Faktaboks

Thorvald Nilsen
Født
6. august 1881, Kristiansand, Vest-Agder
Død
19. april 1940, Buenos Aires, Argentina
Virke
Sjøoffiser og polarfarer
Familie
Foreldre: Kjøpmann Nikolai Emil Nilsen (1853–1939) og Anne Lovise Tønnesdatter Aarrestad (1856–96). Gift 14.9.1918 med Frida Lem (25.11.1888–4.6.1948), datter av kjøpmann Ulf Lem (1860–1934) og Severine Christiane Sofie Cappelen (1867–1955).

Thorvald Nilsen var kaptein på polarskipet Fram og nestkommanderende under Roald Amundsens ekspedisjon til Antarktis 1910–12. Mens Amundsen erobret Sydpolen, ble Fram benyttet til vitenskapelig arbeid i det sørlige Atlanterhavet.

Nilsen hadde utdannelse og praksis både fra marinen og fra handelsflåten på ruter til Sør-Amerika da han 1909 søkte og fikk stillingen som skipsfører på Roald Amundsens planlagte nordpolekspedisjon med Fram. Han var naturligvis blant de første til å få beskjeden om at ferden skulle gå til Sydpolen i stedet.

Fram seilte ut fra Nilsens hjemby Kristiansand 9. august 1910. Hvalbukta (Bay of Whales) i Antarktis ble nådd 13. januar 1911, og overvintrerne ble satt i land. Fram nådde til 78° 41' s.br. innerst i bukta og ble derved det skipet som hadde vært både lengst nord og lengst sør i verden. 14. februar forlot de Hvalbukta og ankom Buenos Aires 19. april. Etter ønske fra Fridtjof Nansen skulle det nå foretas oseanografiske målinger og observasjoner i det relativt uutforskede sørlige Atlanterhavet. Nilsen oppdaget at ingenting var ordnet for denne delen av ekspedisjonen, men de økonomiske problemene ble løst med hjelp fra den utflyttede norske forretningsmannen Don Pedro Christophersen. Med den unge russiske oseanografen Aleksandr Kutsjin som vitenskapelig leder ble det for første gang gjennomført oseanografiske målinger tvers over Sør-Atlanterhavet. Resultatene var gode hva angikk vannprøver, temperaturmålinger, planktonprøver m.m.

Amundsen og de andre overvintrerne ble hentet i januar 1912, og 7. mars ankom Fram Hobart på Tasmania. 23. mai var Nilsen og Fram tilbake i Buenos Aires. De hadde da seilt to ganger rundt Jorden, omseilt Antarktis og tilbakelagt 54 400 nautiske mil. Meningen var nå å ta fatt på nordpolferden, og Nilsen ble igjen i Buenos Aires for å ta seg av utrusting og istandsetting av Fram. Det har vært hevdet at han hadde et nært forhold til Don Pedros datter Carmenzia, men Nilsens reserverte natur samt en viss “standsforskjell” kan tilsi at dette ikke var tilfellet. I desember 1912 var han tilbake i Norge uten både Carmenzia og Fram.

Høsten 1913 reiste Nilsen og Frams besetning tilbake til Buenos Aires, for nå var planen at Fram på vei nordover skulle være første skip gjennom den nye Panamakanalen. Nilsen overtok kommandoen 3. oktober i Colón, hvor de ble liggende i to måneder mens kanalen skulle ferdigstilles. Da så ikke skjedde, ble det besluttet å slepe Fram rundt Sør-Amerika. 25. mars 1914 var de ikke kommet lenger enn til Montevideo. Forholdene om bord var blitt svært vanskelige etter det lange oppholdet i varme farvann. Både skuta og provianten var angrepet av mark, og utsikten til et langt tokt i Arktis var dårlig. Fram ble beordret tilbake til Norge og ankom Horten midtsommeren 1914.

Nilsen fungerte som torpedobåtsjef i nøytralitetstjeneste under krigen 1914–18 og ble deretter utnevnt til adjutant ved 2. Sjømilitære distriktskommando i Kristiansand. 1918 giftet han seg med Frida Lem fra Selje, og to år senere tok han dispasjøreksamen. Ekteparet flyttet til Buenos Aires for godt 1920, etter at Nilsen hadde fått tilbud om en stilling i firmaet John M. Bugge Assuranse- og Dispachørforretning som havariagent for nordiske selskaper. Dette hadde de to snakket om allerede 1915, og Nilsen overtok firmaet etter Bugges død.

Thorvald Nilsen ble et avholdt medlem av den skandinaviske kolonien i Buenos Aires og var formann i Det norske La Plata-samfund 1925–27. For sin innsats under antarktisekspedisjonen ble han utnevnt til ridder av 1. klasse av St. Olavs Orden 1913, og han var ridder av den franske Æreslegionen. Han var glad i Norge og besøkte hjemlandet ofte før han døde i Buenos Aires 1940.

Verker

    Etterlatte papirer

  • Nilsens dagbok fra Fram-ferden finnes i NBO; en del brev og andre private papirer er i familiens eie

Kilder og litteratur

  • HEH 1938
  • Delphin Amundsen, 1947
  • T. B. Sannes: Fram, 1989
  • T. Bomann-Larsen: Roald Amundsen – en biografi, 1995
  • Biografisk utklippsarkiv, NBO
  • opplysninger fra Frida Nilsens familie