Faktaboks

Turid Balke
Født
25. juli 1921, Sør-Varanger
Død
5. januar 2000, Oslo
Virke
Skuespiller og brukskunstner
Familie
Foreldre: Kontorsjef Erik Balke (1883–1955) og pianolærer Ellinor Sundt-Olsen (1892–1969). Ugift. Barnebarns barn av Peder Balke (1804–87).

Turid Balke var en av de mest sentrale skikkelser innen norsk barneteater, som skuespiller, teaterleder og forfatter.

Etter middelskolen flyttet Turid Balke fra Kirkenes til Oslo, hvor hun tok examen artium. Deretter fulgte tre år og diplom på Statens Kunst- og håndverkskole (bokkunstklassen). Teaterkarrieren begynte straks etter endt skolegang, med småroller på Det Norske Teatret, undervisning av Alvhild Stormoen og elevtid ved Nationaltheatret. Fra 1952 var hun etablert skuespiller, først som fast ansatt ved ulike teatre (Trøndelag Teater, Folketeatret, Chat Noir, Det Norske Teatret), senere som frilans skuespiller med engasjement både ved institusjonsteatrene (Hålogaland Teater 1984, Nordland Teater 1992, Oslo Nye Teater 1993 og Teatret Vårt 1993) og i frigrupper ( bl.a. Club 7 og Lilith friskt og vilt). I tillegg gjestet hun både i Sverige og i Danmark.

Turid Balke var også aktiv innen norsk film, med i alt ca. 25 filmroller, herunder flere barnefilmer. Som filmskuespiller skapte hun minneverdige, komiske rollefigurer. Likeledes medvirket hun i flere fjernsynsproduksjoner.

Turid Balke benyttet først og fremst sitt skuespillertalent i komedier, gjerne i de mer absurde biroller, og ganske tidlig ble gamle kjerringer (hun spilte f.eks. som helt ung Kvitugla i Olav Duuns Medmenneske) og barneteaterfigurer (dyr, trollunger osv.) hennes spesialområde.

Opptakten var Nationaltheatrets bestilling på et barnestykke. Turid Balke skrev En modig mygg, som ble oppført på Amfiscenen på Nationaltheatret 1972. Hun hadde selv både regien og scenografien, og oppførelsen ble en suksess. Senere er stykket blitt oppført på flere teatre i Norge og Norden for øvrig. Etter suksessen med En modig mygg ble barneteatret Turid Balkes hovedsatsingsområde.

Sammen med Pernille Anker (1947–99) drev hun Scene 7s barneteatervirksomhet 1972–74, og 1976–81 hadde hun sitt eget turnerende barneteater, Filiokusteatret. Repertoaret skrev Turid Balke selv, hun instruerte de fleste forestillingene, og laget som oftest også scenografien. Flere av stykkene er også oppført på institusjonsteatrene. Etter at Filiokusteatret opphørte som institusjon, fortsatte Turid Balke å turnere med sine stykker over hele landet, ikke sjelden som “én-persons-teater”.

Handlingen i de fleste av Turid Balkes stykker har en (økologisk) moral; den er enkel, men med rom for og krav til utfoldelse og improvisasjon for skuespillerne. For Turid Balke var dette ett av de viktigste kriteriene for at barneteatret skulle fungere: Skuespillerne må evne å komme i dialog med barna, som er spontane og gjerne bryter inn i handlingen. Derfor hevdet hun at det å spille for barn er en særdeles krevende oppgave. Et annet særtrekk i Turid Balkes stykker, er at det alltid er damene som ordner opp. Dessuten la hun vekt på spenning og dramatikk.

I tillegg til barnestykkene skrev Turid Balke hørespill, og hun utgav tre barnebøker (inklusive En modig mygg). Alle bøkene illustrerte hun selv. En modig mygg kan også betraktes som en liten håndbok innen “barnedramaturgi”, for gjennom tekst og tegninger gir Balke her råd til skoler og foreninger om hvordan stykket kan fremføres.

Et annet område hvor Turid Balke gjorde seg gjeldende, var brukskunst og barneleker. Allerede i 1950-årene begynte hun å lage små artige trehus og rare minimennesker, med fødebyen Kirkenes som forbilde. Samlingen har fått betegnelsen Balkeby, og Balkeby-husene er blitt populære objekter både for barn og turister. Sammen med tegninger og akvareller viste Turid Balke sin Balkeby på utstillinger rundt om i landet, ca. 10 utstillinger i alt.

Verker

  Bøker

 • En modig mygg, 1971
 • Det begynte en fredag i Finvik, 1974
 • Hilsen fra Dirut, 1997

  Skuespill (ikke trykt)

 • Krinkelkroken
 • Musen som ikke ville sove
 • Hatter, katter og hunder
 • Søstrene Prestekrage
 • Godnatt da, Nattilde
 • Den snille slemme bakeren

Kilder og litteratur

 • Arkivmateriale i Teaterarkivet, UiB, Bergen, og Filmens hus, Oslo
 • Norsk Skuespillerforbunds medlemsfortegnelse
 • biografi i Hvem er hvem i norsk kulturliv?, 1987
 • biografi i TFL, 1991