Faktaboks

Thora Storm
Thora Josefine Storm
Født
26. august 1845, Trondheim, Sør-Trøndelag
Død
11. november 1935, Trondheim
Virke
Skolebestyrer, kvinnesaksforkjemper og politiker
Familie
Foreldre: Hospitalsprest, senere sogneprest Frederik Elias Storm (1803–83) og Emilie Fredrikke Cathrine Rønne (1811–47). Ugift. Søster av Vilhelm Storm (1835–1913) og Martin Luther Storm (1836–1916; se NBL1, bd. 15); kusine av Johan Storm (1836–1920) og Gustav Storm (1845–1903).

Thora Storm drev egen pikeskole i Trondheim i 15 år og var en pioner for kvinnesaksbevegelsen i byen, bl.a. som medstifter og formann i Trondhjems Kvindesaksforening og som en av de første kvinner i Trondheim bystyre.

Thora vokste opp i Trondheim og var elev ved Pikerealskolen (Døtreskolen) frem til avsluttende eksamen da hun var 13 år gammel. Hun har skildret skoletiden på en humoristisk måte, med lærere som hadde liten forstand på barn, men en forståelsesfull bestyrer som reddet henne fra å få anmerkninger med hjem. Fagkretsen var mangelfull og utilfredsstillende (ikke fremmedspråk eller realfag) for den kunnskapshungrige Thora, og sammen med søsteren Cathinka leste hun latin med broren Vilhelm og lærte seg fremmede språk på egen hånd ved lesning og stilskrivning. I voksen alder fikk hun anledning til videre utdannelse ved reiser til utlandet. Søstrene ville gjerne ta examen artium, men det var det ikke tale om for piker på den tiden.

Frøken Storm ble ansatt som lærer ved en pikeskole i Sarpsborg 1870 og bestyrte skolen fra 1872 til hun flyttet tilbake til Trondheim 1879. Etter hjemkomsten opprettet hun sin egen pikeskole i Kjøpmannsgata 36. Med sine mange kunnskaper, sitt livlige temperament og sin frihet for pedanteri skapte hun en skole som snart ble regnet som den fornemste privatskole i Trondheim. Etter hvert ble også hennes søstre Cathinka og Asta ansatt som lærere. Frøken Storms pikeskole fikk middelskoleeksamensrett 1883 og ble drevet av Thora Storm til hun solgte den til Sara Christie 1894. Den flyttet da til Kjøpmannsgata 24 og ble drevet der under navnet Frøken Christies skole til den ble nedlagt 1917.

Thora Storm underviste også ved Katedralskolens middelskole og gymnas, særlig i fransk og engelsk, og hun ledet Alliance Françaises aftenkurser i fransk i 10 år. Hennes interesser var størst for litteratur, språk og kvinnesak. Videre var hun en dyktig skøyteløperske og gikk på ski – i smug. Det var mye som ikke passet for unge damer.

Frøken Storm var med og stiftet Trondhjems Kvindesaksforening i januar 1885, etter at Norges Kvindesaksforening var stiftet i Kristiania året før, og hun var trondheimsforeningens formann i to perioder. Hun var også blant stifterne av Trondhjems venstreforening og deltok alltid med stor interesse i politikken. Da kvinnene fikk kommunal stemmerett, var det en selvfølge at hun ble en av de første kvinner som fikk plass i bystyret, der hun representerte Venstre 1902–07. Hun var opptatt av sosiale spørsmål og var i mange år med i bestyrelsen for omstreifermisjonen nordafjells. Hun var også med i bestyrelsen for Norsk husflids venner. I årenes løp skrev hun ikke så få artikler i dagspressen, og hun var en meget dyktig foredragsholder. Hennes evne til å skrive leilighetssanger var også høyt skattet. Hun var æresmedlem av Trondhjems Kvinderaad og Norske Kvinners Nasjonalråd.

Thora Storm døde 1935. En vei på Byåsen i Trondheim ble oppkalt etter henne 1937.

Verker

  • Trondhjems kvindesaksforening, i Høeg&Mørck, bd. 1, 1914, s. 81–85
  • Realskoleminder fra 50-aarene, i Adr.av. 1.9.1923

Kilder og litteratur

  • O. Storm: Slægterne Storm og Breda m.fl., Horten 1889
  • T. Bertheau: “Kvinder i den høiere skoles tjeneste”, i Høeg&Mørck, bd. 1, 1914, s. 161–189
  • “Det lokale arbeide”, ibid., bd. 2, 1914, s. 115–139
  • “Pionerene Cathinka og Thora Storm”, i Dagsposten nr. 29 og 31/1933
  • nekrologer i Adr.av. og Dagsposten 12.11.1935
  • T. Bratberg: Trondheim byleksikon, 1996

Portretter m.m.

  • Fotografisk portrett i UBT, Gunnerusbiblioteket, Billedsamlingen