Faktaboks

Truls Ørpen
Født
27. mars 1880, Krødsherad, Buskerud
Død
1958, Krødsherad
Virke
Hardingfelespiller og folkemusikksamler
Familie
Foreldre: Gårdbruker Gunnar Trulsen Ørpen (1839–1901) og Beret Syversdatter (1851–1919). Gift 4.5.1906 med Karoline Kristiansen Flattum (1.10.1883–1969), datter av gårdbruker Kristian Jonasen Flattum (1856–1937) og Maren Gulliksdatter Skretteberg (1860–1940).

Truls Ørpen var i sin tid en av våre fremste hardingfelespillere og vant flere førstepremier under de årlige landskappleikene. Han hadde store kunnskaper om eldre spillemenn og lokale musikktradisjoner og skrev ned en rekke slåtter, hovedsakelig fra Krødsherad og bygdene omkring, men også fra Voss, Hallingdal, Numedal og Telemark. Disse nedtegnelsene gav han senere til Universitetsbiblioteket i Oslo.

Ørpen bestemte seg tidlig for å bli lærer og reiste til seminaret i Holmestrand for å ta lærerutdannelse. Etter eksamen fikk han lærerstilling i Krødsherad 1903 og arbeidet i skolen i hjembygda helt frem til 1941. Samtidig drev han hjemgården i mange år. Likevel fikk han tid til å drive aktivt som både spillemann og folkemusikksamler.

Han begynte å spille fele i 8-årsalderen, og hans første læremestere var Johan Kleven og Anders Vinna. Senere lærte han mye slåttespill hos sambygdingen Wilhelm Sorteberg. Han fikk også tak i en rekke slåtter hos spillemenn han besøkte i andre deler av landet. Det gjaldt kanskje spesielt Ola Mosafinn på Voss. Som spillemann var Ørpen høyt aktet, og særlig i mellomkrigstiden ble han regnet blant våre aller ypperste utøvere på hardingfele. Han oppnådde blant annet første premiegrad på landskappleiken en rekke ganger og gikk helt til topps 1929 og 1933. Ørpen spilte ikke utelukkende lokale slåtter, men var kjent for å ha et rikt slåtterepertoar fra ulike deler av landet. Han lærte bort slåtter og slåttespill til flere elever, blant andre de tre hallingdølene Odd Bakkerud, Olav Foss og Olav Vestenfor.

Noter hadde Ørpen tidlig fått lære av Anders Hovden, som var prest i Krødsherad. Hovden var selv interessert i folkemusikk og skaffet Ørpen et eksemplar av Arne Bjørndals notehefte Norske slåtter. Ørpen begynte allerede tidlig å skrive ned lokale slåtter, først som en hjelp til å huske de nye slåttene han lærte. Etter hvert så han også verdien av å nedtegne slåtter slik at de kunne komme ettertiden til gode. Fra 1912 begynte han å reise rundt i andre bygder for å samle slåtter, og allerede samme år oppsøkte han Ola Mosafinn på Voss. Året etter reiste han til Telemark, og senere var han flere ganger i Telemark, Hallingdal og Numedal. Som pensjonist brukte Ørpen enda mer av tiden sin på innsamling og nedtegning av slåtter, og hele materialet på rundt 550 melodier ble senere gitt som gave til Universitetsbiblioteket i Oslo.

Også i NRK bidrog Ørpen med sine store kunnskaper om spillemenn og slåttetradisjoner. I perioden 1938–53, med unntak for krigsårene, medvirket han i en rekke utsendelser i programserien Folkemusikkhalvtimen. Her spilte han ofte selv, men presenterte også andre spillemenn. Han fikk særlig vist sine store kunnskaper om slåttemusikken gjennom å presentere flere versjoner av samme slått fra ulike deler av landet. I et program 1953 spilte han hele 10 ulike varianter av den samme slåtten og benyttet 10 ulike hardingfeler for samtidig å vise forskjeller i klangen.

Fra 1953 satt Ørpen i redaksjonskomiteen for det store nasjonale bokverket Norsk folkemusikk. Hardingfeleslåtter, og han fikk oppleve at det første bindet kom ut 1958. Han skrev også flere artikler om spillemenn og slåttemusikk, bl.a. Felespelet i Krødsherad og Felespel og spelemenn i Hallingdal. Han ble æresmedlem i Landslaget for Spelmenn 1953.

Truls Ørpen døde 1958. 1965 tok Tyrifjord Spelemannslag initiativet til et årlig Ørpen-stevne for å hedre hans minne. Noe av formålet med stevnet var å skaffe penger til et minnesmerke over Ørpen, som ble avduket på Noresund under stevnet 1970.

Verker

  Trykt materiale

 • Felespelet i Krødsherad, i Norsk musikkgranskning 1947/1950, 1950, s. 40–42
 • Felespel og spelemenn i Hallingdal, ibid. 1951/1953, 1953, s. 130–135
 • Norsk folkemusikk. Hardingfeleslåtter, serie I bind 1 (red., sm.m. A Bjørndal og E. Groven), 1958

  Lydinnspillinger (et utvalg)

 • Gamal springar frå Krødsherad etter Sortebergen, Halling etter Gamle-Kleven og Sortebergen, alle innspilt 1952, i Folkemusikk frå Buskerud, CD nr. 4 i serien Norsk folkemusikk, 1995

Kilder og litteratur

 • Ørpenstevnet: Minneskrift om Truls Ørpen, Noresund 1970
 • R. Myklebust: Femti år med folkemusikk, 1982
 • A. Bjørkum, M. Myhren og B. Aasland (red.): Folkemusikk og folkemusikkutøvarar i Noreg, bd. 2, 1996

Portretter m.m.

 • Monument i bronse av Erling Saatvedt, 1970; Noresund, Krødsherad
 • Fotografi (u.å.) gjengitt i A. Bjørkum, M. Myhren og B. Aasland (red.): Folkemusikk og folkemusikkutøvarar i Noreg, bd. 2, 1996, s. 335