Faktaboks

Trygve Bjerkrheim
Født
26. august 1904, Bjerkreim, Rogaland
Død
27. februar 2001, Oslo
Virke
Sang- og salmedikter
Familie
Foreldre: Gårdbruker, poståpner og landhandler Tønnes Tolleifsson Bjerkrheim (1865–1939) og Abigael Røysland (1870–1961). Gift 7.7.1934 med Thea Karina Maudal (21.5.1901–12.4.1987), datter av gårdbruker Iver Maudal (1853–1944) og Jørgine Sundvor (1870–1950).

Trygve Bjerkrheim var i en årrekke redaktør for Norsk Luthersk Misjonssambands organ Utsyn. Mest kjent ble han likevel for sine mange dikt, sanger og salmer, bl.a. Det er makt i de foldede hender.

Trygve Bjerkrheim var åttende barn i en søskenflokk på elleve. Foreldrene var bønder. Faren var aktiv lokalpolitiker for Venstre, bl.a. som forlikskomissær i 21 år og medlem av herredsstyret i 14 år, og sammen med sin familie deltok han i bedehusmiljøet på hjemstedet. Familien flyttet fra Rogaland til Nordre Høland på Romerike 1913. Trass deres sterke legmannstilhørighet, med en like sterk skepsis til presteskapet, påkostet foreldrene en utdannelse på Trygve Bjerkrheim som førte til teologisk embetseksamen: Middelskolen på Lierfoss 1918–20, Fjellhaug ungdomsskole i Kristiania 1920–21, Kristelig Gymnasium i Kristiania 1921–24, studier i filologi 1924–25 og teologisk studium ved Menighetsfakultetet 1926–30. “Håpar han inkje vasar seg inn med presteskapet,” noterte faren i sin dagbok da sønnen ble ferdig cand.theol. 1930.

Bekymringen var ubegrunnet. Bjerkrheim forble lojal mot sin lavkirkelige bakgrunn. Han hadde hele sitt virke innen misjonsorganisasjonen Norsk Luthersk Misjonssamband (tidligere Kinamisjonsforbundet), først som bibelskolelærer ved organisasjonens skoler på Fjellhaug i Oslo 1931–36, deretter som timelærer til 1971. Han var dessuten lærer ved Misjonssambandets bibel- og forstanderskole i Kobe, Japan 1965–66 og redaktør for organisasjonens hovedorgan Utsyn 1936–71. Fra studietid til pensjonsalder var han bosatt på Fjellhaug skoler.

Bjerkrheim debuterte som forfatter 1945 med diktsamlingen Landet og lyset. Han hadde en usedvanlig stor produksjon av dikt, man antar et sted mellom 12 000 og 15 000 dikt. Omkring 400 av dem er tonesatt, og mange er oversatt til andre språk. Med en så omfattende produksjon av tekster er også kvaliteten på diktene noe varierende. Mange har en karakter av det impulsive, enten som tekster som forfatteren opplever han har “fått”, plutselig var de der, eller som småstrofer eller “småkvad”, som forfatteren selv kaller dem, notert ned på trikken, på vei fra Sinsenkrysset, mens han ventet på en venn o.l. Blant de mest populære bøkene til Trygve Bjerkrheim er de som presenterer fortellingene bak sangenes tilblivelse.

Innholdsmessig og stilistisk er enkelheten i diktene et av de mest karakteristiske trekkene ved dem. Bjerkrheim skriver for å bli forstått. Han bruker enkle, hverdagslige bilder og symboler, skriver på rim på tradisjonelt vis og har et klart kristent budskap i diktene sine. Dogmatikken er et sentralt redskap for å tolke det kristne livet, og diktene er bekreftende i den forstand at de skaper en gjenkjennelse av allmenne kristne troserfaringer hos mottakeren. De uttrykker den teologiske arven fra pietismen og rosenianismen, som betoner nødvendigheten av den enkeltes omvendelse og det personlige forholdet til Gud. De befinner seg innen en tradisjonell, lavkirkelig vekkelseskristendom som er luthersk og konservativ. Sangene har en tematisk vektlegging av tryggheten og gleden over å være et Guds barn. Også i den andelen av diktene som heller i nasjonal- og naturlyrisk retning, slår den trygge, kristne og livsbejaende grunnholdningen igjennom.

