Faktaboks

Waldemar Platou
Waldemar Stoud Platou
Født
11. august 1868, Furnes (nå Ringsaker), Hedmark
Død
13. juli 1930, Stange, Hedmark
Virke
Bryggerileder
Familie
Foreldre: Banksjef, kemner Christian Frederik Stoud Platou (1824–83) og Olivia Dorothea Elisabeth (“Elise”) Sem (1834–1923). Gift 1) 10.1.1891 i Kristiania med Anna Gunhilde (“Hilda”) Marie Oppegaard (4.4.1859–12.9.1954), datter av proprietær Halvor Theodor Oppegaard (1811–94) og Oline Augusta Salomonsen (1833–84), ekteskapet oppløst 1908; 2) 21.3.1910 i Bergen med skuespiller Dina Nordvik (29.2.1884–1.12.1921), datter av kirkesanger Lars Nordvik og hustru Marte; 3) 28.4.1926 i Nice, Frankrike med Alexandra (“Sascha”) Henriette Maud de Ciccolini (f. 23.10.1907), datter av Victor Theodore Alexandre Charles Joseph de Violet de Ciccolini (1860–1933) og Violet Maud Prichard (f. 1886). Brorsønns sønn av Ludvig Stoud Platou (1778–1833); bror av Christian Emil Stoud Platou (1861–1923; se NBL1, bd. 11); farbror til Karen Platou (1879–1950), Ragnar Stoud Platou (1897–1979) og Frithjof Stoud Platou (1903–80).

Waldemar Platou er en av norsk bryggerinærings foregangsmenn og ledet bergensbryggeriet Hansa gjennom de første 25 år. Samtidig spilte han en viktig rolle i utviklingen av en moderne norsk turistnæring.

Platou vokste opp i Hamar. Etter folkeskole og handelsskole i hjembyen startet han som 16-åring i bryggerilære ved Christiania Bryggeri, og etter studieopphold i ølbryggingens hjemland i Tyskland og Böhmen (nå Tsjekkia) tok han bryggerimestereksamen i Worms 1888. Vel hjemme i Norge gikk han tilbake til Christiania Bryggeri, der han allerede 1889 inntok stillingen som bryggerimester. To år etter gikk imidlertid veien til Bergen, der Platou gjennom en periode på 25 år skulle sette dype spor etter seg.

Bergen hadde på den tid hatt flere bryggerier; det fremste var Det Sembske Bryggeri, som imidlertid ikke hadde hatt særlig suksess i markedet. Platou gikk inn med sin kunnskap og sitt pågangsmot, overtok bryggeriet og inviterte til aksjetegning for et helt nytt bryggeri. 1. november 1891 ble A/S Hansa Bryggeri stiftet med Waldemar Platou som disponent. Han gikk vitenskapelig til verks, bl.a. med eget laboratorium, og 1892 kunne det første Hansa-øl presenteres for bergenserne.

Ølet ble en suksess, og Hansa fikk raskt en sterk posisjon, også utenfor Bergen. Gjennom dette ble Platou opptatt av den konkurransen som fant sted mellom Christiania-bryggeriene og de øvrige norske bryggerier. Christiania-bryggeriene holdt lavere priser utenfor hovedstaden, og etter at disse bryggeriene organiserte seg 1893, ble konkurransen ytterligere skjerpet. På Platous initiativ ble Norsk Bryggeriforening dannet av bryggeriene utenfor Christiania 1894, og en viss balanse ble oppnådd. Etter en ny priskonflikt rundt århundreskiftet ble de to bryggeriforeningene fusjonert 1901. I den nye organisasjonen, Den norske Bryggeriforening, spilte Platou en fremtredende rolle, og han var hovedstyremedlem og formann i Vestlandske krets 1902–09 og 1911–14.

Waldemar Platou engasjerte seg etter hvert sterkt i reiselivet, først og fremst i bergensregionen. Han var formann for Turistforeningen fra 1905 og medlem av Kommunikationsforeningen for Bergen og de Bergenhusiske amter 1906–10. Han engasjerte seg sterkt i planene for en kabelbane til Fløyen, og 1914 ble han den første styreformann i A/S Fløibanen. To år tidligere var Norsk Hotellfagskole blitt etablert, også etter Platous initiativ.

1916 ble Platou kalt tilbake til Christiania, der han tiltrådte som administrerende direktør i Frydenlunds Bryggeri. Han satt i stillingen til 1924, da han overtok som styrefomann, et verv han innehadde til sin død.

Ved siden av sine verv i bryggeri- og turistnæringen var Platou engasjert i industriforeningene i Bergen og Oslo. Han satt som representant for Høyre i Bergen bystyre 1905–07 og i Aker herredsstyre 1918–20. Platou var medlem av alkoholkommisjonen 1910 og monopollovkommisjonen 1921, noe som førte ham til vervet som den første ordfører i A/S Vinmonopolets representantskap 1922–24. Han ble utnevnt til ridder av 1. klasse av St. Olavs Orden 1910.

1927 trakk Waldemar Platou seg tilbake, sammen med sin franskfødte tredje hustru, til gården Atlungstad søndre i Stange, nær barndomstraktene. Her døde han sommeren 1930, ikke fullt 62 år gammel.

Kilder og litteratur

  • HEH 1912
  • C. P. Killengreen: Den norske Bryggeriforening, 1926
  • C. J. Hambro: Frydenlunds Bryggeri, 1934
  • O. Delphin Amundsen: biografi i NBL1, bd. 11, 1952
  • S. H. Finne-Grønn: Slekten Platou i Norge og Danmark, 2. utg., 1953
  • F. Sælen: 100 års Hansatid 1891–1991, Bergen 1991

Portretter m.m.

  • Byste (bronse) av Ambrosia Tønnesen, 1931; Nedre stasjon, Fløibanen, Bergen