Faktaboks

Torstein Grythe
Torstein Eliot Berg “Totto” Grythe
Født
24. november 1918, Kristiania
Død
1. mai 2009
Virke
Kordirigent og musikkpedagog
Familie
Foreldre: Skreddermester Endre Grythe (1882–1955) og Asta Berg (1897–1978). Gift 10.8.1946 med byråsjef Eva-Marie Lindegaard (23.12.1924–), datter av advokat og jurist Olaf Lindegaard (1879–1970) og Eva Bech-Jürgensen (1885–1971).
Torstein Grythe

Torstein Grythe med Sølvgutter 1989

Torstein Grythe
Av /NTB Scanpix ※.

Torstein Grythe stiftet Sølvguttene og var i mer enn 60 år korets dirigent.

Grythe, blant sangere og venner kalt Totto, begynte 1927 på Musikkonservatoriet i Oslo for å lære å spille fiolin. Da Olavsguttene 1928 søkte nye sangere, meldte han seg og ble tatt inn som kormedlem. Siden var guttekor hans liv.

1930 ble han med i det nystiftede Oslo Domkor med Eyvind Alnæs som dirigent. Da Alnæs døde 1932, overtok Arild Sandvold. Grythe ble etter hvert hans assistent og visedirigent og fikk dermed opplæring av ham. Sandvolds idealer for korsang og repertoar ble grunnleggende for Grythe.

Fra 1937 spilte han bratsj i Leif Rustads orkester i NRK, og det var Rustad som anmodet ham om å få i stand et guttekor. Planene tok form 1940, og høsten samme år var Sølvguttene i gang. NRK startet 1947 sitt eget guttekor, og 1951 ble Grythe tilbudt dirigentjobben. Sølvguttene fortsatte privat. 1967 ble korene slått sammen under navnet “Sølvguttene, NRKs guttekor” og har siden arbeidet for musikkavdelingene i radio og fjernsyn. Mest kjent og kjær er konserten “Sølvguttene synger julen inn”, som etter starten 1965 er blitt en tradisjon.

I årenes løp fikk Grythe og Sølvguttene konsertert mye både i inn- og utland. Nesten hver eneste by i Norge av betydning har fått besøk, og koret har deltatt ved Festspillene i Bergen og Harstad. De har samarbeidet en rekke ganger med Den Norske Opera, Nationaltheatret, Oslo Filharmoniske Orkester og Rikskonsertene i Norge og Sverige. De har turnert i USA og de fleste land i Europa, inkludert Russland.

Repertoaret har først og fremst bestått av eldre og nyere kirkemusikk, fra gregorianske sekvenser via gamle mestere til samtidsmusikk av bl.a. Knut Nystedt, Egil Hovland og Kjell Mørk Karlsen. Men koret har også sunget norsk og internasjonal verdslig kormusikk, folkesanger og madrigaler. Med et repertoarvalg ut fra sine idealer, kritisk innstudering med et finstemt musikalsk øre og målrettet arbeid gjennomført med smittende entusiasme, brakte Grythe Sølvguttene opp på et internasjonalt nivå, med resultater det står respekt av. Han hadde alltid som mål å gi sine korgutter en bredere musikalsk ballast i livet, gjerne som en motvekt til den kommersielle popmusikken, som han med noen hederlige unntak mente er forflatende.

Å drive et guttekor skiller seg svært fra å drive andre typer kor. I løpet av en periode på 3–4 år blir samtlige smågutter skiftet ut på grunn av stemmeskiftet; tidligere repertoar må innstuderes på nytt, og intenst arbeid kreves for å beholde kontinuitet og oppnådd kvalitet. Frem til år 2004 hadde ca. 1500 gutter vært innom koret, og flere er blitt profesjonelle sangere og musikere. For Grythe ble det en livsstil å arbeide med koret.

Torstein Grythe hadde en spesielt god evne til å kommunisere med sine gutter, og han var tålmodig. Guttene respekterte ham. Han lot dem få være gutter, men når det gjaldt, krevde han konsentrasjon og kordisiplin. Tidlig opprettet han en “sangskole” hvor han hentet aspiranter til koret. Han skolerte dem også i god oppførsel.

For å styrke samhørighet og vennskap og inspirere guttene til videre korarbeid fikk Grythe i stand en rekke sosiale tiltak som har blitt svært populære, bl.a. en årsfest der guttene mottar hederstegn av forskjellig grad for sin innsats og antall år i koret. I en årrekke arrangerte han sommerleirer og inviterte sangere med på skøyta si, “Harmonia” (den tredje båten i rekken), langs kysten. Hans kone og øvrige familie var til stor støtte i dette arbeidet, og to sønner og tre av fem barnebarn har sunget i koret.

I 2004 trakk Torstein Grythe seg tilbake som dirigent for Sølvguttene i en alder av 86 år. Han overlot den musikalske ledelsen til Fredrik Otterstad, som selv har sunget i koret. Samme år ble Stiftelsen Sølvguttene opprettet, med det formål å føre Grythes kortradisjon videre.

Grythe dirigerte Mannskoret i BUL 1952, jentekoret Rødhettene 1953–63, Fosskoret 1956–72 og Den Norske Studentersangforening 1973–76. Han var musikklærer ved Foss gymnas i Oslo 1955–72 og startet musikklinjen der 1972. 1972–87 var han lektor i musikk ved Oslo lærerhøgskole.

Torstein Grythe og Sølvguttene gjorde mange plateinnspillinger og er blitt hedret med både sølv- og gullplater. For sin innsats i musikklivet mottok Grythe Kongens fortjenstmedalje i gull, Oslo bys kulturstipend og St.Hallvard-medaljen. 1990 ble han utnevnt til ridder av 1. klasse av St. Olavs Orden, og samme år fikk han Spellemannprisens hederspris.

Verker

    Plateinnspillinger (et utvalg)

  • Julenatt, 1987
  • E. Grieg: Album for Mandssang, 1987
  • Sølvguttene 50 år, 1990
  • Kormusikk fra Norge i Middelalder og Renessance, samt fra vår tid, 1997
  • Grüsse aus Norwegen, 1997
  • Jubileumskonserten, 2000

Kilder og litteratur

  • Forfatterens personlige kontakt med Torstein Grythe