Det var som sangdikter at Bjerkrheim hadde sin styrke. Han vil bli stående som 1900-tallets store kristelige sangforfatter i Norge. Omkring 90 av hans egne og andres sanger i hans oversettelse er tatt med i 1983-utgaven av organisasjonenes Sangboken Syng for Herren. I Den norske kirkes Norsk Salmebok og i tillegget til denne, Salmer 1997, er Bjerkrheim representert med henholdsvis ti og fem egne salmetekster og oversettelser. Blant hans mest anvendte sanger er Det er makt i de foldede hender, Han tek ikkje glansen av livet, Det strøymer ei livselv av lukke og Takk at du tok mine byrder. Han utgav også en rekke diktsamlinger, andaktsbøker og biografier. Mest kjent er Det er makt i de foldede hender (1979) som handler om bakgrunnen for en del av sangene, samt hans fagteologiske bidrag Fortolkning til Peters første og annet brev i Bibelverket (1975). Fra 1960 redigerte han Når lysene tennes, en serie med fortellinger mot julehøytiden, som i 1997 omfatter 38 hefter.

Bjerkrheim var en folkelig kristen lyriker og nynorskdikter som ikke ble anerkjent av det etablerte litterære miljøet i Norge, bl.a. kom hans diktsamlinger aldri inn under offentlig innkjøpsordning. Men han ble verdsatt av et bredt publikum. Han stod i en tradisjon med trosmessige og litterære forbilder i anglo-amerikansk vekkelse, representert ved bl.a. Charles Wesley, William Booth og Fanny Crosby, og svensk vekkelse, representert ved bl.a. C. O. Rosenius og Lina Sandell-Berg. Hans sanger og salmer kjennetegnes av en evne til enkelhet; de formidler erfaringsrettet kristendom i en optimistisk vinkling.

1993 mottok Trygve Bjerkrheim Kongens fortjenstmedalje i gull. 1995 ble museet Trygve Bjerkrheim Stove åpnet på gården Bjerkreim der han ble født.

Verker

  Bøker (et utvalg)

 • År og dag. Fødselsdagsbok, 1956
 • David (dikt), 1964
 • Songar frå Solrenningslandet, 1966
 • Enn bankar mitt hjarta, 1968
 • Fortolkning til Peters første og annet brev, 1975
 • Kristuskvadet (dikt), 1976
 • Det er makt i de foldede hender. Forfattaren fortel om bakgrunnen til 75 av sine songar, 1979
 • Halve hjertet i Norge. Kenzo Aibara, venn av Norge og misjonen, 1982
 • Det underfulle liv (dikt), 1988
 • God Jul. Julesanger med bakgrunnsstoff (samlet av Christopher Idle, norsk utg. ved T. Bjerkrheim), 1990
 • Du er en perlesten. Slik ble Trygve Bjerkrheimsangene til, 1995
 • Red. serien Når lysene tennes 1–38 (fortellinger), 1960–97

Kilder og litteratur

 • O. Handeland (red.): Det norske lutherske Kinamisjonsforbund gjennom 50 år, 1941
 • L. Aanestad (red.): Kristen sang og musikk, 1962
 • A. Prøis: I regnbuens glans. Arne Prøis i samtale med Trygve Bjerkrheim, 1991
 • K. Ekroll (red.): Takk for sangen! 1904–1994, festskrift i anledning Trygve Bjerkrheims 90-årsdag, 1994

Portretter m.m.

  Kunstneriske portretter

 • Maleri av Asbjørn Paalsen, 1967; Fjellhaug skoler, Oslo

  Fotografiske portretter

 • Fotografi av Kåre Ekroll, 1994