Faktaboks

Jacob Munch
Født
9. august 1776, Christiania
Død
10. juni 1839, Christiania
Virke
Offiser og maler
Familie
Foreldre: Overhoffrettsprokurator, senere tollinspektør Edvard Munch (1738–93) og Petronelle Helene Krefting (1746–1810). Gift 16.9.1814 i Sande med Emerentze Carlsen Barclay (1.7.1786–31.10.1868), datter av tollkontrollør Christen Carlsen Barclay (1756–1809) og 1. hustru Severine Gottfrida Bøhme. Fetter av Johan Storm Munch (1778–1832); filleonkel (fars fetter) til Peter Andreas Munch (1810–63) og Andreas Munch (1811–84); morfar til Frits Thaulow (1847–1906).

Jacob Munch var en av Norges første akademiutdannede kunstnere og hadde stor betydning for fremveksten av et eget norsk kunstliv. Han er særlig kjent for sine portretter og regnes som vår viktigste empiremaler.

Den unge Munch var en allsidig begavelse som var aktiv innen teater, musikk og tidstypiske uttrykk som silhuetter og pastellportretter. Han var utdannet ingeniør fra Det kongelige norske Landcadetcorps (Krigsskolen) i Christiania 1798 og tjenestegjorde først ved Vesterlenske, deretter ved Akershusiske nasjonale infanteriregiment frem til 1806 (med permisjon fra 1804) og ved Telemarkske nasjonale infanteriregiment 1810–14 (tjenestefri fra 1811). Han fikk kapteins grad 1812.

Sin kunstneriske utdannelse begynte Munch for alvor ved kunstakademiet i København høsten 1804. Han studerte ved akademiet i omtrent to år, før han 1806 ble plassert “à la suite” (tjenestefri) for å videreutdanne seg innen kunstfaget. Han reiste først til Paris og studerte der. Det har vært spekulert i hvem hans lærer var, og man har foreslått Jacques-Louis David. Dennes klassisisme har utvilsomt hatt stor innflytelse på Munch. Etter et lengre opphold i Nantes reiste han 1810 til Italia, og i Roma møtte han året etter den danske billedhuggeren Bertel Thorvaldsen. Munchs portrett av Thorvaldsen henger i dag i Nasjonalgalleriet. Der henger også En genuesisk dame og hennes sønn. Våren 1812 forlot Munch Roma og reiste via Wien til Tyskland, hvor han oppholdt seg i Dresden en tid før han vendte tilbake til København 1813.

Mai 1814 kom Munch tilbake til Christiania, hvor han ble en sentral skikkelse i det lite utviklede norske kunstmiljøet. Hans utdannelse og verdensvante vesen gav ham raskt innpass i de beste kretser. Han utførte en rekke portretter av personer fra de høyere sosiale sjikt. 1815 hadde han en utstilling i Christiania som vakte kronprins Karl Johans interesse. Forbindelsen med Karl Johan førte til en årlig livrente samt en rekke oppdrag. Av stor betydning var “kroningsbildet”, Carl XIV Johans kroning i Trondhjems domkirke 7. september 1818 (1822).

Munch utførte også flere landskap, både sydlandske fantasilandskap og norske landskap, de sistnevnte hovedsakelig av topografisk art. Flere befinner seg på Bygdøy kongsgård. Han benyttet seg av gjennomarbeidede og nøye utregnede komposisjonsskjemaer, slik man kan se det i både portrettet av Thorvaldsen og En genuesisk dame i Nasjonalgalleriet. Han kan nok vise kunstneriske svakheter, men han var blant sin samtids mest populære og innflytelsesrike kunstnere, og selv når hans bilder virker noe stive og rutinemessige, har de ofte en viss sjarm.

Jacob Munch var svært aktiv i det norske kunstliv, blant annet som tegnelærer ved flere skoler og institusjoner. 1818 tok han sammen med flere andre kulturpersonligheter et initiativ overfor Kirkedepartementet med forslag om å opprette en kunstskole. Fra 1822 fikk skolen navnet Den kongelige Tegne- og Kunstskole i Christiania og ble Norges viktigste kunstinstitusjon til midten av hundreåret. Munch var også medlem av Nasjonalgalleriets styre fra opprettelsen 1837.

I 1820-årene opprettet Munch en fabrikk i Piperviken ved Christiania for produksjon av takstein og keramiske bygningsornamenter.

Verker

  Malerier (et utvalg)

 • Floden Arno mellom Pisa og Livorno, 1810, Bygdøy kongsgård, Oslo
 • Bertel Thorvaldsen, 1811, NG
 • En genuesisk dame og hennes sønn, 1811, NG
 • Prins Frederik (den senere kong Frederik 7), 1813, Eidsvollsbygningen
 • Diderich Hegermann, 1816, Krigsskolen, Oslo
 • Frederik Julius Bech, ca. 1818, Oslo domkirke
 • Carl XIV Johans kroning i Trondhjems domkirke 7. september 1818, 1822, Det kgl. Slott, Oslo

Kilder og litteratur

 • E. Munch: En gammel Dames Optegnelser, utg. ved Emma Gad, 1862 (ny utg. 1907)
 • H. Alsvik: biografi i NBL1, bd. 9, 1940
 • K. Berg (red.): Norges kunsthistorie, bd. 4, 1981, s. 138–140
 • M. Malmanger (red.): Malerisamlingen på Bygdø Kongsgård. Carl Johans samling av norsk kunst, utstillingskatalog NG, 1982
 • S. Willoch: biografi i NKL, bd. 2, 1983
 • M. Lange (red.): Nasjonalgalleriets første 25 år, utstillingskatalog, 1998, s. 91–92 og 379–380

Portretter m.m.

  Et utvalg

 • Selvportrett, 1809; NG
 • Selvportrett, 1809, p.e.; gjengitt i H. Alsvik og L. Østby: Norges billedkunst i det 19. og 20. århundre, bd. 1, 1951, s. 63
 • Selvportrett (brystbilde), u.å.; NG; gjengitt i C. W. Schnitler: Slegten fra 1814, 1911 (faksimileutg. 1989), s. 325