Faktaboks

Thoralf Gilbrant
Eg. Gulbrandsen
Født
23. mai 1919, Stavanger, Rogaland
Død
11. februar 2006
Virke
Pinsemenighetsleder, redaktør, bibeloversetter og -utgiver
Familie
Foreldre: Predikant Thoralf Gulbrandsen (1890–1970) og Rakel Johanna Håheller (1891–1979). Gift 1) 1946 med evangelist Tobine Aadneram (29.12.1916–28.12.1991), datter av bonde Tarjei Aadneram (1886–1971) og Ingeborg Kveven (1888–1920); 2) 1992 med radiojournalist Kari Bakke f. Gundersen (21.8.1929–), datter av blikkenslager Georg Julius Strøm Gundersen (1893–1975) og Ester Riis (1905–77). Navneendring til Gilbrant ca. 1960.

Redaktør Thoralf Gilbrant er særlig kjent som forfatter og utgiver av Illustrert bibelleksikon og Studiebibelen, og som medoversetter av Norsk Bibel.

Gilbrant vokste opp i Stavanger som eldste sønn i en familie der faren var predikant blant De frie venner, en bevegelse som ble til etter et brudd med Det norske misjonsforbund 1890. Han debuterte som predikant allerede som 13-åring, men arbeidet i ungdommen helt frem til 1940 som torghandler, selger i bokhandel og i et engrosfirma. Da krigen kom, ble han predikant på heltid i pinsebevegelsen. I noen år var han pinsemenighetsforstander i Arendal, senere i Hauge i Dalane, Kristiansand, Trondheim og Evangeliesalen i Oslo. Som 21-åring skrev han sin første bok, romanen Imorgen er dommens dag, som solgte i nesten 10 000 eksemplarer, og etter krigen kom en diktsamling og ytterligere en roman.

Under Gilbrants tid som forstander i pinsemenigheten i Trondheim (1952–67) kom tilskyndelsen til det arbeidet som ble hans livsverk, Illustrert bibelleksikon. Etter at han hadde skissert ideen til dette leksikonet, ble han av Filadelfiaforlagets ledelse anmodet om selv å forfatte det, trass i at han med hensyn til utdannelse var selvlært lekmann og ikke fagteolog. Arbeidet tok mange år. Den første utgaven utkom i tre bind 1965–69; en ny utgave, Illustrert bibelleksikon (1986–92), fyller 13 bind. Leksikonet ble utgitt i Norge, Sverige og Finland og er til sammen i Norden solgt i opp mot 100 000 eksemplarer. Det rommer bibelordbok, bibelteologisk leksikon, hebraisk-norsk ordbok, gresk-norsk ordbok, bibelhistorisk atlas, satellittfoto-atlas og misjonsatlas.

Etter at arbeidet med første utgave av bibelleksikonet var fullført rundt 1970, startet Gilbrant på et nytt stort prosjekt, Studiebibelen (1. utg. 1977–82). Dette er en utgave av Det nye testamentes greske grunntekst, utstyrt med interlinear ord-for-ord-oversettelse, tekstvitenskapelig apparat, gresk-norsk leksikon og bibelteologisk leksikon for ikke-greskkyndige, parallellopplysninger fra over 50 norske og internasjonale bibeloversettelser, fortløpende vers-for-vers-kommentar og en såkalt synopse. Studiebibelen kom i ny utgave i 10 bind 1988, og er solgt i mer enn 30 000 eksemplarer i Norden. I USA er den utgitt i en sterkt utvidet utgave (39 bind) under navnet The Complete Biblical Library, der samme utgivelsesidé er lagt til grunn også for Det gamle testamente.

1978 startet Gilbrant, sammen med redaktør Arthur Berg og professor Carl Fredrik Wisløff, arbeidet med en alternativ norsk bibeloversettelse. Foranledningen var at Bibelselskapet det året gav ut en nyoversettelse (BS78), som gikk til dels svært langt i å praktisere det idiomatiske oversettelsesprinsippet. Mens konkordante oversettelser legger vekt på å oversette grunntekstens ord og uttrykk så bokstavelig som mottakerspråket tillater, søker mer idiomatiske oversettelser å oversette den meningen som kommer til uttrykk i grunntekstens setning til tilsvarende meningsenheter på mottakerspråket.

Etter ti års arbeid var oversettelsen ferdig 1988. Norsk Bibel (NB88) er kjent som mer konkordant enn BS78. Den er især utbredt innen frivillig kristelig virksomhet og i frikirkelige miljøer, dessuten i enkelte fagteologiske miljøer som trenger stor nærhet til grunnspråkenes ord og uttrykk.

I 18 år var Gilbrant redaktør av den norske pinsebevegelsens hovedorgan, Korsets Seier. Ved siden av arbeidet med de store verkene har han også skrevet en rekke bøker, særlig om kristne endetidsspørsmål. Som pensjonist er han bosatt i Spania.

Verker

 • Imorgen er dommens dag, roman, 1942
 • Spørsmål til ditt hjerte, dikt, 1946
 • Vår i september, roman, 1950
 • Jakten på apemennesket. Hundre år fra Darwin, Kristiansand 1956
 • Adgang kun for troende (sm.m. A. C. Gabrielsen), 1957
 • Medisinmann til kristen (sm.m. S. Muchoku), 1958
 • Illustrert norsk Bibel-leksikon, 3 bd., 1965–69 (2. utg. Illustrert bibelleksikon, 13 bd., 1986–92)
 • Jeg tror, 1970
 • Tidens tegn, 4 bd., 1972–75
 • Ordet og bønnen. Håndbok for systematisk bibellesning og et ordnet bønneliv (sm.m. Tobine Gilbrant), 1975
 • Studiebibelen, 5 bd., 1977–82 (2. utg., 10 bd. 1988)
 • Norsk Bibel (overs.), 1988
 • EF i politikk og profeti. Romerrikets gjenreisning og Antikristens rike, 1993
 • Hva er skjedd med Bibelen?, 1993
 • Isaac Newton om profetiene, 1993
 • “Her er ikke mann og kvinne–”, 1995
 • År 2000 og den nye tidsalder, Skjetten 1997/2000
 • Norsk studiebibel (sm.m. S. Grindheim og N. Yri), Nesbyen 1998
 • Israel i endetiden, Skjetten 1999

Kilder og litteratur

 • Gilbrants egne bøker (se ovenfor)
 • opplysninger fra Thoralf Gilbrant (2000)