Faktaboks

Tollak B. Sirnes
Tollak Bakke Sirnes
Født
17. oktober 1922, Haugesund, Rogaland
Død
15. oktober 2009
Virke
Lege, psykiater og farmakolog
Familie
Foreldre: Bøkkermester Anton Severin Sirnes (1880–1933) og Othilie Marie Karoline Samsonsen (1888–1946). Gift 9.7.1950 med spesialpedagog Valborg Henriette Steen (5.12.1925–), datter av direktør Anton Steen (1894–1983) og Valborg Lovise Gravdahl (1895–1981).

Tollak B. Sirnes har gjort en stor innsats som psykiater og farmakolog, ikke minst som psykiatrisk folkeopplyser og populærvitenskapelig forfatter.

Sirnes tok examen artium ved Haugesund høyere almenskole 1942. Under den annen verdenskrig ble han arrestert av tyskerne 30. november 1943 og satt som fange i Buchenwald og Neuengamme til frigjøringen. Han ble cand.med. ved Universitetet i Oslo 1950 og var deretter til 1954 vitenskapelig assistent ved Universitetet i Oslo, Farmakologisk institutt, og fra mai til oktober 1955 allmennpraktiserende lege i Mandal. 1955–58 var han kandidat og assistentlege ved Ullevål sykehus, 1958–63 reservelege og avdelingslege ved Dikemark sykehus. Sirnes ble godkjent spesialist i psykiatri 1962. 1963–92 var han professor i farmakologi ved Universitetet i Bergen, 1972–79 også overlege ved Psykiatrisk klinikk, Haukeland sykehus. Han var 1973–75 dekanus ved det medisinske fakultet ved Universitetet i Bergen, 1975 prorektor ved universitetet.

Den medisinske doktorgrad tok Sirnes 1954 på avhandlingen Some Effects of Barbiturate Derivatives on the Function of the Mammalian Sceletal Muscle. I doktorarbeidet belyste han spesielle virkninger av de nervemedisiner som den gang ble mye brukt ved psykiatriske lidelser: barbituratene. Da de nye psykofarmaka, nevroleptika, ble tatt i bruk i Norge fra 1954/55, var Sirnes en av de norske leger som hadde best forutsetninger til å bedømme disse medikamenters betydning. Han publiserte en rekke arbeider over så vel nevroleptika som de antidepressive midler som ble tatt i bruk 1957/58. Han gjorde også en betydelig innsats i de dyptgående strukturendringer som fant sted ved Dikemark sykehus i slutten av 1950-årene og begynnelsen av 1960-årene.

Sirnes har hatt et omfattende og betydningsfullt populærvitenskapelig forfatterskap, og han har derved vært med på å bryte ned tabuforestillinger omkring psykiske lidelser. Han ble 1976 belønnet med NAVFs pris for populærvitenskapelig innsats.

1960–62 var Sirnes redaktør av Sinnets Helse og 1962–85 faglig medarbeider i Tidsskrift for Den norske lægeforening. I årene 1974–87 var han formann i Skandinavisk Selskap for Psykofarmakologi, og 1963–81 var han redaktør av Acta Pharmacologica et Toxicologica Scandinavica. 1979–83 var han medlem av NAVFs råd for medisin.

Sirnes' mange populærvitenskapelige bøker har gjort ham landskjent og gitt ham en stor leserkrets. Av bøkene skal nevnes – at vi skal elske hverandre, Gled dere da ..., Når de beste ikke makter mer, Å sette de undertrykte fri og Sann personlighet og personlig sannhet. Kan Kierkegaard hjelpe oss? Fra de senere år er særlig Pensjonistboka, Bedehus og stadion og I gode og onde dager sentrale. Bøkene er preget av Sirnes' kristne livssyn og av hans fremragende evner til å gjøre vanskelig stoff lett tilgjengelig for folk flest.

Sirnes ble utnevnt til ridder av 1. klasse av St. Olavs Orden 1994.

Verker

  Et utvalg

 • Some Effects of Barbiturate Derivatives on the Function of the Mammalian Sceletal Muscle, dr.avh., Acta pharmacologica et toxicologica, vol. 10, supplement 1, Bergen 1954
 • red. Vår helse. Populært norsk legeverk, 4 bd., 1959–60
 • Sinnets helse. Psykoterapi og livssyn, 1965 (8. opplag 1994)
 • – at vi skal elske hverandre. Mentalhygieniske overveielser, 1968
 • Gled dere da ..., 1971
 • Det takknemlige sinn. Innføring i psykiatrisk terapi, 1972
 • Når de beste ikke makter mer. Hvordan hjelpe dem som er deprimerte?, 1973
 • Å sette de undertrykte fri. Hvordan redusere psykopatenes makt?, 1976
 • Sann personlighet og personlig sannhet. Kan Kierkegaard hjelpe oss?, Stavanger 1979
 • Nytt håp for røkere, 1980
 • Mennesket — bedre enn sitt rykte?, 1980
 • Angstdempende medisiner, 1982
 • Sinnets helse og tro, 1983
 • Nytt håp for ensomme og rotløse, 1984
 • Fornyelsens nåde, 1986
 • Når de modigste ikke tør, 1987
 • Når de engstelige tør, 1988
 • Pensjonist-boka. Om å vokse i alder og visdom, 1990
 • Bedehus og stadion. Selvbiografiske glimt, artikler og foredrag, 1991
 • I gode og onde dager, Bergen 1992
 • Bibliografi av Ø. Wendelbo i Lege, vitenskap og livsvisdom, 1982 (se nedenfor, avsnittet Kilder)

Kilder og litteratur

 • HEH, 1979, 1994
 • Stud. 1942, 1967
 • Lege, vitenskap og livsvisdom. Festskrift til Tollak B. Sirnes på 60-årsdagen 17. oktober 1982, Bergen 1982
 • Ø. Wendelbo: Tollak Bakke Sirnes' Forfatterskap, 1982
 • NL, bd. 5, 1996