Faktaboks

Erling Lorentzen
Erling Sven Lorentzen
Født
28. januar 1923, Kristiania
Død
9. mars 2021, Oslo
Virke
Skipsreder og forretningsmann
Familie
Foreldre: Skipsreder Øivind Lorentzen (1881–1980) og Ragna Nilsen (1885–1976). Gift 15.5.1953 i Asker med prinsesse Ragnhild (1930–2012).

Erling Lorentzen har skapt og utviklet en sterk og allsidig virksomhet i Brasil, basert på tradisjonsrike norske næringer som treforedling og skipsfart. Han har også vært en brobygger mellom Brasil og Norge.

Allerede 1891 drog Lorentzens farfar H. L. Lorentzen til Brasil, der han skapte et blomstrende rederi i innenriks kyst- og elvefart. Sønnen Øivind Lorentzen opprettet 1914 en linje Norge–Brasil, som inngikk i Den Norske Syd-Amerikalinje, som han ledet til 1938. Han drev dessuten sin egen linje, Nopal Line, mellom Brasil/Argentina og USA/Mexicogolfen.

Erling Lorentzen var den yngste av Ragna og Øivind Lorentzens seks barn. Etter det tyske angrepet på Norge 1940 meldte han seg som frivillig i Gudbrandsdalen, bare 17 år gammel. Etter examen artium 1941 og et år i Milorgs sentralledelse kom han seg over til Storbritannia, der han gikk med i Kompani Linge, og våren 1944 ble han sendt til Norge som militær områdesjef i Hallingdal. For sin krigsinnsats ble han tildelt St. Olavsmedaljen med eikegren, Deltagermedaljen med rosett og Haakon VIIs 70-årsmedalje.

Ved frigjøringen og kongefamiliens hjemkomst 1945 ble Lorentzen tilknyttet den kongelige eskorte. Han avla M.B.A.-eksamen ved Harvard Business School 1948 og arbeidet deretter i det som er blitt kjent som “Stay behind”-organisasjonen (hemmelige militære avdelinger som skal kunne fungere under fiendtlig okkupasjon). Som aktiv i det norske seilermiljøet stod han kongefamilien nær, og ved bryllupet med prinsesse Ragnhild 1953 ble den unge krigshelten kjent over hele landet.

Paret slo seg ned i Brasil, hvor Nopal Line bl.a. fraktet importert gass fra USA. Gasstransport til sjøs var ennå på pionerstadiet. 1949 var et av Nopals skip blitt ombygd for slik fart, og 1953 kjøpte Lorentzen-familien Essos gassinteresser i Brasil og etablerte selskapet Gasbras, senere kjent som Supergasbrás, ledet av Erling Lorentzen. 1961 overtok rederiet verdens første nybygde gasstanker, Mundogas Brasilia. Virksomheten vokste raskt; da Supergasbrás ble solgt 1972, hadde antallet kunder steget fra opprinnelig 50 000 til 2 millioner.

Salget frigjorde kapital som ble anvendt til utviklingen av Lorentzens fremste Brasil-prosjekt, Aracruz Celulose SA, stiftet 1968 med Lorentzen som styreformann, en stilling han fremdeles (2003) innehar. Store landarealer ble ervervet i delstaten Espirito Santo, hvor plantasjer ble anlagt for eukalyptustrær. Fabrikken, som er verdens største produsent av kortfibret cellulose, kom i produksjon 1978. Lorentzen har 28 % av den stemmeberettigede aksjekapital – tilsvarende 12 % av den totale aksjekapital.

Aracruz' landervervelser medførte atskillig motstand fra urinnvånerne. Det ble også reist kritikk fra miljøhold mot den ensidige satsingen på eukalyptustrær, med fare for utarming av regnskogen. Et vedtak i delstatsparlamentet i Espirito Santo om å nekte utvidelse av Aracruz' eukalyptusplantasjer ble anket til høyesterett, som erklærte parlamentsvedtaket grunnlovsstridig.

Aracruz utgjør i dag ca. 70 % av totalverdien i holdingselskapet Lorentzen Empreendimentos SA, ledet av Erling Lorentzen. Gruppen har også andre eierinteresser, bl.a. innen shipping. Som en gjentakelse av farfarens initiativ 70 år tidligere etablerte Lorentzen seg i brasiliansk innenriksfart 1963 med Companhia de Navegaçao Norsul. Fra to lektere i bulkfart langs østkysten av Sør-Amerika er Norsul i dag Brasils største privateide rederi, med et globalt seilingsnett av bulk- og containerskip, dels i egen regi, dels sammen med andre rederier. Da oljevirksomheten utenfor Brasil skjøt fart mot slutten av 1970-årene, startet Lorentzen offshorerederiet Norsul Offshore SA, senere Consub, som 1997 ble solgt til norske interesser.

Erling Lorentzen var blant stifterne av The World Business Council for Sustainable Development (WBCSD) 1990. Med sin ledelse av Aracruz, sitt arbeid i WBCSD og som leder av globale miljøstudier nyter Lorentzen stor respekt innen verdens skogindustri, og han er medlem i flere internasjonale råd. Lorentzen ble utnevnt til kommandør av St. Olavs Orden 1977 og er kommandør av den brasilianske Sydkorsorden.

Kilder og litteratur

  • HEH, flere utg.
  • Stud. 1941, 1966
  • D. Bakka jr.: artikkelserie om Lorentzen-rederiene i Skipet nr. 4/2001 og 1/2002
  • opplysninger fra Erling Lorentzens kontorleder i Norge, Randi Aasgaard Færden

Portretter m.m.

  • Maleri av Jan Thomas Njerve, 1984, p.e