Faktaboks

Sverre Petterssen
Født
19. februar 1898, Hadsel, Nordland
Død
31. desember 1974, London, begr. på Møllendal kirkegård, Bergen
Virke
Meteorolog
Familie
Foreldre: Agent Edvard Hildor Petterssen (1870–1960) og Petronella Olava Berentina Petersen (1864–1949). Gift 1) 16.8.1925 i Oslo med Daisi Bonner (f. 13.8.1895), datter av T. Bonner, Brighton og Jane Payne, ekteskapet oppløst; 2) 29.9.1941 i Cambridge, Massachusetts, USA med Lilian Bye (26.2.1906–februar 1977), ekteskapet oppløst; 3) 29.3.1946 i London med Grace Beverly (f. 10.10.1915), datter av John C. Beverly og Grace Hunt.

Sverre Petterssen arbeidet i den norske værvarslingstjenesten i 1920- og 1930-årene og som riksværvarslingssjef 1945–48. Før og etter den annen verdenskrig var han professor ved amerikanske universiteter.

Petterssen vokste opp i Vesterålen. Etter middelskole tok han befalsskole i Trondheim 1915–18 og examen artium ved Volda gymnas 1920. Deretter studerte han ved universitetet i Kristiania/Oslo og ble cand.real. 1926. I studietiden begynte han å spesialisere seg i meteorologi. Han var stipendiat hos Vilhelm Bjerknes 1923–24, gikk deretter over i praktisk værvarslingsarbeid og gjorde tjeneste ved Det Meteorologiske Institutt i Oslo (vikar 1924–25), ved Værvarslinga for Nord-Norge i Tromsø 1925–28 og ved Værvarslinga i Bergen 1929–39 (bestyrer fra 1931). Han ble dr.philos. 1933 på avhandlingen Kinematical and Dynamical Properties of the Field of Pressure with Application to Weather Forecasting. 1935 var han Visiting professor ved California Institute of Technology, og 1936 holdt han forelesninger over væranalyse og værprognoser i USA og Canada. Samme år var han på studiereise i USA sammen med Bernt Balchen, Odd Nansen og Bjarne Øen for å forberede planleggingen av sivil luftfart i Norge. 1933–39 var han dessuten aktiv i internasjonalt samarbeid, og han ble valgt til president i kommisjonen for maritim meteorologi innenfor Den internasjonale meteorologiorganisasjon (International Meteorological Organization, IMO).

1939 ble Petterssen utnevnt til professor i meteorologi ved Massachusetts Institute of Technology i Boston. Her ledet han omfattende programmer for utforsking av vindens energi med tanke på industriell utnyttelse, og han sørget for utdannelse av meteorologer til krigstjeneste. 1941 ble han kalt til London av den norske regjering. Han ble avgitt til det britiske luftforsvarsministeriets meteorologiske kontor for å utvikle metoder for å kunne spå vindene i høyere luftlag. Han skulle også delta i værvarslingen for større krigsoperasjoner, bl.a. bombeangrepene på Tyskland, landstigningen i Italia og invasjonen av Frankrike. Etter anmodning fra Lord Mountbatten ble han 1942 avstått til det amerikanske forsvarsdepartementet for å arbeide på et vinterkrigsprosjekt. Sammen med professor H. Mark utførte han en undersøkelse av snøens mekaniske egenskaper. Denne dannet grunnlag for konstruksjon av en ny type vinterkjøretøy, kjent som “the weasel” eller “the snowmobile”. Senere fikk Petterssen ansvaret for å samordne den militære værtjenesten i Middelhavet. Han ble utnevnt til oberstløytnant under krigen, og 1948 fikk han Haakon VII's frihetskors for sin krigsinnsats.

