Faktaboks

Otto Øgrim
Johan Otto Øgrim
Født
1. oktober 1913, København
Død
6. desember 2006, Oslo
Virke
Fysiker
Familie
Foreldre: Frelsesoffiser, senere kommandør i Frelsesarmeen Tobias Immanuel Øgrim (1886–1962) og frelsesoffiser Othonie Margrethe Olsen (1879–1972). Gift 13.8.1938 med ernæringsfysiolog Marit Odlaug Eggen (3.2.1915–25.3.2008), datter av landbrukssjef Albert Eggen (1878–1966) og Marie Mørkved (1884–1965). Far til Tron Øgrim (1947–2007); svoger til Brynjulf Bull (1906–93).

Otto Øgrim var en avholdt lærer i fysikk ved Universitetet i Oslo (UiO) i mer enn 35 år og en produktiv lærebokforfatter. Han huskes likevel best for sitt virke som popularisator av fysikkfaget gjennom radio og fjernsyn, sammen med kollegaen Helmut Ormestad.

Øgrim ble født i København, men vokste opp i Kristiania, Bærum og Hamar. Hans vei til realfagene ble ganske vidløftig: 14 år gammel reiste han til London, der han 1929 tok handelsskoleeksamen ved Clark's College. Deretter arbeidet han et års tid som bokholderiassistent i et London-firma før han 1930 flyttet til Hamar og avla middelskoleeksamen der året etter. Så fulgte et par år som annonseakkvisitør i Oslo før han arbeidet seg gjennom gymnaspensumet som privatist og avla examen artium ved Trondheim katedralskole 1934. I studietiden hadde han kommet inn i kretsen rundt Erling Falk og den venstreradikale organisasjonen Mot Dag, og han arbeidet der et par år og deretter som assistent ved Studentkontoret ved UiO. 1938–41 arbeidet han som maskinskriver ved Det norske Studentersamfund. Etter hvert begynte han også på realfagstudier ved UiO.

Under den annen verdenskrig var Otto Øgrim en aktiv motstandsmann og medlem av sentralledelsen i den hemmelige etterretningsorganisasjonen XU. Samtidig med sine andre aktiviteter arbeidet han seg fremover i studiene, og 1946 ble han cand.real. med fysikk hovedfag.

Fra 1947 til han gikk av med pensjon 1983, var Otto Øgrim universitetslektor i eksperimentalfysikk ved Fysisk institutt, UiO. Han ble raskt en avholdt foreleser. Han hadde evnen til å kombinere en saklig og forståelig fremstilling av stoff som mange studenter i utgangspunktet syntes var vanskelig, med humørfylte innslag. Man kjedet seg ikke under Øgrims forelesninger.

I slutten av 1940-årene slo Otto Øgrim seg sammen med universitetskollegaen Helmut Ormestad (1913–93) og startet en serie med programmer i radio, der fysikken ble fremstilt på en enkel og morsom måte. Da fjernsynet kom omkring 1960, ble konseptet utviklet videre i den berømte programserien Fysikk på roterommet. Denne serien brakte fysikken ut til folket. I løpet av de neste 30 årene gjennomførte Øgrim og Ormestad nærmere hundre programmer i den populære serien. De to parhestene hadde begge evne til å forklare fysiske fenomener på en morsom måte, og de fant på utallige demonstrasjonsforsøk som bidrog til at seerne både kunne undres og få aha-opplevelser. Boken Pølser, fysikk og potetsalat er basert på disse programmene.

Øgrim var også medarbeider i Arbeidernes leksikon og andre oppslagsverk. Han har dessuten i en lang årrekke vært med i arbeidet med å standardisere ord og uttrykk i fysikken og utgav sammen med Bjørn Ebbe Lian boken Fysiske størrelser og enheter. Han var også medforfatter av et lærebokverk i fysikk for den videregående skolen, Rom Stoff Tid. Dette var et pionerarbeid som satte en ny standard for norske lærebøker i fysikk og ble svært utbredt i den norske skolen. Øgrim har også utgitt fysikkbøker til universitetsbruk og for lærere i førskole, grunnskole og videregående skole. En av de mest brukte er boken Fysikkforsøk.

Otto Øgrim var 1971 en av initiativtakerne til Skolelaboratoriet ved Fysisk institutt, UiO. Dette har vært en stor suksess, og skolelaboratorier er nå etablert ved alle universitetene i Norge. Sammen med Svenn Lilledal Andersen har han utviklet en rekke instruktive videosnutter med forslag til gjennomføring av fysikkforsøk i skolen. Mye av dette er gjort tilgjengelig på CD-ROM og Internett, i tillegg til at det er publisert i boken Triks på roterommet. Øgrim har også vært en idéskaper og støttespiller i utviklingen av Teknoteket ved Norsk Teknisk Museum i Oslo.

For sin unike innsats i fysikkformidlingens tjeneste mottok Otto Øgrim 1983 Cappelen-prisen sammen med Helmut Ormestad og Kåre Lunde, og sammen med Ormestad fikk han NAVFs formidlings-/populariseringspris. 2003 ble han utnevnt til æresmedlem av Norsk Fysisk Selskap. Øgrim var aktiv som forfatter og formidler langt opp i pensjonistalderen. Hans siste bok kom 2003, og som 91-åring hadde han fremdeles kontorplass og e-postadresse ved Fysisk institutt.

Verker

  Et utvalg

 • Extended tables of atomic scattering factors, h.oppg. UiO, trykt 1949
 • Pølser, fysikk og potetsalat (sm.m. H. Ormestad), 1951
 • Størrelser, enheter og symboler i fysikken, 1960 (og senere utg., fra 1984 sm.m. B. E. Lian)
 • Rom Stoff Tid (sm.m. H. Ormestad og K. Lunde), læreverk i fysikk for gymnas/videregående skole, 3 bd., 1968 (og senere utg., fra 1997 ved P. Jerstad og B. Sletbak)
 • Termofysikk, 1971
 • Mekanisk fysikk, 2 bd., 1973
 • Fakta i fysikk og kjemi (sm.m. N. H. Fløttre), 1983
 • Fysikk på roterommet. Leker og forsøk i skole og barnehage (sm.m. H. Ormestad), 1992
 • Mer fysikk på roterommet. Fysikkforsøk for ungdom (sm.m. S. L. Andersen og H. Ormestad), 1994
 • Ordbok for fysikk og kjemi til skolebruk (sm.m. B. E. Lian, K. Reistad og I. Dahlø), 2000
 • Triks på roterommet (sm.m. S. L. Andersen), 2003

Kilder og litteratur

 • Stud. 1934, 1959
 • Fra Fysikkens Verden nr. 4/2003, s. 86
 • opplysninger fra Otto Øgrim, 2004
 • Nettsted: www.fys.uio.no/roterom