Faktaboks

Dagfinn Flem
Dagfinn Landmark Flem
Født
28. juli 1906, Borgund (nå Ålesund), Møre og Romsdal
Død
28. mai 1976, Ålesund
Virke
Redaktør
Familie
Foreldre: Redaktør Ivar Elias Kornelius Flem (1865–1948) og Nikoline Susanna Gabrielsdatter Landmark (1874–1957). Gift 1932 med Ragnhild Enger Hofft (10.3.1912–15.12.1994), datter av kjøpmann Hagbart Hofft (1877–1931) og Thora Moe (1885–1974).

Dagfinn Flem var knyttet til familiebedriften Sunnmørsposten i hele sitt yrkesaktive liv, de siste 30 årene som ansvarlig redaktør. Han var også aktivt engasjert i lokalpolitikken og var ordfører i Ålesund i 8 år.

Flem ble født inn i avisyrket. Faren hadde bygd Sunnmørsposten opp fra å være en politisk pamflett til å bli den ledende dagsavisen på Sunnmøre. Den eldste sønnen, som også het Ivar, var eslet til å ta over som avisleder, men da han døde ung, falt ansvaret på Ivar Flems to andre sønner, Dagfinn og Magne (1908–95). Etter examen artium 1925 tok Dagfinn Flem til som journalist i avisen. Faren var mye syk, og mer og mer av ansvaret ble lagt på Dagfinn Flems skuldrer. Fra 1932 var han redaksjonssekretær, og i stor grad var det han som stod for det politiske stoffet i avisen.

Dagfinn Flem gjennomførte flere studiereiser i utlandet. 1934 hadde han et lengre opphold i Sveits og fattet stor interesse for det direkte demokratiet slik det ble praktisert i de sveitsiske kantonene. Etter krigen utgav han boken Det sveitsiske demokrati. Flem ønsket å innføre bruken av folkeavstemninger som styringsverktøy i viktige saker også her i landet, og sammen med bl.a. Johan Scharffenberg kjempet han for dette hele livet. Kampen for det direkte demokrati kostet ham også et opphold i fengselet på Falstad mot slutten av krigen.

1934 ble Dagfinn Flem innvalgt for Venstre i bystyret i Ålesund og satt der (fra 1937 også i formannskapet) i første omgang frem til NS-nyordningen av kommunestyrene 1940. Han tok en pause fra lokalpolitikken etter krigen. Da krevde oppbyggingen av avisen all hans tid, men 1956–71 satt han på ny i kommunestyret og formannskapet, og 1958–65 var han byens ordfører. En lang rekke viktige saker for Ålesund og distriktet ble løst i hans ordførertid.

Som sin far var Dagfinn Flem opptatt av å skape en egen sunnmørsk identitet, og de kjempet begge for at Sunnmøre skulle bli eget fylke. Noe av grunnen til det var at de to andre fogderiene i Møre og Romsdal – Romsdal og Nordmøre – gang på gang hadde forpurret planene om å føre jernbanen frem til Ålesund. Etter krigen satte sunnmøringene til og med ned en egen komité for å utrede en fylkesdeling, og det naturlige valg som leder for denne komiteen var Dagfinn Flem. Arbeidet førte likevel ikke frem.

1946 overtok Dagfinn og Magne Flem sammen oppgaven som ansvarlige redaktører for Sunnmørsposten, og fra 1950 frem til sin død 1976 var Dagfinn Flem dessuten avisens ansvarlige utgiver. Han ledet også oppbyggingen av Norges Venstrepresselag etter krigen (formann 1946–49), og han stod i spissen for etableringen av Venstres pressekontor.

Fra ungdommen av hadde Flem vært opptatt av antroposofien. Han studerte Rudolf Steiners og hans etterfølgeres verk, og dette kom til å prege hele hans livsholdning. Måneder av sitt liv brukte han på å oversette fra tysk til norsk en av bevegelsens grunnbøker, Hermann Poppelbaums Menneske og dyr.

Dagfinn Flems nesten altoppslukende interesse i fritiden var musikken. Han spilte fiolin, og sammen med broren Magne på fløyte, Per Bolstad på fiolin og Reidun Sætre Røssaak på piano utgjorde de Per Bolstads ensemble tidlig i 1930-årene. De spilte også flere ganger i radio. Flem ble med i Ålesund Symfoniorkester fra starten 1939, og han var et aktivt medlem helt til sin død. Han gjorde også en stor innsats for musikklivet både i Ålesund og i distriktet, blant annet reiste han rundt og hjalp til med å stifte konsertforeninger både i Møre og Romsdal og i Sogn og Fjordane.

1966 ble Dagfinn Flem utnevnt til ridder av 1. klasse av St. Olavs Orden. Han døde 1976; broren Magne fortsatte som redaktør av Sunnmørsposten frem til 1983.

Verker

  • Det sveitsiske demokrati. Landet uten partiregjeringer og ministerkriser, med folkeavstemninger som øverste kontrollmyndighet, parlamentarisme og direkte folkestyre, 1945
  • Sunnmøre fylke, foredrag i Aalesunds Handelsforening 3.9.1948, Ålesund 1948
  • overs. H. Poppelbaum: Menneske og dyr. Fem innblikk i deres vesensforskjell: Skikkelse, Herkomst, Sjel, Opplevelse, Skjebne, 1950
  • red. Sunnmøre fylke. Utgreiing frå Fylkesdelingsnemda, Ålesund 1952
  • Utbygging av demokratiet ved folkeavstemninger, foredrag i Polyteknisk Forening nov. 1950, Ålesund 1952
  • Ålesund konsertforening. 30 år – 1000 konserter 1939/70, Ålesund 1970

Kilder og litteratur

  • Stud. 1925, 1950
  • HEH 1973
  • R. Ulstein: By og land i 100 år. Sunnmørsposten 1882–1982, Ålesund 1982