urania Wamberg (1819–1909). Datterdatters sønn av Niels Wamberg (1738–1800); søstersønn av Georg Carl Christian Wedel Prahl (1798–1883); fetter av Peter Johan Kay Petersen (1821–96); filleonkel (fars fetter) til Sigvart Petersen (1845–1924; se NBL1, bd. 11).
Siegwart Blumenthal Petersen
Siegwart Blumenthal Petersen
Av /Kunnskapsforlaget/NTB Scanpix ※.

Siegwart Blumenthal Petersen var en fremtredende intellektuell rundt midten av 1800-tallet, og han er kjent som skolemann og historisk forfatter.

Petersen var sønn av en offiser, som senere ble lærer ved latinskolen i Stavanger og realskolen i Trondheim. Han vokste opp i Stavanger og Trondheim og ble student fra katedralskolen i Trondheim 1846. Deretter startet han studier i filologi, og han tok filologisk embetseksamen 1853.

Allerede mens han var student, fungerte Pettersen 1847–48 som lærer ved Tromsø lærde og Realskole. I tillegg arbeidet han som assistent ved Senjen fogde- og missionskassererkontor, og han ble også konstituert som fogd i Senja, da det ikke var noen jurister som ville ta denne stillingen. Petersen flyttet deretter til Christiania, og i årene 1849–54 var han lærer ved Nissens Pigeskole og Nissens skole, hvor han også var ansatt 1862–65. 1854–60 var han lærer i historie og geografi ved Krigsskolen. Samtidig var han også assistent ved Riksarkivet, men 1859 fikk han avskjed fra denne stillingen på grunn av illojalitet etter å ha offentliggjort statsråd Colletts rapporter til kong Karl Johan, noe som imidlertid ikke fikk alvorlige følger for hans karriere.

1865 ble Petersen ansatt som adjunkt ved Christiania katedralskole, og fra 1876 var han overlærer samme sted. Fra 1861 var han dessuten redaktør av Rigstidende og Christiania Intelligenssedler.

Petersen utfoldet seg tidlig som skribent, og det første han fikk trykt, var en tale som han holdt ved Henrik Wergelands grav. Ellers er han mest kjent som historisk forfatter, og hans lærebøker i historie ble brukt i norsk skole i lang tid. Hans hovedverker er Momenter til Støtte for Hukommelsen ved den mundtlige Undervisning i Historien, som utkom første gang 1851, og Norges Historie. Læse- og Lærebog for Almue- og Borgerskoler, som utkom første gang 1858 og som i alt kom i 123 000 eksemplarer. Han utgav senere flere historieverk og en mye brukt lærebok i geografi. Petersen skrev både norgeshistorie og verdenshistorie, og han ble en viktig premissleverandør i forståelsen av den norske historien.

Siegwart Petersen var en aktiv mann, og han var mangeårig kasserer og sekretær for Det norske Oldskriftselskab og hadde også samme stilling i Fortidsminneforeningen. Han var teaterinteressert og var lenge medlem av styret for Det norske Teater. 1859 stod han i spissen for en innsamling av penger som skulle brukes til å sikre teateret fortsatt drift. Hans interesse for historien gjorde at han ble medlem av Det Kongelige Norske Videnskabers Selskab og av det Svenska Fornskrift-Sällskapet.

1869 ble Petersen utnevnt til ridder av den svenske Vasaorden.

Petersen bygde opp en stor, privat boksamling på mer enn 9000 bind. Samlingen inneholdt særlig nordisk historie og norrøn litteratur. Dette biblioteket ble kjøpt av Petersens venn, grosserer Carl Schwensen, som skjenket det til Christiania kommune. Samlingen holdes for seg selv, som en særskilt avdeling ved Deichmanske bibliotek.

Verker

  Et utvalg

 • Tale ved Henrik Wergelands Grav, 1849
 • Momenter til Støtte for Hukommelsen ved den mundtlige Undervisning i Historien, 1851
 • Norges Historie. Læse- og Lærebog for Almue- og Borgerskoler, 1858
 • Verdenshistorie. Læse- og Lærebog for Almue- og Borgerskoler, 1860
 • Jordbeskrivelse. Læse- og Lærebog for Almue- og Borgerskoler, 1862
 • Se også fullstendig bibliografi i NFL, bd. 4, 1896

Kilder og litteratur

 • J. B. Halvorsen: nekrolog i Aftenbladet nr. 281/1878
 • Hjemmet nr. 1/1879
 • NFL, bd. 4, 1896
 • A. Kildal: biografi i NBL1, bd. 10, 1949

Portretter m.m.

 • Xylografi i Hjemmet nr. 1/1879