Faktaboks

Heinrich Gottlieb Köhler
Levetid - kommentar
Fødselsår og fødested er ikke kjent; Dødsår og -sted er ikke kjent; nevnt 1746–81
Virke
Glassgravør
Familie
Foreldres navn er ikke kjent. Gift 28. eller 29.6.1752 i København med Maria Loges.

Heinrich Gottlieb Köhler var en eminent glassgravør som var virksom i Danmark-Norge i mer enn 30 år. 1746–56 arbeidet han som gravør i København, deretter var han på Nøstetangen i Hokksund i ca. 10 år. Fra 1770 var han bosatt i Christiania, og ca. 1776 reiste han tilbake til København. Man kjenner i alt 15 signerte glassarbeider av ham, de fleste er pokaler. Langt flere arbeider kan med stor sikkerhet tilskrives ham på grunn av hans karakteristiske stil.

Det eldste kjente arbeid av Köhler er en pokal gravert i anledning Frederik 5s fødselsdag 31. mars 1747. Den har en kvalitet som tilsier at han må ha vært en meget avansert gravør allerede før han flyttet til København. Dessverre forteller ingen kjente arkivalia om når og hvor han ble født eller hadde sin virksomhet før 1746. Selv ikke da han 1752 søkte kongen om å bli hoffgravør, gav han opplysninger om hvor han hadde arbeidet før han kom til København. Søknaden er bevart, og den gir opplysninger om når han kom til København og om hans tilknytning til Det sachsiske glasskompani. Han fikk bestalling som hoffgravør 1752 og brukte tittelen helt til 1770. Köhlers virksomhet i Danmark-Norge er i det hele godt dokumentert gjennom signerte arbeider og opplysninger i arkiver.

De arbeidene Köhler utførte mens han bodde i København, er i tidens overdådige hoffstil med en utstrakt bruk av allegorier til ære for den eneveldige kongen. Fra 1751 utgjør rokokkoornamentene en vesentlig del av komposisjonen. Hans pokaler ble ofte gravert til spesielle anledninger som kroning, bryllup osv. Køhler må ha hatt godt kjennskap til tidens forskjellige tyske glassgravørmiljøer, for han kombinerte trekk fra forskjellige skoler. Hans komposisjoner er imidlertid oftest mer sammensatte og kompliserte enn samtidens tyske.

De fleste pokalene som Köhler graverte, er fra Nøstetangen glassverk på Hokksund, men det hendte også at han graverte på tyske pokaler. 1756 fikk han på grev Moltkes anbefaling ansettelse på Nøstetangen. Antakelig følte han seg tvunget til å flytte fordi han hadde så stor gjeld til kongen. Hans hustru og barn ble imidlertid igjen i København.

Den første store oppgaven på Nøstetangen gjaldt ikke gravering, men å komponere de tre lysekronene til Kongsberg kirke som fortsatt henger i kirken. Gradvis sluttet Köhler å gravere pokaler til konge og adel, og han tilpasset seg en ny kundekrets, Norges rike borgerskap. De graverte motivene på pokaler og vinglass ble fra da av realistiske skildringer av kundenes hus og eiendommer og nøyaktige skildringer av ulike arbeidsprosesser og næringsveier. Mest kjent er serien med vinglass med 24 ulike næringsveier, som han graverte til Peder Holters bryllup med Maren Juel 1771.

Fra 1770 bodde Köhler i Christiania, hvor han flere ganger annonserte sine tjenester som glassgravør i Norske Intelligenzseddeler. 1776 flyttet han tilbake til København. I Nasjonalmuseet i Oslo finnes en pokal han graverte i København i 1781. Etter det finnes det ingen opplysninger om denne usedvanlige glassgravøren.

Verker

Representert i

  • KIM, NKM, VKM, De danske Kongers kronologiske Samling på Rosenborg, Det nationalhistoriske Museum på Frederiksborg og Nationalmuseet, København

Kilder og litteratur

  • A. Polak: Gammelt norsk glass, 1953
  • A. Polak: “Nøstetangen, Köhler og Schlesien”, i Årbok 1966 Kunstindustrimuseet i Oslo, 1966
  • R. Gaustad: “Hoffgravør Heinrich Gottlieb Köhler”, i O. W. Krog: Kongelige glass, København 1995, s. 116–137
  • R. Gaustad: Skål for Norge! Nøstetangens spennende billedverden, 1998