Faktaboks

Victoria Bachke
Født
7. juli 1897, Moskva, Russland
Død
19. november 1963, Trondheim
Virke
Museumsdirektør
Familie
Foreldre: Ingeniør Mikhail Rostin (1854–1926) og Sonja (Sophie) Heineman Semjonova (død 1914). Gift 1) 1920 med konsul Christian Anker Bachke (1.2.1873–11.11.1946), sønn av bergmester Anton Sophus Bachke (1836–1919) og Barbara Anette Karen Anker (1841–97); 2) 1959 med fylkesmann Ivar Skjånes (5.3.1888–15.6.1975), sønn av båtbygger Iver Skjånes (1860–1939) og Margrethe Letnes (1860–1949).

Victoria Bachke bygde, delvis sammen med sin mann, opp Norges største samling av historiske musikkinstrumenter, som fra 1952 utgjør kjernen i Ringve Musikkhistorisk Museum i Trondheim.

Victoria Bachke vokste opp i et velstående hjem i Moskva som nr. 7 i en søskenflokk på ni barn. Faren var overingeniør ved de russiske statsjernbaner. Slekten kom opprinnelig fra Frankrike, og i det rostinske hjem ble det snakket fransk og dyrket musikk; for døtrene var det dertil opplæring i typiske kvinnesysler. Tre av døtrene ble profesjonelle musikere – Valentine (sang), Serafima (harpe) og Elisabeth (cello).

Victoria Rostin forlot Moskva sammen med søsteren Valentine i mai 1914, sistnevnte for å ta sangutdannelse i Italia, Victoria sannsynligvis for å komme til sanatorium i Sveits på grunn av tuberkulose. Omstendighetene omkring de neste tre årene er uklare. På et eller annet tidspunkt har søstrene kommet sammen igjen, muligens også besøkt faren og tre andre søsken, som nå alle bodde i Tyskland. 1917 kom søstrene Valentine og Victoria Rostin til Trondheim, der Valentine fikk et engasjement ved Trondhjems Teater. Hun ble etter hvert gift med teatrets daværende kapellmester Morten Svendsen og flyttet til Tyskland, men kom senere tilbake til Norge.

I Trondheim ble Victoria Rostin kjent med den 24 år eldre Christian Anker Bachke, eieren av Ringve gård på Lade, og 1920 ble de gift. Det ble et barnløst ekteskap, men med et aktivt sosialt liv og mange reiser. Victoria Bachke fikk ingen musikalsk utdannelse, men opptrådte som sanger ved flere anledninger i uformelle sammenhenger. Hennes viktigste interesse delte hun med sin mann, nemlig den for Ringve og gårdens historie. Gården, som kan føre sin historie tilbake til midten av 1500-tallet, tilhørte slekten Wessel 1661–1778, og var sjøhelten Peter Wessel Tordenskiolds barndomshjem på somrene. Sammen la ekteparet Bachke planer for den videre bevaring av gården, og besluttet å opprette stiftelsen Ringve Museum, som ble etablert 25. mai 1944; Bachke hadde allerede to år tidligere overdratt selve eiendommen til Ringve Museum. (Senere er et areal på 130 daa stilt til disposisjon for Institutt for botanikk ved Vitenskapsmuseet (NTNU), som her driver Ringve botaniske hage.) – I tillegg til å etablere en samling for musikkinstrumenter, skulle museet bestå av én samling gjenstander knyttet til gårdens historie, én samling knyttet til donators familie og en samling omkring Tordenskiold og familien Wessel.

Etter sin manns død 1946, startet Victoria Bachke arbeidet med etablering av museet. Hun må karakteriseres som den typisk entusiastiske privatsamler som drev sitt arbeid etter eget hode, ofte med utradisjonelle metoder og til tross for mange og sterke motforestillinger i omgivelsene. Hennes egen personlighet var det viktigste virkemiddel hun hadde i arbeidet med å bygge opp museet og samlingene. Hun hadde et betydelig kontaktnett over hele Europa som støttet henne, og selv foretok hun årlige reiser for å samle gjenstander til museet.

Tordenskioldmuseet ble åpnet 1950 i en egen bygning som var oppført i tilknytning til det nyeste av gårdshusene, og 11. oktober 1952 åpnet Musikkhistorisk museum i gårdens gamle hovedbygning fra 1860-årene, hvor de godt bevarte interiørene danner rammer rundt instrumentsamlingen. Victoria Bachke var museets selvskrevne direktør frem til sin død. 1958 gav hun ut boken Tordenskioldiana, en oversikt over gjenstander med tilknytning til Tordenskiold. 1961 satte hun i gang en større utvidelse av museet, bl.a. med ominnredning av gårdens gamle fjøs til konsertsal. Salen stod ferdig til museets 10-årsjubileum 1962.

Etter hvert ble Musikkhistorisk museum den dominerende og mest kjente del av museumskomplekset på Ringve. Ved Victoria Bachkes død bestod samlingen i Musikkhistorisk museum av vel 800 musikkinstrumenter og musikalia. Museet er landets eneste spesialmuseum for musikkinstrumenter og er i dag en nasjonal institusjon.

For sin innsats ble Victoria Bachke 1962 hedret med Kongens fortjenstmedalje i gull. Hun døde høsten 1963, 66 år gammel. Tidligere samme år hadde hun, som den sovjetiske regjerings offisielle gjest, besøkt sitt fødeland for første gang siden 1914.

Verker

 • Tordenskioldiana, Trondheim 1958

Kilder og litteratur

 • Styreprotokoll Ringve Museum 1944–65
 • H. Melien og J. Voigt: Fru Victoria til Ringve, 1984
 • F. Gram: Arven fra Ringve. Etterkommere etter Anton Sophus Bachke og Barbara Anette Karen Anker, 1991
 • P. A. Kjeldsberg: “Med fødselshjelp fra Danmark”, i Jubilæumsskrift for Musikhistorisk Museum og Carl Claudius' Samling. 1898–1998, København 1998

Portretter m.m.

  Kunstneriske portretter

 • Maleri (helfigur) av Oscar Sivertzén, ca. 1930
 • Maleri (sittende i russisk drakt) av Pisconov, ca. 1930
 • Maleri (helfigur, i russisk drakt) av ukjent kunstner, u.å
 • Byste (terrakotta) av Johanne Kajanus, 1946