Faktaboks

Torrey Mosvold
Torrey Josef Mosvold
Født
9. juli 1910, Farsund, Vest-Agder
Død
18. oktober 1995, Florida, USA
Levetid - kommentar
begr. i Oddernes kapell, Kristiansand
Virke
Skipsreder
Familie
Foreldre: Skipsreder Martin Mosvold (1876–1957) og Torborg Thomsen (1879–1960). Gift 1) 5.8.1933 med Gudny Hansen Langeland (15.6.1908–18.4.1954), datter av bonde Theodor Hansen Langeland (1875–1953) og Bergitte Ore (1879–1968); 2) 5.3.1955 med Margaret Oddfrid Berge (23.3.1919–), datter av gulvlegger Oscar Olsen (1881–1963) og Magda Møll (1887–1973).

Torrey Mosvold var skipsreder og ledet en lang rekke virksomheter bl.a. i Agder-fylkene og New York.

Mosvold bodde sine første år i Farsund, men allerede da han var seks år gammel, flyttet faren rederivirksomheten til Kristiansand. I krisen etter den første verdenskrig måtte faren innstille virksomheten og overtok en landhandel i Vennesla. Torrey gikk på skole i Kristiansand og hjalp faren i forretningen. 1927 startet faren igjen som reder ved å kjøpe et eldre tankskip, og Torrey fikk prøve lykken som sjømann i noen måneder. Deretter drev han forretningen i Vennesla, mens faren bygde opp rederiet i Kristiansand.

Det var vanlig at redersønnene hadde et år eller to i et utenlandsk skipsmeglerfirma som en del av utdannelsen. Like før krakket 1929 drog Mosvold til et meglerfirma på Broadway i New York. Men der hadde de allerede sagt opp en stor del av staben og kunne ikke ta ham inn. Han reiste til Chicago, der hans to søstre gikk på bibelskole, og fikk arbeid hos en nordmann som drev mekanisk verksted. Søndagsskolen og bedehuset hadde vært naturlige tilholdssteder i oppveksten. I Chicago meldte han seg til tjeneste i Salem evangeliske frikirke, og våren 1930 gikk han på Trinity Bible School i Minneapolis, inntil han fikk arbeid i meglerfirmaet på Broadway.

Høsten 1930 drog Mosvold hjem til Kristiansand for å hjelpe faren på rederikontoret. To år senere ble rederiet flyttet til Farsund, der Mosvold slo seg ned og stiftet familie. Han hadde møtt Gudny Hansen Langeland i New York; nå giftet de seg og fikk etter hvert tre sønner og tre døtre. Det gikk bra med rederiet, men sommeren 1937 gikk ryktene om krig i Europa. For å sikre driften av skipene ble Mosvold sendt til New York, der han opprettet kontor under firmanavnene Neptun Shipping og Federal Motorship. Da den annen verdenskrig brøt ut i Norge 1940, fikk rederiets skip beskjed om å forholde seg til kontoret i New York.

Sommeren 1946 flyttet Mosvold med familie til Kristiansand, der rederiet skulle ha en avdeling, mens hovedkontoret skulle ligge i Farsund. Hans oppgave var å stelle med frakt for båtene og eventuelle kjøp og salg. Gjennom kontoret i New York sikret rederiet seg skip som var bygd i USA under krigen. Fra 1937 hadde Mosvold kontrollert Kristiansand Dampskibsselskap, som drev fergetrafikken mellom Kristiansand og Fredrikshavn. Anløpene på dansk side ble nå flyttet til Hirtshals, fordi distansen da ble kortere. Mosvold kjøpte et brukt britisk krigsskip, som ble bygd om og satt inn i fergetrafikken.

Da det høsten 1949 ble klart at Mosvold kunne bli tvunget til å ta pengene i USA hjem til Norge, valgte han å flytte til New York. Året etter fikk han imidlertid dispensasjon fra valutaloven og drog tilbake til Kristiansand. Fra kontoret i New York hadde han drevet fruktskipene som gikk med bananer fra Sør-Amerika til USA. 1954 døde hans kone, og året etter giftet Mosvold seg med Margaret Berge. De fikk to døtre.

Det ble en hektisk tid i Kristiansand med gjenoppbygging etter krigen. Mosvold Shipping var blant de første som bestilte skip fra Tyskland og Japan. Etter at Martin Mosvold døde 1957, ble det opprinnelige selskapet delt mellom Torrey og hans fire svogere. Også Torreys sønner gikk etter hvert inn i shipping, offshore og forsikring.

Utenom shipping og forsikring drev Torrey Mosvold og hans far med litt av hvert. I USA fikk Torrey en stor eierandel i det mekaniske verkstedet han hadde arbeidet ved i Chicago. Høsten 1940 begynte han å kjøpe opp leiegårder i Chicago, året etter var han med på å starte pelsdyrfarm i Michigan og drev utleie av kaier i New York. 1942 kjøpte han en farm i New Jersey, hvor de drev melkeproduksjon.

Også i Norge var virksomheten mangslungen. 1936 kjøpte Martin og Torrey Mosvold opp størsteparten av aksjene i industribedriften Mandal Stål. 1949 startet de Norsk Wallboardfabrikk i Vennesla. Samme året kjøpte de et sjøforsikringsselskap og flyttet det til Kristiansand under navnet Neptun. Året etter kjøpte de forsikringsselskapet Norrøna. I Lyngdal var Torrey Mosvold med på å starte fibonittfabrikken Fiboen og Sobel Hanskefabrikk og i Oslo Mosvold & Co., som bl.a. eksporterte norske møbler til Etiopia og landene rundt Persiske bukt.

1966 fikk Mosvold kjøpt en skoggård av Åmli kommune i Aust-Agder mot at han fikk i gang industri i bygda. Han startet Agder Bygg, som leverte prefabrikerte bygninger, bl.a. til en norsk sjømannskirke i Dubai, og han skilte ut tomt til et større sagbruk, Nidarå Trelast.

Mosvold var styremedlem i Norges Rederforbund, i sjøforsikringsselskapet Gard, i flere rederier og styreformann i de fleste firmaene i Norge, USA, Etiopia, Indonesia og Ceylon som Mosvold-konsernet var engasjert i. Han var medlem av landsstyret i Det norske Misjonsforbund og styreformann for Ansgar Bibelskole. 1971 ble han utnevnt til ridder av 1. klasse av St. Olavs Orden.

Verker

  • Mitt Liv, Kristiansand 1982

Kilder og litteratur

  • J. Seland: Martin Mosvold. Mannen og verket,Kristiansand 1956
  • d.s.: Rederen og skipet,Kristiansand 1959
  • T. Mosvolds egen bok (se ovenfor, avsnittet Verker)
  • HEH 1984

Portretter m.m.

    Kunstneriske portretter

  • Maleri av Tore Juell, 1996, malt etter fotografi fra Mosvolds 60-årsdag (1970); p.e