Faktaboks

Andreas Nilsen Rygg
Født
15. august 1868, Stavanger, Rogaland
Død
21. september 1951, Brooklyn, New York, USA
Virke
Norskamerikansk pressemann
Familie
Foreldre: Skomakermester Ole Nilssen Rygg (1842–1908) og Ane Severine Larsdatter (1841–1913). Gift med Andrea Carlsen (1868–1942). Bror av Nicolai Rygg (1872–1957).

Andreas N. Rygg var ansatt i det norskamerikanske bladet Skandinaven i Chicago 1900–12 og i Nordisk Tidende i Brooklyn 1912–29. Rygg gikk inn for et intenst sosialarbeid blant sine landsmenn i Brooklyn. Under den annen verdenskrig var han sterkt engasjert i hjelpearbeidet for Norge.

Rygg drog som 20-åring til Chicago 1888. De første to årene arbeidet han på en nikkelfabrikk og gikk samtidig på et handelsgymnas, og deretter studerte han jus en tid ved Chicago College of Law. Etter tre år ble han ansatt som kasserer i bladet Skandinavens forretningsavdeling og ble der i 12 år. Her fikk han en grundig erfaring i norskamerikansk presse. Rygg jobbet en kort tid i fagbladet The American Contractors annonseavdeling.

1905 drog Rygg til Brooklyn. Her begynte han med veldedighetsarbeid, og 1909 ble han sekretær og 1911–21 var han formann for Det norske barnehjem. 1915 ble han valgt inn i styret for Det norske hospital i Brooklyn, og 1922 ble han formann. Han var formann i Det norske emigranthjem “Norway House” i Brooklyn og i komiteen for Den norske feriekoloni for fattige norske barn. Rygg nedla et utrettelig arbeid for å samle penger til disse institusjoner. Han var dessuten stifter og direktør i Det norske handelskammer i New York.

Rygg var aktivt med i en rekke foreninger og komiteer, særlig når de hadde med forholdet mellom norskamerikanere og Norge å gjøre, som mottakelsen av de norske studentersangerne i Amerika og Kristianiafjords første ankomst til New York 1913. Han ledet komiteen for Norges-dagen under 150-årsjubileet for den amerikanske uavhengighetserklæring i Philadelphia 1926 og var formann i komiteen som arrangerte minnefesten for Roald Amundsen. Han stod bak praktisk talt hver symfonikonsert som den norskamerikanske dirigenten Ole Windingstad holdt i Brooklyn og New York. Han var også medlem av Foreign Language Information Service og i League for American Citizenship, og han var aktiv i American Scandinavian Foundation.

Den norske avisen Nordisk Tidende ble startet i Brooklyn 1891 av Emil Nielsen, men hadde i mange år vanskelig for å nå frem til et større publikum. Senere dukket andre aviser opp, men alle var relativt kortlivede. Avisene var primitive og hadde små opplag, og redaktørene var uten synderlig anseelse og innflytelse, bl.a. fordi mange brukte avisene til å få trykt personlige angrep på sine meningsmotstandere.

Rygg kom inn i Nordisk Tidende 1912 og ble medeier sammen med Sigurd J. Arnesen, som hadde vært forretningsfører en tid. Opplaget gikk stadig oppover. Rygg innførte en rekke reformer, mange av dem påvirket av de store amerikanske dagsaviser. Bl.a. sørget han for store og tydelige overskrifter over artiklene og med artikkelens hovedsak sammenfattet i overskriftenes knappe og rammende setninger. Ordningen av stoffet ble forbedret, så det ble lettere for leseren å finne frem i avisens 16–20 sider. Redaksjonsartiklene tok opp samfunnsproblemer, og Ryggs stil var så inntrengende at leseren ble tvunget til å ta standpunkt til sakene.

1929 var depresjonen et faktum. Rygg hadde gått av som redaktør samme høst, og han gikk nå for fullt inn i nødhjelpsarbeidet for de norske, bl.a. gjennom det norske velferdskontor. Rygg ble utnevnt til ridder av St. Olavs Orden 1920 og kommandør 1933. Samme år ble han utnevnt til æresdoktor (dr.juris.) ved St. Olaf College i Minnesota.

Rygg besøkte Norge flere ganger. 1926 hadde han med seg 50 000 kroner, som utflyttede stavangerfolk hadde skjenket til utsmykningen av Stavanger domkirke. Han var selv formann i innsamlingskomiteen. 1927 var han igjen i Norge som medlem av den amerikanske pressedelegasjon. Rygg ble utnevnt som æresmedlem av Nationalforbundet i New York, Nordmennenes Sangforening og Det norske Hospital.

Verker

 • Norwegians in New York 1825–1925, New York 1941
 • American Relief for Norway, New York 1947

Kilder og litteratur

 • “A. N. Rygg”, i Aftenp. 10.7.1927
 • “Redaktør A. N. Rygg forlater Nordisk Tidende”, i Nordisk Tidende 31.10.1929
 • “Et Ord paa Faldrepet”, i Nordisk Tidende 31.10.1929
 • “A. N. Rygg”, i Norgesposten 5.11.1929
 • “Redaktør Ryggs Avsked med Nordisk Tidende”, i Nordisk Tidende 7.11.1929
 • “Man minnes mangt ...”, intervju med Carl Søyland, Nordisk Tidende 20.10.1938
 • A. Kildal: De Gjorde Norge Større, 1945
 • O. Ljone: nekrolog i Nordmanns-Forbundet 1951, s. 248
 • K. Roedder: Av en utvandreravis' saga. Nordisk Tidende i New York gjennom 75 år, 1966