Faktaboks

Wilhelm Mohr
Født
27. juni 1917, Fana (nå Bergen)
Virke
Flyoffiser
Familie
Foreldre: Godseier Wilhelm Mohr (1886–1978) og Emily Holm (1886–1987). Gift 1942 med Jonna Melandsø (17.5.1918–31.8.1978), datter av grosserer Idar Melandsø (1890–1956) og Thyra Ida van Deurs (1895–1975). Sønnesønn av Conrad Mohr (1849–1926); brorsønn av Anton Mohr (1890–1968; se NBL1, bd. 9).

Wilhelm Mohr var offiser i Luftforsvaret og samtidig sterkt opptatt av den sivile luftfarts utvikling.

Som ung gymnasiast tilbrakte Mohr sommerferiene på Skjold ved Bergen som vaske- og smøregutt hos Widerøe, og interessen for teknologi og flygning ble vakt. Etter examen artium 1936 fulgte Hærens flygeskole (1936–37) og Krigsskolen (1937–39). Høsten 1939 ble han opptatt ved Massachusetts Institute for Technology for å studere til flyingeniør, men den annen verdenskrig satte en stopper for planen.

April 1940 tjenestegjorde den 22 år gamle Mohr som flyger og nestkommanderende ved speidervingen av Trøndelag flygeavdeling på Værnes. Under det tyske overfallet på Norge hadde den norske vingen på Værnes med 9 Fokker-fly av 1924-modell lite å stille opp mot det teknisk overlegne Luftwaffe. Vingen ble forflyttet sørover med tanke på å gi støtte til norske bakkestyrker, og Mohr ble utnevnt til sjef for vingen. Etter kort tids kamp mot en overlegen fiende tok Mohr seg til Molde og derfra videre over til Shetland og England. Høsten 1940 gikk ferden til Canada, der han deltok i oppbyggingen av leiren Little Norway i Toronto og var hovedlærer for nye flygere.

Sommeren 1941 vendte Mohr tilbake til Storbritannia for opptrening i RAF. Mai 1942 ble han sjef for den norske 332-skvadronen som opererte over Den engelske kanal og Kontinentet. Skvadronen markerte seg med solide resultater, men led også store tap. Mohr ble såret to ganger. 1944 deltok skvadronen under invasjonen i Normandie og påfølgende fremrykking gjennom Belgia og Nederland til Tyskland.

Etter krigen tjenestegjorde Mohr først som stabssjef ved Luftkommando Østlandet. 1949 ble han sjef for personell- og utdannelsesstaben ved Luftforsvarets overkommando i Oslo. 1952–54 var han stasjonssjef ved Gardermoen flystasjon. 1954 gikk han tilbake til Luftkommando Østlandet som oberst og nestkommanderende ved den operative kommandoen. Etter et knapt år her ble han 1955 utnevnt til stabssjef i forsvarsstaben og sekretær for den sentrale sjefsnemnd. 1957 ble han beordret til NATOs Standing Group i Washington som sekretær for formannen i NATOs militærkomité, som da var tillagt Norge. 1946–49 var han dessuten beordret som adjutant for kong Haakon, og 1954 var han elev ved NATO Defence College.

1960 ble Mohr kalt hjem til tjeneste som stabssjef i Luftforsvarets overkommando, og 1963 ble han sjef for forsvarsgrenen. I 1960-årene engasjerte han seg sterkt i å utbedre flysikkerheten i Luftforsvaret. Dette hadde gjennomgående vært en hjertesak for ham og ble blant annet aktualisert av flere ulykker med jagerflyet F86F Sabre. 1969 gikk Mohr til NATOs Nordkommando på Kolsås som nestkommanderende og sjef for NATOs flystyrker i Nord-Europa.

Ved siden av sitt virke i Luftforsvaret i disse årene var Mohr medlem av en rekke utvalg og komiteer, bl.a. Flysikringsrådet og Småflyplassutvalget. Han var også president i Nordmanns-Forbundet (1980–89) og i Norsk Aeroklubb, samt formann i Luftforsvarets offisersforbund.

Ved utgangen av 1972 innledet Mohr og hans kone et friår med studier ved universitetet i Montpellier i Sør-Frankrike. 1973 ble imidlertid stillingen som direktør for Forsvarets høgskole ledig, og Mohr ble kalt hjem til tjeneste ved skolen frem til han gikk av med pensjon 1975.

Som pensjonist tok Mohr fatt på nye oppgaver. Først virket han som leder for Svanøy-stiftelsen ved Florø, som drev forsøksarbeid innenfor kultivering av naturressurser, ikke minst når det gjaldt introduksjonen av havbruk, særlig lakseoppdrett. Etter to år her gikk hans hustru Jonna bort, og Mohr flyttet tilbake til Oslo og tok fatt på et 12 år langt engasjement som formann i Flyhavarikommisjonen. Fokus ble i dette arbeidet rettet mot flysikkerhet, og arbeidet gav Mohr en spesiell glede og tilfredsstillelse.

Etter at han 1989 sa fra seg formannskapet i Flyhavarikommisjonen, har Mohr vært aktiv som foredragsholder, spesielt for å formidle sine erfaringer fra krigsårene til en yngre generasjon offiserer i Luftforsvaret.

For sin krigsinnsats mottok Mohr bl.a. Krigskorset med sverd (1942), det britiske Distinguished Flying Cross og den amerikanske Legion of Merit. Han ble utnevnt til kommandør av St. Olavs Orden 1964 og er innehaver av storkors av den svenske Svärdsorden foruten en rekke andre utenlandske ordener.

Kilder og litteratur

  • Stud. 1936, 1961
  • HEH 1979
  • samtale med den biograferte 2002
  • diverse private arkivalia hos Wilhelm Mohr

Portretter m.m.

    Kunstneriske portretter

  • Maleri av Eric Kennington, 1942; Air Ministry, London
  • Maleri av Agnes Hiorth, 1968; Nordmanns-Forbundet, Oslo
  • Maleri av Natalie Radina Holland, 2001; Luftforsvarsstaben, Oslo