Faktaboks

Ralph Mollatt
Født
28. mars 1926, Oslo
Død
5. august 1984, Moss, Østfold
Virke
Industrileder
Familie
Foreldre: Rittmester Hans Mollatt (1897–1991) og Eugenie (Nini) Peterson (1903–96). Gift 1950 med fysioterapeut Lilian Stockfleth (17.10.1928–), datter av sivilingeniør Sigurd Johannes Stockfleth (1903–92) og Cordes Dahl (1902–63). Bror av Erik Mollatt(1941–).

Ralph Mollatt var sjette generasjon i det familieeide treforedlingsfirma M. Peterson & Søn, grunnlagt 1801 av hans tipptippoldefar Momme Peterson(1771–1835). Under Mollatts ledelse ble bedriften Norges største emballasjekonsern. Gjennom vertikal integrasjon innen treforedling ble Peterson-gruppen konsolidert som en solid enhet med forankring i Norge.

Mollatt tok examen artium i Moss 1944 og studerte økonomi og treforedling ved Syracuse University, USA, og i Grenoble, Frankrike. Etter praksis i USA ble han 1951 knyttet til familiefirmaet og overtok 1963 som adm. direktør der. Gjennom 17 år i denne stillingen markerte han seg som en kreativ, entusiastisk og høyt respektert bedriftsleder.

Ved oppkjøp i Norge, Sverige og Danmark av virksomheter for videreforedling av kraftpapir banet Mollatt vei for emballasjekonsernet Peterson. I en tid da mye annen norsk industri ble ervervet av utenlandske selskaper, klarte han å bevare og sikre Peterson som et norskbasert konsern. Blant de bedrifter som ble overtatt av Peterson-gruppen, var Norsk Kraftpapp Emballagefabrikk i Oslo, A/S Norsk Papiremballages sekkefabrikk i Skien, Polycoat A/S i Rygge, Thv. Moestue Emballasje AS i Oslo, AS Andfossen Bruk og A/S Greaker Industrier med cellulose- og papirfabrikk på Greåker i Sarpsborg. Ved fabrikken i Moss ble Norges første helkontinuerlige anlegg for “koking” av flis til fiber tatt i bruk 1971.

Mollatt arbeidet også for å sikre konsernet eierskap hele veien fra tømmeret i skogen til ferdig papir og emballasje. Han hadde som hovedlinje å pløye mest mulig av overskuddet tilbake i bedriften. Hans engasjement for natur og miljø førte til at M. Peterson & Søn fikk Norges Industriforbunds miljøvernpris 1977 etter omfattende investeringer i rensing av utslipp både til luft (“Mosselukta”) og i sjøen.

Mollatt vant stor respekt med sin rettlinjethet og sin personlige nøkternhet. Han var bl.a. styremedlem i Papirindustriens Sentralforbund og Norsk Treforedlingsråd, styreformann i Norges skogindustri, medlem av arbeidsutvalget i Norges Industriforbund, og president i de europeiske sekkefabrikkers forbund Eurosac 1972–74; dessuten fransk visekonsul fra 1955. Hans interesser for natur, friluftsliv og idrett førte ham inn i finansutvalget i Norges Olympiske Komité, Oslofjordens friluftsråd og rådet for Verdens Naturfond i Norge. Han var en ivrig jeger og sportsfisker og sine venners usvikelige venn i arbeid og fritid.

Mollatt var seg sterkt bevisst de nasjonal- og kulturhistoriske verdier i firmaets hovedsete, Konventionsgården i Moss. Gården ble bygd for Moss Jernverk 1778 og var 1814 kong Christian Frederiks residens under forhandlingene med Sverige som førte til at Norge fikk beholde Grunnloven. 1964 arrangerte Mollatt i samarbeid med Stortingets presidentskap et minnemøte i Konventionssalen.

Også Moss by og industrimiljøet der stod Ralph Mollatts hjerte nær. Han var formann i jubileumskomiteen ved Moss bys 250-årsjubileum 1970 og drivkraften bak byggingen av Mossehallen samme år. Han var også sterkt engasjert i utbyggingen av Refsnes Gods på Jeløy til et moderne konferansehotell og i det nye sykehuset i Moss. For sin samfunnsnyttige virksomhet ble han 1982 utnevnt til ridder av 1. klasse av St. Olavs Orden. Da var han allerede sterkt merket av en kreftsykdom som hadde rammet ham i ung alder, og som senere spredte seg slik at han måtte fjerne en lunge og et øye. Med sin jernvilje gjennomførte han likevel sin siste jakttur; med bare ett øye skjøt han elg også det året.

Verker

    Ikke-publisert materiale

  • Arkivene hos M. Peterson & Søn A/S, Moss

Kilder og litteratur

  • Diverse arkivalier hos M. Peterson & Søn A/S, Moss, herunder avisintervjuer, fødselsdagsomtaler m.m.
  • I. Kittilsen: Firmaet og familien Peterson – Moss, 1935, trykt manuskript
  • Konventionen til Moss (med tale av Ralph Mollatt), til festmøtet i Moss 1964
  • utg. av M. Peterson & Søn A/S, Moss: Peterson 200 år, Moss 2001
  • diverse artikler av og om Mollatt i firmaets blad Kraftnytt
  • intervjuer med medarbeidere

Portretter m.m.

  • Portrett (tegning) i familiens eie