Faktaboks

Tor Sørnes
Født
9. november 1925, Sola, Rogaland
Virke
Ingeniør og oppfinner
Familie
Foreldre: Radiotekniker og oppfinner Rasmus Jonassen Sørnes (1893–1967) og Gunhild Serina Kvæven (1894–1969). Gift 28.6.1952 i Moss med Reidun Johannessen (24.1.1930–), datter av cellulosearbeider Johan Johannessen (1902–74) og Johanne Dille (1898–1968).

Tor Sørnes oppfant den verdenskjente, omkodbare kortlås. 1975 lanserte han en teknisk mulig løsning for et hullkortbasert låssystem. Senere ledet han utviklingen av den elektroniske kortlås, basert på en magnetisk stripe. Samlet var dette de største nyskapninger i låshistorien.

Tekniske saker opptok Tor Sørnes fra han var ung. Faren, som var radiotekniker på Jeløy radio, hadde et verksted i hagen, der han bl.a. laget astronomiske ur (et av disse befinner seg i dag på Borgarsyssel Museum i Sarpsborg). Etter teknisk fagskole og middelskole tok Tor Sørnes examen artium som privatist og deretter Horten tekniske skole. 1950 begynte han som produksjonsplanlegger på daværende Christiania Staal & Jernvarefabrikk i Moss, som laget låser, skøyter og beslag under varemerket Ving. Bedriften ble senere fusjonert med Wilh. Rosenvinge A/S, som også overtok Trio Fabrikker og etter hvert spesialiserte seg som låsprodusent under navnet TrioVing.

Med sin sans for automatisering og sin evne til å finne nye, smarte tekniske løsninger ble Sørnes 1955 bedriftens maskinkonstruktør. Og da Wilh. Rosenvinge A/S, som en av de første bedrifter i landet, etablerte en egen avdeling for produktutvikling 1960, fikk han ledelsen av denne. 1975 lanserte han hullkortprinsippet som en mulig teknisk løsning, basert på at låsene kunne kodes om slik at hver bruker (f.eks. hotellgjester eller cruisepassasjerer) fikk sin unike nøkkel i form av et låskort i plast.

Sikkerheten er et avgjørende element for hullkortlåsene, og den ligger i prinsippet om omkodbarhet. Sørnes baserte sin oppfinnelse på 32 hull på hvert låskort, noe som gav 4,2 milliarder kombinasjonsmuligheter, dvs. like mange som det den gang var mennesker på Jorden. Muligheten for å “dirke” opp en slik lås ved å prøve seg frem var dermed i realiteten lik null.

Oppfinnelsen kom på et kritisk tidspunkt; oljekrisen 1974 hadde rammet både Wilh. Rosenvinge og store deler av norsk næringsliv, og det var livsviktig å komme seg raskt inn på nye markeder ute – først og fremst i USA. Etter intens satsing hadde Sørnes og TrioVing 1977 klart det første hullkortlåssystem, under navnet VingCard. Det ble patentert i 29 land. Året etter ble det første systemet installert på Park Hotel i Sandefjord. Suksessen gav enorm oppmerksomhet til Norge. Begrepet VingCard var skapt, og grunnlaget for en ny industri var lagt.

Første steg ut i verden for det nye låssystemet ble tatt 1978. Peachtree Hotel i Atlanta, Georgia, USA – verdens høyste hotell – hadde hatt mange tyverier fra suiter i de to øverste av sine 76 etasjer og ville prøve hullkortlåsene fra Moss. Etter et halvt år bestilte de slike låser til resten av hotellet, i alt 1076 rom. Dette førte til at det amerikanske hotell- og cruiseskipmarked “tok av” for VingCard. Noen år senere kjøpte firmaet en fabrikk i Dallas, Texas, for produksjon av “norske” hullkortlåser.

I kjølvannet av denne suksessen ble VingCard, som hittil hadde vært navnet på et låsprodukt, etablert som eget firma. Dette har senere vært gjenstand for en serie eierskifter og sammenslutninger med andre i bransjen. VingCard A/S er i dag en del av det svenske konsernet Assa Abloy AB.

Etter hullkortlåsens verdenssuksess gikk Sørnes, som leder av produktutviklingen hos VingCard A/S, i gang med neste generasjons låsteknologi – basert på elektroniske låskort med magnetstripe. Flere konkurrenter hadde meldt seg. Bedriften i Moss hadde sine elektroniske kortlåser klare 1992–93 og fikk systemet patentert i en lang rekke land. VingCard ble et begrep i låsteknologien verden over.

Tor Sørnes var utviklingsdirektør og visepresident i VingCard A/S de siste årene før han sluttet ved oppnådd aldersgrense 1992. Han fortsatte som konsulent til 2004. Hans oppfinnelser trakk stor oppmerksomhet til Norge som en pioner på det låstekniske område.

TrioVing/VingCard fikk Eksportproduktprisen 1979, Østfolds industri- og håndverkspris 1985, Mossianaprisen 1988 og Østfolds eksportpris 1995.

Verker

  • TrioVings historie. Norsk låshistorie gjennom 130 år, Moss 1992
  • Glossary for locks and lock parts, Moss 1993
  • Klokkemakeren Rasmus Sørnes, Sarpsborg 2003

Kilder og litteratur

  • Artikler og intervjuer i Moss Avis
  • N. J. Ringdal: Moss bys historie, bd. 3, Moss 1994
  • opplysninger fra Tor Sørnes, 2004