Tore Hamsun

Faktaboks

Tore Hamsun
Født
16. mars 1912, Hamarøy, Nordland
Død
10. januar 1995, Oslo
Virke
Maler og forfatter
Familie
Foreldre: Forfatter Knut Hamsun (1859–1952) og forfatter og skuespiller Anne Marie Andersen (1881–1969; se Marie Hamsun). Gift 1939 med sekretær Ruth Elisabeth Flognfeldt f. Grung (15.4.1916–16.6.1998), datter av skipskaptein Leif Grung (1879–1927) og massør Ingeborg Schjelderup (1882–1976), ekteskapet oppløst 1949; 2) 1952 med billedkunstner Doris Marianne Feiring (7.5.1925–), datter av gårdbruker Harald Feiring og Martha Johnsen. Fetter av Kai Fjell (1907–89).

Tore Hamsun stod på egne ben både som billedkunstner og som forfatter, men så vel hans privatliv som hans offentlige rolle var først og fremst preget av at han var Knut Hamsuns eldste sønn.

Da Tore Hamsun var fem år gammel, flyttet familien fra Hamarøy til storgården Nørholm ved Grimstad. Her vokste han opp som eldste sønn av en av samtidens mest omtalte – og en av etterkrigstidens mest omstridte – nordmenn. Tore viste tidlig anlegg og interesse for bildende kunst. 1933 begynte han på Torstein Torsteinssons malerskole utenfor Oslo. 1934–35 var han ved kunstakademiet i München med nordmannen Olaf Gulbransson som lærer, og året etter fortsatte han sin kunstnerutdannelse i Berlin. 1940 hadde han sin debututstilling i Oslo og høstet gode kritikker.

I studieårene i Tyskland var Tore Hamsun kommet i kontakt med nasjonalsosialismen og med NS-kretser i Norge. Etter at Gyldendals direktør Harald Grieg ble arrestert av tyskerne 1941, fungerte Hamsun – nokså halvhjertet – som kommissarisk leder av forlaget 1942–44. Han var også sterkt uenig i tyskernes behandling av jødene. I Berlin var han blitt venn med jøden og litteraten Max Tau, og 1938 hjalp han Tau med å flykte til Norge og lot ham bo i sin leilighet i Oslo. Da aksjonen mot jødene i Norge var under oppseiling, hjalp han på nytt Tau med å flykte.

Etter krigen sonet Tore Hamsun fem måneders fengsel for sitt samarbeid med tyskerne.

1940 hadde Tore Hamsun gitt ut en liten Hamsun-biografi i Tyskland, Mein Vater Knut Hamsun. 1952 kom biografien på norsk i en sterkt utvidet utgave, 1987 i ny og ytterligere bearbeidet form. Boken er naturlig nok preget av en apologetisk tendens, men den bringer også en lang rekke realopplysninger og vurderinger som har gjort den til et viktig kildeskrift for senere Hamsun-forskning. Den er også skrevet med en kunstners forståelse for hva kunst kan kreve av både kunstneren og hans familie.

1956 gav Tore Hamsun ut Knut Hamsun som han var. Et utvalg av hans brev. Dette ble innledningen til en lang prosess, der de mange Hamsun-brev som var i familiens eie, gradvis ble overført til offentlige arkiver og gjort tilgjengelige for forskere.

Som billedkunstner var Tore Hamsun først og fremst landskapsmaler, med en dempet, raffinert fargeskala, påvirket bl.a. av fransk impresjonisme. Han er representert i Nasjonalgalleriet og i Nationalmuseum i Stockholm. Hans virke som billedkunstner ble imidlertid i mange år sterkt forstyrret av hans rolle som Hamsun-biograf og som familiens talsmann i norske medier.

1984 debuterte Tore Hamsun som skjønnlitterær forfatter med romanen Mannen fra havet. Han fortsatte med en ny krim-preget roman, Mørk himmel over Puerto Bravo, som foregår på Kanariøyene. Tre av hovedpersonene i boken stod på tysk side under den annen verdenskrig, og for én av dem er skyldfølelse og soningsbehov et sentralt motiv. To av personene dukker også opp i hans tredje og siste roman, Rhapsody in Blue, en kriminalhistorie fra Sørlandet, med en hovedperson preget av hevntanker, skyldfølelse og melankoli. Boken har tydelige forbindelseslinjer til farens roman Mysterier fra 1892. I en drømmescene møter vi Hitler i helvete, på vei mot skjærsilden.

1990 kom Hamsuns siste bok, selvbiografien Efter år og dag, preget av både selvironi og selvforsvar, og fortalt med det samme rolige, stilsikre språk som hadde preget hans romaner.

De siste 10 år av sitt liv fikk Tore Hamsun oppleve en stadig økende interesse for farens forfatterskap. Han høstet også stor personlig anerkjennelse for sin kloke måte å forvalte Hamsun-arven på, både som sindig deltaker i til dels opphetede diskusjoner og som forvalter av familiens brev, bøker og dokumenter, som ble gjort tilgjengelige for offentligheten.

Tore Hamsun ble sterkt skadet i en bilulykke på Kanariøyene på nyåret 1995 og døde noen dager senere på Rikshospitalet i Oslo.

Verker

  • Knut Hamsun – min far, 1952
  • Knut Hamsun som han var. Et utvalg av hans brev, 1956
  • Mannen fra havet, 1984
  • Mørk himmel over Puerto Bravo, 1986
  • Rhapsody in Blue, 1987
  • Efter år og dag. Selvbiografi, 1990

Kilder og litteratur

  • O. Thue: biografi i NKL, bd. 2, 1983
  • I. T. Svenning: Tore Hamsun. Maleren og mannen, 1995