Sven Oluf Sørensen

Faktaboks

Sven Oluf Sørensen
Sven Oluf Cleve Klewe Auguste Sørensen
Født
26. november 1920, Paris, Frankrike

Artikkelstart

Fysiker. Foreldre: Kunstmaler Henrik Sørensen (1882–1962) og Gudrun Klewe (1884–1944). Ugift. Søstersønn av Halfdan Cleve (1879–1951).

Sven Oluf Sørensen var professor i kjernefysikk ved Universitetet i Oslo. Han har deltatt i internasjonale forskningsgrupper, særlig i tilknytning til CERN i Genève. Han har også opprettet Holmsbu billedgalleri og Vinje Biletgalleri.

Sørensen ble født i Paris og bodde der sammen med sine foreldre frem til 1927, bare avbrutt av sommeropphold i Norge. Hjemmet var preget av farens autoritet og morens lojalitet og evne til å underordne seg. Familien bosatte seg i Oslo, og Sven Oluf tok examen artium på Vestheim skole 1939. Han studerte så realfag med vekt på fysikk og matematikk og ble cand.real. 1947. Han fullførte deretter sin doktoravhandling og ble dr.philos. 1952.

1948–61 var Sven Oluf Sørensen forskningsstipendiat ved Universitetet i Oslo og professor i fysikk samme sted fra 1961 til 1987. Hans vitenskapelige arbeid er konsentrert om studiet av elementærpartikler og deres reaksjoner ved hjelp av fotografiske emulsjoner, boblekammerbilder og elektronisk apparatur. Han har skrevet flere avhandlinger om kjernefysikk og elementærpartikkelfysikk, der han presenterte nye og viktige resultater for vår forståelse av atomkjernene.

Omkring 1950 introduserte Sørensen høyenergi kjernefysikk og elementærpartikkelfysikk ved Universitetet i Oslo. Han hadde tidligere hatt noen års opphold i Bristol, Storbritannia, som den gang var et sentrum for denne typen forskning.

Sørensen var en av initiativtakerne til et nordisk samarbeidsprosjekt der reaksjoner med kollisjoner av protoner ble observert ved hjelp av boblekammerteknikk ved det felleseuropeiske forskningssenter CERN i Sveits. Dette samarbeidet fikk stor betydning for utviklingen av elementærpartikkelfysikken i hele Norden. Sørensen studerte også kjernereaksjoner med antiprotoner, og han forsket på kosmisk stråling.

Sven Oluf Sørensen har skrevet mange faglige artikler av mer populær art om emner som kjernefysikk, kosmisk stråling og astronomi, for eksempel om universets mørke materie. Han var også kjent som en meget dyktig og avholdt foreleser i fysikk og en inspirerende foredragsholder.

For å ta vare på sin fars kunstverker og gjøre dem tilgjengelige for publikum har Sørensen reist Holmsbu Billedgalleri i Holmsbu i Hurum 1973 og Vinje Biletgalleri i Vinje i Telemark 1991. Han har også skrevet en stor biografi om sin far, Søren. Henrik Sørensens liv og kunst.

Sven Oluf Sørensen har allsidige interesser. Foruten sin profesjonelle naturvitenskapelige kompetanse har han også store og dype kunnskaper om 1900-tallets kunst, åndsliv og historie. Han har skrevet flere artikler om emner av åndshistorisk karakter.

Han er medlem av Det Norske Videnskaps-Akademi siden 1965 og av Det Kongelige Norske Videnskabers Selskab siden 1990. Sven Oluf Sørensen fikk Buskeruds fylkeskommunes kulturpris 1978, og han ble utnevnt til ridder av 1. klasse av St. Olavs Orden 1991.

Verker

  • Undersøkelser med en betastrålespektrograf, 1947
  • On the emission of heavy fragments in nuclear disintegrations, dr.avh. UiO, 1952
  • Forskning og fremskritt i moderne fysikk. Forelesninger for studenter ved alle fakulteter holdt høsten 1952 (sm.m. E. Hylleraas), 1954
  • Søren. Henrik Sørensens liv og kunst, 2003

Kilder og litteratur

  • Stud. 1939, 1964
  • HEH, 1979 og 1994
  • T. Jacobsen m.fl.: “Sven Oluf Sørensen 80 år”, i Fra Fysikkens Verden nr. 4/2000, s. 102