Faktaboks

Toril Moi
Født
28. november 1953, Farsund, Vest-Agder
Virke
Litteraturforsker
Familie
Foreldre: Teknisk sjef Georg Seval Moi (1927–) og Nora Skimmeland (1928–). Gift 1999 med professor David L. Paletz, USA (14.5.1934–).

Toril Moi er internasjonalt kjent for sin forskning innen feministisk litteraturteori. Hun forbindes særlig med sin nylesning av den franske filosofen Simone de Beauvoirs liv og verk, i den senere tid også for sine Ibsen-studier. Moi er en uredd debattant som både inspirerer og provoserer med sitt politisk funderte litteratursyn.

Moi tok examen artium i Bryne 1971 og studerte deretter fransk, spansk og litteraturvitenskap ved Universitetet i Bergen. Etter avlagt magistergrad 1980 underviste hun bl.a. ved ulike colleges i Oxford, i tillegg tok hun på seg oversetterarbeid. Det tok tid før Moi med sin feministiske orientering oppnådde anerkjennelse i det norske universitetsmiljøet. Tildelingen av Hambros legat 1981 gjorde imidlertid en akademisk karriere mulig. 1985 ble hun dr.art. på boken Sexual/Textual Politics. Feminist Literary Theory, der hun diskuterer tendenser og motsetninger i fransk og amerikansk feministisk teori. Boken er oversatt til 11 språk og er blitt pensum for studenter over hele verden.

Etter avlagt doktorgrad fungerte Toril Moi som inspirerende forskningsleder ved Senter for humanistisk kvinneforskning ved Universitetet i Bergen (1985–88). Innsatsen ble belønnet med Meltzer-prisen 1986. 1988–96 var hun professor II i litteraturvitenskap i Bergen. Fra 1989 har hun vært professor i litteratur og romanske studier ved Duke University, USA, hvor hun bl.a. ble University Scholar/Teacher of the Year 1998.

Gjennom hele sin akademiske karriere har Moi forsket i feministisk teori og filosofi basert på psykoanalytisk og fenomenologisk teori og dagligspråksfilosofi. I 1980-årene redigerte hun The Kristeva Reader (1986) og French Feminist Thought (1987). Deretter arbeidet hun med boken Simone de Beauvoir. The Making of an Intellectual Woman (1993, norsk utgave 1995), der hun revurderer tradisjonelle oppfatninger av den berømte filosofens liv og verk, og fremhever hennes betydning i moderne samfunns- og likestillingsdebatt. Ikke minst gjelder dette forsøket på å bekjempe essensialistisk tenkning. I essaysamlingen What Is a Woman? And Other Essays (1999, norsk utgave i deler 1998 og 2001) markerer Moi avstand til postmodernistisk teori og utfordrer objektivitets- og universaliseringstendensen i moderne humanistisk forskning ved å understreke betydningen av at all kunnskap er situert: En må kunne ytre seg teoretisk uten å utslette sin egen stemme i teksten.

Med Henrik Ibsen and the Birth of Modernism. Art, Theater, Philosophy (2006, norsk utgave Ibsens modernisme s.å.) viser Toril Moi forutsetningene for hvordan Ibsen ble den europeiske teaterhistoriens første modernist, og analyserer hans løsriving fra idealismen som estetisk norm. Med dette utfordrer hun den etablerte, norske Ibsen-forskningen.

Moi har publisert et hundretalls artikler i norske og internasjonale tidsskrifter og antologier, hun er en flittig debattant og sitter i redaksjonskomiteer for flere norske og internasjonale tidsskrifter. Hennes presise, men likevel leservennlige skrivestil er en konsekvens av et bevisst valgt språkteoretisk grunnsyn: En klar tanke skal kunne uttrykkes i et klart språk.

Toril Moi har vært gjesteprofessor og foreleser ved en rekke universiteter i over 20 forskjellige land. Hun er æresdoktor ved universitetene i Umeå, Trondheim og Stavanger og har mottatt en rekke stipendier, priser og utmerkelser, bl.a. Rockefeller Fellowship 1994–95. Hun er medlem av Det Norske Videnskaps-Akademi fra 2006.

Verker

 • L'utopie feminine. Une étude des romans utopiques de Christiane Rochefort, mag.avh. UiB, Bergen 1980
 • Sexual/Textual Politics. Feminist Literary Theory, dr.avh. UiB, London 1985
 • Simone de Beauvoir. The Making of an Intellectual Woman, 1993 (norsk overs. Simone de Beauvoir. En intellektuell kvinne blir til, 1995
 • What Is a Woman? And Other Essays, Oxford 1999 (norsk overs. Hva er en kvinne? Kjønn og kropp i feministisk teori, 1998, og Jeg er en kvinne. Det personlige og det filosofiske, 2001)
 • Henrik Ibsen and the Birth of Modernism. Art, Theater, Philosophy, 2006 (norsk overs. Ibsens modernisme, 2006

Kilder og litteratur

 • E. Røssåk: “Jeg er ikke 100 % kvinne. Samtale med Toril Moi”, i Skrujern, kanoner og trojanske hester. Samtaler om litteratur, 1996, s. 69–98
 • E. Rekdal: Å risikere seg selv gjennom skrifte. Fiksjon, diskurs og selvframstilling i Toril Mois teoretiske essay 'I Am a Woman'. The Personal and Philosophical, h.oppg. NTNU, 2002
 • V. Songe Møller: “Jeg er en kvinne”, anmeldelse i Norsk filosofisk tidsskrift nr. 3/2002, s. 211–216
 • C. Holst og T. Rem: “Ibsens modernisme. Samtale med Toril Moi”, i Nytt norsk tidsskrift nr. 1/2006, s. 19–29
 • intervjuer i aviser og tidsskrifter
 • opplysninger fra Toril Moi