Faktaboks

Tor Edvin Dahl
Født
10. september 1943, Oslo
Virke
Forfatter
Familie
Foreldre: Disponent Josef Dahl (1914–95) og Evy Alice Holmen (1915–). Gift 1) 1965 med Aud Josefsen (4.9.1942–), datter av veiarbeider Sivert Josefsen (1917–) og hustru Astrid (1922–), ekteskapet oppløst 1984; 2) 1986 med konsulent Anne Skjelmerud (23.6.1956–), datter av professor Halvor Einar Skjelmerud (1912–99) og Gerd Snesrud (1921–).
Tor Edvin Dahl
Tor Edvin Dahl
Av /NTB Scanpix ※.

Tor Edvin Dahl er en av sin generasjons mest produktive skribenter. Han har vekslet mellom ulike sjangere, og forfatterskapet er ujevnt. Sitt beste har han ytet som roman- og kriminalforfatter.

Tor Edvin Dahls foreldre var pinsevenner, en bakgrunn som har hatt stor betydning for forfatterskapet. Flere av hans romaner har (deler av) handlingen lagt til pinsevennmiljø, og religiøse problemstillinger spiller i det hele en viktig rolle i forfatterskapet, som er stort og mangslungent og jevnt fordelt mellom sakprosa og skjønnlitteratur. Dahls produksjon omfatter bøker både for barn, ungdom og voksne, bl.a. romaner, novellesamlinger, skole- og lærebøker og rapport-, fag- og dokumentarbøker. En viktig plass inntar hans mange kriminalrromaner, utgitt under pseudonymet David Torjussen, og han har dessuten gitt ut en bok med radioandakter, skrevet hørespill for barn og unge og TV-stykker og skuespill for voksne. Til sammen vitner disse utgivelsene om et bredt interessefelt og betydelige sakkunnskaper på en rekke områder. Dahl har også i en årrekke virket som konsulent, oversetter, kulturjournalist og kritiker, bl.a. i Aftenposten.

Etter examen artium tok han lærerskoleeksamen ved Sagene 1967 og begynte deretter å studere filologi ved Universitetet i Oslo, men etter et mellomfag i norsk avbrøt han studiene og har siden levd som fri skribent og forfatter. Han debuterte 1968 med novellesamlingen En sommer tung av regn. Både denne og Ikke om håp, men heller ikke om håpløshet rommer tradisjonell novellekunst av jevnt brukbart merke. Et betydelig skritt fremover utgjør Syv noveller om nødvendige mord der erotiske motiver og kritikk av tradisjonelle mannsidealer står sentralt. I sin første roman, Den andre (1972), tar Dahl et oppgjør med klatresamfunnet. Formen ligger kriminalromanen nær og er skrevet i 1970-årenes sosialrealistiske ånd. Det er også Dahls hovedverk, Guds tjener fra 1973, som vakte betydelig oppsikt med sin innforståtte skildring fra pinsevennmiljø i hovedstaden. Både som miljøskildring og utviklingsroman er boken rik på skarpe iakttakelser og preget av en klar bevissthet om de sosiale og økonomiske forholdenes innvirkning på pinsebevegelsens fremvekst og utvikling. Romanen er båret oppe av en dyp forståelse for pinsevennenes religiøse praksis, men rommer også skarp kritikk. Basunen (2006) tar opp igjen tråden fra Guds tjener.

I årene 1974–75 gav Dahl ut i alt 7 bøker. Til disse hører Hege og Lind. To fortellinger om kjærlighet og Romanen om Eva. Med Den første sommeren innledet Dahl sitt annet hovedverk, romankvartetten 'den djevelske serie', som i tillegg består av Renate, Abrahams barn og Venner. Betydelige deler av handlingen er også her lagt til pinsevennmenigheten, men bøkene spenner over et bredt spekter, både sosialt og geografisk. I likhet med Guds tjener er de spekket med sosialhistoriske kunnskaper, samtidig som de er begivenhetsrike og har mange melodramatiske innslag. Mellom tredje og siste bind kom de to separate utgivelsene Reisen – en samlivsroman med en reise til Kina som hovedmotiv – og Josef kommer hjem, en familieroman som spiller på Bibelens beretning om Josef.

Som kriminalforfatter stod Dahl sentralt i det oppsvinget som sjangeren fikk i 1970-årene. Med krimdebuten Etterforskning pågår (vinner av årets Rivertonpris 1973) introduserte han den samfunnskritiske politiromanen etter mønster av Sjöwall og Wahlöö i Norge, men både denne og flere etterfølgende krimromaner ligger samtidig den psykologiske thrilleren nær. I årene 1974–75 sendte Dahl ut fire nye krimbøker. Av disse bygger Ung pike funnet død på en autentisk mordsak i Storbritannia. Senere har han utgitt flere nye Torjussen-bøker, bl.a. Morderens ansikt, Døden i telefonen og Gjemt i mur. Etter tolv års pause vendte han tilbake med en ny kriminalroman, Døden er deres hyrde, denne gang i eget navn.

