Botanisk tegner og forfatter. Foreldre: Sogneprest Johan Didrik Tande (1869–1938) og Thea Gertine Mortensen (1863–1951). Gift 1936 med konservator Johannes Lid (1886–1971).

Dagny Tande Lid var en av våre store botaniske tegnere. Hun arbeidet for fremtredende botanikere fra mange land, men best kjent er hun for sitt mangeårige samarbeid med sin mann, botanikeren Johannes Lid; bl.a. illustrerte hun Norsk flora og Blomsterboka. Som forfatter utgav hun diktsamlinger og bøker med dikt og prosaskisser, alle med egne illustrasjoner.

Dagny Tande hadde som ung ingen spesiell interesse for blomster og planter, men hadde alltid visst at hun ville bli tegner. Hun gikk på Statens Håndverks- og Kunstindustriskole under Eivind Nielsen 1928–29, med aftenskole hos Olaf Willums og Enevold Thømt 1929–33, og på Kunstakademiet under Halfdan Strøm og Axel Revold 1929–30. Hun tok dessuten opp billedvev ved Statens kvinnelige industriskole 1931–33, men gikk “lei av kunstnerbanen” og tok en del tegnearbeid for universitetet. Først da hun 1936 fikk et vikariat ved Botanisk museum på Tøyen og møtte konservatoren Johannes Lid, fant hun sitt endelige virkefelt – som tegner av verdens flora.

For norske botanikere er Dagny Tande Lids navn uløselig knyttet til Johannes Lids Norsk Flora, hvor de naturtro, men enkle tusjtegningene – 2000 i alt – gjorde henne kjent blant botanikere og blomstervenner i hele Skandinavia. Siden er boken kommet i flere nye utgaver med forskjellig geografisk dekning; 6. utgave fra 1994 bærer begges navn på tittelbladet. Hun deltok i alle forskningsreiser som Johannes Lid foretok, bl.a. 12 reiser til Kanariøyene, noe som 1967 resulterte i boken Contributions to the Flora of the Canary Islands.

Dagny Tande Lid oppnådde etter hvert internasjonal berømmelse som botanisk tegner, og listen over botaniske verk med hennes illustrasjoner er lang: Hun har illustrert bøker om bl.a. norsk myrflora og poteter, arktisk flora, norsk-svensk flora, flora fra Island, Færøyene og Jan Mayen, flora fra Tirich Mir og fra Canada og Alaska. Og hun har tegnet serviset Fjellflora for Porsgrunds Porselænsfabrik og frimerker for Postverket. Men høydepunktet i hennes produksjon er uten tvil akvarellene til den tredje floraen av den kanadiske professor Erling Porsild, Rocky Mountains Wildflowers in Colour fra 1974. Akvarellene ble til ute i felten i opptil 2000 meters høyde, hvor hun satt i sovepose i teltet og tegnet.

Dagny Tande Lid utviklet sin egen teknikk, både i tusjtegning og akvarell. Det høye nivå i hennes illustrasjonskunst er et resultat av nærmere 30 års naturstudier og iherdig arbeid. Hennes styrke ligger i den klare og korrekte gjengivelse av det som er karakteristisk for hver enkelt planteart. Hun har dessuten vist at den virkelig gode botaniske tegning er en egen og krevende kunstart. Tegneren skal fortelle mye om objektet, men kunne forenkle slik at ikke tegningen blir overlesset med detaljer, og samtidig uttrykke hver enkelt arts skjønnhet og egenart. Denne balansegang mellom fritt blomstermaleri og vitenskapelig dokumentasjon behersket Dagny Tande Lid til fulle.

Hunt Botanical Library i Pittsburgh, USA ønsket opprinnelig å samle alle hennes originaltegninger under ett. Dagny Tande Lid valgte imidlertid 1979 å donere mer enn 6000 tegninger og akvareller til Universitetet i Oslo, ved Botanisk museum, som 1985 kunne åpne en permanent utstilling av hennes vakreste arbeider. Selv har hun antydet at hun har laget nærmere 15 000 plantetegninger.

Som forfatter har Dagny Tande Lid i dikt og prosastykker fortalt om sin omflakkende barndom i en prestefamilie, om mennesker og begivenheter som har betydd mye for henne, og om glede og lykke i arbeid og ekteskap. Bøkene med de vakre blomsterillustrasjoner har funnet mange lesere. I sin siste bok, Tell dine velsignelser, skrevet da hun var 92 år gammel, forteller hun med varme og humor om inntrykk og iakttakelser som beboer på aldershjem. Reidar Thommessen satte melodi til flere av hennes dikt.

  Illustrasjonsarbeider (et utvalg)

 • J. Lid: Norsk flora, 1944
 • Á. Löve: Islenzkar jurtir, København 1945
 • R. Rasmussen: Föröya flora, Torhavn 1952
 • P. Wendelbo: Plants from Tirich Mir, 1952
 • O. Gjærevoll og R. Jørgensen: Fjellflora, Trondheim 1952
 • A. E. Porsild: Illustrated Flora of the Canadian Arctic Archipelago, Ottawa 1957
 • J. Lid: Norsk og svensk flora, 1963
 • d.s.: Blomsterboka, 1965 (ny utg. 1980: Min blomsterbok)
 • d.s.: Contributions to the Flora of the Canary Islands, 1967
 • A. E. Porsild: Rocky Mountains Wildflowers in Colour, Toronto 1974
 • G. Brevig: Lære med skogen (for 4., 5. og 6. klassetrinn), 1989
 • O. I. Rønning: Svalbards flora, 1996

  Annet

 • Fjellflora, kaffeservise, 1975
 • Salix, fjellflora og andre botaniske tegninger, Lillehammer 1991
 • Mine vakreste tegninger (kunstreproduksjoner), 1992

  Frimerker for Postdirektoratet

 • HvitveisogBlåveis, 1960
 • Blålyng, Bergveronikaog Fjellfiol, 1973
 • Rødsildre, FlekkmureogIssoleie, 1979
 • Nypeog Rogn, 1980

  Eget forfatterskap (et utvalg)

 • Ved vinduet. Dikt, 1947
 • Å nei for en vår –. Blomster i tegninger og dikt, 1971
 • Lykken mellom to mennesker, 1974
 • Syng blomstring, 1975
 • Vindens lek, 1977
 • Høstens blader, 1978
 • Vårt underlige liv, 1979
 • Tråder i en vev, 1980
 • Brikker i et spill, 1981
 • Dagboksblader. Fra et pensjonisthjem, 1984
 • Forventning. Nye dagboksblader, 1985
 • Mitt liv, 1987
 • Gjenklang. Momenter og meditasjoner, 1990
 • Humor og alvor. Anekdoter og dikt, 1993
 • Den store kjærligheten. Høydepunkter i mitt liv, 1994
 • Tell dine velsignelser, 1995
 • G. Alfsen: biografi (med bibliografi) i NKL,bd. 2, 1983
 • A. Bingen i Nationen24.5.1983
 • O. Pedersen: Dagny Tande Lid,1989

  Fotografiske portretter

 • I Dagbl.19.2.1977, Nationen 24.5.1983 og Varden22.7.1987