Faktaboks

Thorleif Karlsen
Thorleif Oscar Karlsen
Født
17. desember 1909, Stavanger, Rogaland
Død
31. januar 2010, Stavanger
Virke
Politiembetsmann
Familie
Foreldre: Politioverbetjent Karl Oscar Karlsen (1882–1958) og Torbjørg Haugland (1879–1959). Gift 1935 med Asta Petersen (f.1911), datter av litografisk trykker Peter Ludvig Petersen (1877–1940) og Anna Olsen (1882–1977).
Thorleif Karlsen

Foto fra 1950-årene

Thorleif Karlsen
Av /NTB Scanpix ※.

Foruten å være den første politimann og ikke-jurist som ble utnevnt til politiinspektør og embetsmann i Norge, var Thorleif Karlsen hele sitt liv organisasjonsmann, men også medprogramleder i NRKs mangeårige populære programpost “Trafikk og musikk” sammen med Oddvar Folkestad. Fra 1960 til 1980 medvirket Karlsen i 973 programmer.

Etter vanlig grunnutdanning gjennomgikk Karlsen et seks måneders kurs ved Politiskolen i Oslo 1930. Han var politikonstabel ved Stavanger politikammer 1930–32, ved Statspolitiets Oslo-avdeling 1932–37 og kom tilbake til Stavanger 1938 som politibetjent. Her var han tilsatt bl.a. ved Overvåkningsavdelingen og rapporterte f.eks. om den kjente Altmark-saken (1940) til norske myndigheter. Under den annen verdenskrig ble han arrestert tre ganger og satt i fengsel både ved Møllergt. 19 og på Grini i til sammen vel to år. Han ble løslatt 7. mai 1945 og var med på å gjenopprette politiets anseelse i fødebyen. 1946 ble Karlsen politiførstebetjent, først ved Landssvikpolitiet for Rogaland, avdeling for økonomiske straffesaker, senere ved Stavanger politikammers trafikkavdeling.

1954–80 var Thorleif Karlsen politiinspektør ved det daværende Oslo politikammer, Trafikkavdelingen. Utnevnelsen av en ikkejurist til politiinspektør skapte store bølger. Saken ble tatt opp i Stortinget, hvor den holdt på å skape regjeringskrise, og daværende justisminister Gustav Sjaastad ble bedt om å trekke seg. Karlsens kompetanse på trafikkens område var det ingen som trakk i tvil. Det var det at han ikke var jurist. Ettertiden viste til fulle at han var rett mann på rett plass.

Det var som trafikkpolitiinspektør Thorleif Karlsen ble kjent over hele Norge. Få satte som han trafikk og trafikksikkerheten på dagsorden i vårt land. Spesielt var han opptatt av at barn og unge skal ha sikre trafikkforhold, og langt på vei lyktes han med dette mens han var ved Oslo politikammer. Det var nesten ikke det skolebarn i landet som ikke visste hvem “Tango-Karlsen” var – og svært mange radiolyttere lånte Karlsen øre når han rolig, saklig og fremfor alt korrekt med sin karakteristiske stavangerdialekt fortalte om rett og galt i trafikken i radioens “Trafikk og musikk”.

Karlsen hadde også mange andre jern i ilden. Han var fra 14-årsalderen medlem av avholdsorganisasjonen IOGT og var formann for brennevinsavstemningen i Stavanger 1951. Han var formann i Avholdsfolkets lokalorganisasjon i Stavanger, i Motorførernes Avholdsforbund (MA), i Nordisk Union for alkoholfri trafikk 1970–83 og i International Abstaining Motorists Association 1978–83. Han satt i Stavanger bystyre 1947–55 og var medlem av styret i Stavanger Arbeiderparti. Han var også formann i Stavanger politiforening. Dessuten skrev han forhåndsinnstillingen som førte til opprettelsen av Trygg Trafikk i Norge. I alle år var han i hovedsak opptatt av to ting – alkoholfri kultur og trafikksikkerhet.

Thorleif Karlsen ble karakterisert som et godlynt menneske, som var interessert, snakkende og lyttende – med godt humør og en god replikk. Det stormet ofte rundt ham i polititjenesten, men trygt og sikkert besvarte han de mange spørsmål med kunnskaper og velvilje, og red på den måten stormen av. Han var dessuten alltid velvillig innstilt overfor media og stilte opp når de bad om informasjoner og svar. Ridder av Dannebrogordenen, den svenske Vasaorden og Finlands Lejons orden, og innehaver av en rekke andre utenlandske ordener. 1979 fikk han Kongens fortjenstmedalje i gull. Karlsen gav ut flere bøker om trafikkopplæring for ulike kjøretøytyper. Selvbiografien Lang dag i politiet kom 1979.

Verker

  • Med moped i trafikken (sm.m. S. Høidal og J. Hansen), 1959
  • På scooter og motorsykkel (sm.m. S. Høidal og J. Hansen), 1961
  • Førerkortet (sm.m. S. Høidal og J. Hansen), 1962
  • Trafikkens regler. Samling av aktuelle lover som gjelder vegtrafikken, bilansvaret og bilavgiftene, samferdsel med drosje og buss, godstransport i inn- og utland, arbeidervern i trafikken, campingplasser, bilferger m.v., 1967
  • Traktorførerkortet, 1968 (15. utg. 1989)
  • Lang dag i politiet, erindringer, 1979

Kilder og litteratur

  • T. Karlsen: Lang dag i politiet, 1979
  • HEH 1984
  • opplysninger fra Thorleif Karlsen, 2001