I perioden 1985–97 var han fremfor alt aktiv som barnebokforfatter. Den første barneboken, Bare for en dag, kom imidlertid allerede 1974. Året etter gav han ut sin første bok i en detektivserie for barn, og frem til 1977 kom det i alt fire bøker om “Groruddalens Gribber”. Med Jakten på Christina innledet han en ny detektivserie, Kenneth-bøkene, som ble avsluttet etter tre utgivelser, og som ikke når opp mot den første hva angår litterær kvalitet. Dahls øvrige barnebokproduksjon spenner vidt. I flere av dem tar han opp religiøse temaer, bl.a. i Josefs reise, der han gir en nyfortolkning av juleevangeliet. En plass for seg inntar Ante, en fortelling fra en samisk gutts hverdag. I sitt første sakprosaverk, rapportboken Samene i dag – og i morgen, tar Dahl også opp samenes situasjon – som en av de første nyere forfattere sørfra.

Fagbøker om kristen etikk utgjør tyngdepunktet i Dahls sakprosa. Han har også utgitt en bok om pinsebevegelsens historie i Norge, Fra seier til nederlag, og en biografi om den kjente Maran Ata-predikanten Aage Samuelsen (Broder Aage, 1980). I en helt annen gate ligger En fargerik strøm over landet – om ulike typer kiosklitteratur, Den store kriminalboka og Spillenes verden, der han gir en introduksjon til ulike typer spill.

Verker

  Skjønnlitterær prosa

 • En sommer tung av regn, 1968
 • Ikke om håp, men heller ikke om håpløshet, 1969
 • Syv noveller om nødvendige mord, 1971
 • Den andre, 1972
 • Guds tjener, 1973
 • Hege og Lind, 1974
 • Romanen om Eva, 1975
 • Den første sommeren, 1980
 • Renate, 1981
 • Abrahams barn, 1982
 • Vårherre vender tilbake, 1982
 • Reisen, 1983
 • sm.m. J. O. Egeland: Mine skip dør aldri, 1985
 • Skjult mørke, 1985
 • Josef kommer hjem, 1986
 • Venner, 1987
 • Døden er deres hyrde, 1997
 • Døden gir tilbake, 1999
 • Paris, 2000
 • Skyldig til døden, 2001
 • Basunen, 2006

  Kriminalromaner (under pseud. David Torjussen)

 • Etterforskning pågår, 1973
 • Kriminalpolitiet etterlyser, 1974
 • Liket i skogen, 1974
 • Ung pike funnet død, 1975
 • Sist sett søndag ettermiddag, 1975
 • Beleiring, 1976
 • Morderens ansikt, 1981
 • Døden i telefonen, 1984
 • Gjemt i mur, 1985

  Barne- og ungdomslitteratur

 • Bare for en dag, 1974
 • Ante, 1974

  Groruddalens gribber

 • Operasjon Sjømann, 1975
 • Innbruddet i “Møllestua kafé”, 1975
 • Kampen om juniorklubben, 1975
 • En farlig mann, 1976
 • Aksjon KSL, 1977
 • Nadias påske, 1978
 • Forræderne, 1983
 • Jakten på Christina, 1985
 • Frosken, 1985
 • Mannen med gullbrillene, 1986
 • Den hvite natten, 1986
 • Farlig reise, 1987
 • Den ensomme hodeskallen, 1987
 • Den flygende mare, 1990
 • ... og alle kongers menn, 1992
 • Den største reisen, 1993
 • Prospers reise, 1993
 • Bamsen som ikke kunne si C, 1993
 • Kritt og Klara i farta, 1994
 • Mystisk møte, 1995
 • Rytterne, 1997
 • Josefs reise, 1998
 • Den forheksede ringen, 1998
 • Den nådeløse kveleren, 1999

  Sakprosa

 • Samene i dag – og i morgen, 1970
 • Kristen i eksil, 1974
 • Mellom himmel og helvete, 1974
 • Død! Hvor er din brodd?, 1975
 • Lyset og angsten, 1975
 • Shazam! Pow! En bok om tegneserier, 1977
 • sm.m. J.-W. Rudolph: Fra seier til nederlag. Pinsebevegelsen i Norge, 1978
 • En fargerik strøm over landet, 1979
 • Hva vil vi med livet vårt?, 1980
 • Broder Aage, 1980
 • Saken mot de ti bud, 1981
 • sm.m. Nils Nordberg: Den store kriminalboka, 1982
 • Liv og lys, 1983
 • Spillenes verden, 1984
 • Møte med Afrika, 1996
 • sm.m. J. Gangdal: Aage Samuelsen. Ildvitnet. Gjøgleren. Mennesket, 1996
 • Detektivboka, 1998

Kilder og litteratur

 • Intervjuer i aviser og tidsskrift
 • Ø. Gulliksen: “Fragmenter av et kristenliv”, i Ki&K,1975
 • S. Nes: “Mennesker i krise”, i Ki&K,1980
 • H. Dahl: “Religion og makt”, i Ki&K,1990