Vigdis Ystad

Faktaboks

Vigdis Ystad
Åse Vigdis Ystad
Født
13. januar 1942, Verdal, Nord-Trøndelag

Artikkelstart

Litteraturforsker. Foreldre: Lærer Ottar Ystad (1915–81) og lærer Guri Todal (1917–). Gift 1) 4.8.1962 med Asbjørn Liland (28.8.1936–), sønn av bonde og brukseier Evert Liland og hustru Elsa, ekteskapet oppløst 1968; 2) 5.4.1971 med litteraturforsker Daniel Andreas Haakonsen (1917–89).

Vigdis Ystad har særlig vært opptatt av Henrik Ibsens forfatterskap og skrevet flere bøker og artikler om ham. Hun har også vært engasjert i en rekke råd og utredninger om forskning og forskningspolitikk, og hun har markert seg som en forsvarer av det tradisjonelle akademia.

Foreldrenes lærerjobber gjorde at Ystad fikk sin oppvekst delt mellom flere landsdeler (Trøndelag, Østlandet, Telemark). 1960 tok hun examen artium ved Bø landsgymnas, og deretter studerte hun ved Norges lærerhøgskole i Trondheim, hvor hun ble cand.mag. 1964. 1974 ble hun dr.philos. ved Universitetet i Oslo på avhandlingen Kristofer Uppdals lyrikk. Hun var universitetslektor i nordisk litteratur ved UiO 1973–74 og dosent 1975–79. Fra 1979 har hun vært professor samme sted og siden 1998 prosjektleder og hovedredaktør for den nye tekstkritiske, kommenterte utgaven av Henrik Ibsens skrifter.

I sin forskning har Vigdis Ystad særlig arbeidet med Ibsens forfatterskap, og hun har utgitt et kommentert utvalg av hans lyrikk, Henrik Ibsen. Dikt (1991) og en artikkelsamling, “– livets endeløse gåde”. Ibsens dikt og drama (1996). 1988–97 var hun medredaktør for tidsskriftet Contemporary Approaches to Ibsen sammen med Bjørn Hemmer, og 2000–02 for tidsskriftet Ibsen Studies sammen med Frode Helland. Hun var styremedlem og styreformann for Senter for høyere studier ved Det Norske Videnskaps-Akademi 1989–93, der hun 1992–94 var leder for en gruppe Ibsen-forskere. I fortsettelsen av dette arbeidet redigerte hun antologien Ibsen at the Centre for Advanced Study 1997. Hun har også skrevet en rekke artikler om Ibsen i fagtidsskrifter og populærvitenskapelige publikasjoner, både norske og utenlandske.

Vigdis Ystad har levert nytolkende arbeider om en rekke andre norske forfattere, sentralt står Sigrid Undset og Henrik Wergeland. I den senere tid har hun utgitt flere tekstkritiske og kommenterte utgaver av fortellingene til Hans Aanrud, Cora Sandel og Torborg Nedreaas. 2002 kom en tekstkritisk bok om Norges nasjonalsang, Historien om “Ja, vi elsker”.

Ystad har de senere årene gjennom undervisning og utgivelser arbeidet for å utvikle norsk kompetanse i fagområdet nyspråklig edisjonsfilologi og tekstkritikk. Som initiativtaker til og ansvarlig redaktør for den påbegynte tekstkritiske utgaven av Henrik Ibsens samlede skrifter vil hun i nåtiden og for kommende generasjoner ha satt sitt preg på Ibsen-forskningen. Henrik Ibsens skrifter utgis fra 2005 i 16 bind og deretter i elektronisk form og representerer det hittil største prosjekt i sitt slag i Norge.

Innen norsk og internasjonal forskningsdebatt og forskningspolitikk er Vigdis Ystad en markant bidragsyter. Hun var med i styret for Fondet for Dansk-norsk samarbeid 1978–2000, formann i den norske styreavdelingen og alternerende formann i Fellesstyret 1993–2000. 1979–85 var hun medlem av Norges allmennvitenskapelige forskningsråd. 1982–84 var hun medlem av Forskningspolitisk råd og 1985 var hun formann i Rådet for humanistisk forskning. 1990–2002 var hun medlem av Det akademiske kollegium, UiO, og hun har også vært med i Fellesrådet for representanter for Storting og vitenskap siden 1981, fra 1985 som styremedlem. I perioden 1989–93 var hun styremedlem og styreformann i Senter for høyere studier ved Det Norske Videnskaps-Akademi.

Vigdis Ystad er medlem av Det Norske Videnskaps-Akademi, Kungl. Vetenskaps-Societeten, Kungl. Vitterhets Historie och Antikvitets Akademien, Det norske Akademi for Sprog og Litteratur, Det norske språk- og litteraturselskap og Nordisk Nettverk for Edisjonsfilologer.

Verker

 • Kristofer Uppdals lyrikk, dr.avh. UiO, publ. 1978
 • medforf. I diktningens brennpunkt, 1982
 • red. Contemporary Approaches to Ibsen, tidsskrift (sm.m. B. Hemmer), 1988–2000
 • utg. Henrik Ibsen. Dikt, 1991
 • “– livets endeløse gåde”. Ibsens dikt og drama, 1996
 • medforf. Norskfaget fra førskole til forskning, 1996
 • medforf. Ibsen at the Centre for Advanced Study, 1997
 • utg. Hans Aanrud. Utvalgte fortellinger, 2000
 • red. Ibsen Studies, tidsskrift (sm.m. F. Helland), 2000–02
 • utg. Torborg Nedreaas. Utvalgte fortellinger, 2001
 • medforf. Historien om “Ja, vi elsker”, 2002
 • hovedred. Henrik Ibsens skrifter, 16 bd., 2005–

Kilder og litteratur

 • SNL, bd. 15, 1998
 • FRIDA, UiOs database over ansattes forskningsbidrag
 • Prosjektet Henrik Ibsens skrifter, UiOs nettsider
 • BIBSYS
 • Sambok