Faktaboks

Johan Fleischer
Johan Christian Vibe Fleischer
Født
25. februar 1863, Nes, Buskerud
Død
6. desember 1915, Kristiania
Virke
Fiskeriadministrator
Familie
Foreldre: Lensmann Jens Sanne Fleischer (1818–83) og Henriette Christiane Fredrikke Vibe (1832–1915). Gift 2.7.1891 med Marie Bugge (6.7.1872–8.1.1942), datter av distriktslege Nicolai Jacobus Kock Bugge (1842–95) og Bergljot Lysholm (1850–1916). Fetter av Agnes Fleischer (1865–1909) og Nanna Marie Fleischer (1862–1946).

Johan Fleischer var en sentral skikkelse innen norsk fiskerioppsyn og fiskeriforvaltning i tiårene rundt 1900.

Fleischer vokste opp i Modum og Kristiania. Etter utdannelse ved Sjøkrigsskolen 1880–83 arbeidet han som sjømann og fisker i USA, Storbritannia og Nederland. Han var spesielt interessert i utviklingen av snurpefiske i USA og det nederlandske drivgarnsfisket etter sild i Nordsjøen. Fra norsk side var det også stor deltakelse i dorgefisket etter makrell i Nordsjøen. Fleischer deltok aktivt og var også medspiller i det første eksportkompani for makrell til USA.

For å ivareta fiskerispørsmål og kontrollere utøvelse av fisket ble det i 1880-årene opprettet flere fiskeriinspektørstillinger, spesielt i de nordlige distrikter. 1889 ble Fleischer ansatt som inspektør for saltvannsfiskeriene, og fra 1892 var han også oppsynssjef ved vårtorskefisket i Finnmark. Men allerede 1894 var han tilbake i Bergen, som sekretær i Selskabet for de norske Fiskeriers Fremme. Selskapet var opprettet på privat initiativ 1879, men i mangel av en faglig fiskeriadministrasjon brukte departementet selskapet som konsulent i fiskerispørsmål, og det mottok betydelige statstilskudd. Selskapet, som etter hvert fikk avdelinger en rekke steder i landet, drev fra 1891 en “Forsøgsstation og Læreanstalt for Tilvirkning av Fiskeprodukter” i Bergen, ledet av Henrik Janson Bull, og et museum (nå Norges Fiskerimuseum). I egenskap av selskapets sekretær var Fleischer også redaktør for Norsk Fiskeritidende, som kom ut fire ganger årlig, og konservator for fiskerimuseet.

Sommeren 1898 arrangerte Selskabet en norsk landsutstilling for håndverk, industri og kunst og en internasjonal fiskeriutstilling i Bergen. Under utstillingen ble det bl.a. holdt en seilregatta for “norske Lods- og Brugsbaade, Fiskerifartøier og Redningsskøiter”. Fleischer var ansvarlig for regattaen og utgav en beretning om den 1899.

Økende behov for statlig styring av fiskeriene førte 1900 til opprettelsen av Norges Fiskeristyrelse (nå Fiskeridirektoratet). 1902–08 innehadde Fleischer stillingen som fiskerioppsynssjef i Finnmark, og 1903–10 var han dessuten oppsynssjef for torskefisket i Lofoten. Fra 1910 var han igjen fiskeriinspektør i Finnmark.

Johan Fleischer ble benyttet som faglig medlem i en rekke kommisjoner og komiteer vedrørende utarbeidelse av lover og regler for de forskjellige fiskerier, bl.a. i Finnmark og Lofoten, og han var medlem av sjøgrensekommisjonen. Han representerte også staten i forsikringsselskapet Nordkyn. Han ble utnevnt til ridder av 1. klasse av St. Olavs Orden 1910.

Verker

  • Beretning om Bergensudstillingens Seilregatta, Bergen 1899

Kilder og litteratur

  • HEH 1912
  • nekrolog i Norsk Fiskeritidende 1915
  • Selskabet for de norske fiskeriers fremme 1879–1929. En fremstilling af selskabets virksomhed i 50 aar, Bergen 1929