1944 ble Petterssen anmodet av den norske regjering om å komme tilbake til Norge for å hjelpe til med gjenreisingen etter krigen. Etter frigjøringen ble han knyttet til Det norske meteorologiske institutt i Oslo og utnevnt til riksværvarslingssjef, en stilling han hadde til 1948. De viktigste arbeidsoppgavene var å få den tyske værtjenesten ut av landet, utvide den norske tjenesten til å møte nye behov og få det internasjonale meteorologiske samarbeidet i gang. I denne perioden deltok Petterssen i en rekke internasjonale konferanser og ble valgt til president for flere av disse, bl.a. den aerologiske kommisjonen innenfor IMO og den tekniske kommisjonen under Konferansen av nordatlantiske stater. Av varig betydning har vært den standardisering av fysiske konstanter og formler som ble vedtatt på den første av disse, og avtalen om å etablere flytende observatorier, dvs. værskip, som ble inngått på den siste.

Petterssen utvandret til USA igjen 1948. Her organiserte han i perioden 1948–52 Directorate of Scientific Services i det amerikanske luftforsvarets værtjeneste. Fra 1952 til 1963, da han gikk av med pensjon, var han professor ved University of Chicago. Da universitetet 1960 besluttet å forene alle geofysiske disipliner, fikk Petterssen i oppdrag å organisere det nye fakultetet, hvor han var formann inntil oppnådd aldersgrense 1963. Han hadde også en rekke offentlige oppdrag og verv, bl.a. som rådgiver for geofysiske programmer i Chile 1960, medlem av det rådgivende panel av vitenskapsmenn for Representantenes hus i den amerikanske Kongressen 1961–63, medlem og senere formann i National Science Foundations komité for matematikk, fysikk og ingeniørvitenskap 1958–63 og president i American Meteorological Society 1958–60. 1963–65 var han amerikansk forskningsattaché til de skandinaviske land med stasjon i Stockholm.

Sverre Petterssens vitenskapelige produksjon omfatter ca. 100 meteorologiske avhandlinger. Av særlig betydning er hans undersøkelser av tåke, konveksjon og dannelse av fronter i lavtrykk. Han utgav også to større lærebøker, Weather Analysis and Forecasting og Introduction to Meteorology. Disse bøkene har fått meget stor utbredelse i både USA og andre land og er oversatt til flere språk. Sammen med Finn Spinnangr utgav han læreboken Meteorologi for sjøfolk. Rett før sin død fullførte han den selvbiografiske boken Kuling fra nord.

Petterssen mottok en rekke æresbevisninger. Han ble utnevnt til kommandør av den britiske Imperieorden 1948 og året etter til kommandør av St. Olavs Orden. Han fikk det nederlandske vitenskapsakademis Buis-Ballot gullmedalje 1949, Den meteorologiske verdensorganisasjons gullmedalje 1965 og The Symons Memorial Gold Medal fra Royal Meteorological Society i London 1969. Han var medlem av Det Norske Videnskaps-Akademi fra 1946.

Verker

  Et utvalg

 • Kinematical and Dynamical Properties of the Field of Pressure with Application to Weather Forecasting, dr.avh., Geofysiske publikasjoner 10 nr. 2, 1933
 • Contribution to the Theory of Frontogenesis, ibid. 11 nr. 6, 1936
 • Værvarsling til sjøs (sm.m. F. Spinnangr), Bergen 1936
 • Meteorologi for sjøfolk (sm.m. F. Spinnangr), Bergen 1938
 • Contribution to the Theory of Convection, Geofysiske publikasjoner 12 nr. 9, 1939
 • Some Aspects of Formation and Dissipation of Fog, ibid. 12 nr. 10, 1939
 • Weather Analysis and Forecasting. A textbook on synoptic meteorology, New York 1940 (2. utg. i 2 bd., 1956)
 • Introduction to Meteorology, New York 1941 (3. utg. 1969)
 • Meteorology of the Arctic (sm.m. W. C. Jacobs og B. C. Haynes), Washington, D.C. 1956
 • Kuling fra nord. En værvarslers erindringer (opprinnelig skrevet på engelsk under tittelen Of Storms and Men), 1974 (engelsk utg. Weathering the Storm. Sverre Petterssen, the D-day forecast, and the rise of modern meteorology, red. av J. R. Fleming, Boston 2001)

Kilder og litteratur

 • Stud. 1920, 1948, 1970
 • T. Hesselberg: biografi i NBL1, bd. 11, 1952
 • HEH 1973