Faktaboks

Svein Nilsson
Oppr. Nielsen Eg. Svend Nilsson
Født
14. september 1826, Overhalla, Nord-Trøndelag
Død
1. juli 1910, Chicago, Illinois, USA
Virke
Norskamerikansk pressemann og amatørhistoriker
Familie
Foreldre: Gårdbruker Nils Olsen Katmoen (1780–1851) og Siri Jensdatter Fosland (1785–1855). Gift 1865; hustruens navn finnes ikke i tilgjengelige kilder.

Svein Nilsson var redaktør for flere aviser og tidsskrifter i det norske Amerika. Tidlig i sin pressekarriere samlet han stoff til en velskrevet og detaljrik beretning om den tidligste norske innvandring mens mange av pionerene fremdeles var i live, og i ettertid har han fått ry som den første som skrev om norsk innvandringshistorie i USA.

Svend Nielsen, som han opprinnelig skrev seg, vokste opp på gården Katmoen i Overhalla. Etter å ha studert i to år ved Klæbu seminarium ble han 1846 den første lærer i hjembygda med lærerutdannelse. Han engasjerte seg i lokalpolitiske saker og organiserte den første fortsettelsesskolen for voksen ungdom. Etter å ha undervist et år i Namsos reiste han 1857 til Christiania, der han først livnærte seg som manuduktør og siden arbeidet for redaktør Christian Friele i Morgenbladet. Han fulgte forelesninger i naturfag og matematikk ved universitetet. 1867 emigrerte han til USA, der han fikk arbeid som journalist i ukeavisen Emigranten i Madison, Wisconsin. Her traff han boktrykkeren Bertel W. Suckow, som også drev en bokhandel, og sammen satte de i gang utgivelsen av Billed-Magazin, et illustrert ukeblad på godt papir, med Nilsson som redaktør.

Nilsson hadde ambisjoner langt utover å gi sine abonnenter klipp fra norske og oversettelser fra amerikanske blader, og han begynte å reise omkring i Midtvesten for å samle materiale om norsk innvandringshistorie. Resultatet av dette arbeidet ble føljetongen De skandinaviske Setlementer i Amerika i de fleste hefter av Billed-Magazin fra 3. oktober 1868 til 17. september 1870. Om hans verk skrev Ingrid Semmingsen i forordet til 2. bind av Veien mot Vest (1950) at det er “på grunn av forfatterens sans for karakteristiske konkrete opplysninger og på grunn av hans levende fortellemåte den dag i dag en av de viktigste kildene til den tidlige norske utvandrerhistorien”. Det var viktig for Nilsson å fremstille denne historien som vellykket, og han forteller gjerne om besøk på vakre og velstelte gårder hos pionerene og deres etterkommere. Den avsluttende setningen i serien er representativ for hans stil og hans hensikt: “Begge ere farmere i Cottage Grove, lever i gode kaar og ere almindelig agtede mænd.” Føljetongen ble samlet og oversatt til engelsk av Clarence A. Clausen 1982.

Som de fleste norskamerikanske presseforetak hadde Billed-Magazin kort levetid, men Nilsson hadde fått ry som pressemann, og han fikk straks en stilling i redaksjonen i den store Chicago-avisen Skandinaven; 1872–86 var han avisens sjefredaktør. Mens han var i Madison, underviste han også ved Augsburg Seminary, som i sine første år holdt til i Marshall, Wisconsin, og etter dette ble han gjerne titulert professor. Nilsson flyttet til St. Paul, Minnesota 1887 og var redaktør av avisen Nordvesten et års tid før han flyttet tilbake til Chicago.

Om de senere år av Nilssons liv er lite kjent, annet enn at han ble engasjert i sosialisme og arbeiderbevegelse, noe som trolig gjorde arbeid i norskamerikansk presse vanskelig, og at han et par år fra 1894 redigerte arbeiderbladet Fremskridt. Han følte seg ensom og glemt i sine siste år, forteller Ditlef G. Ristad, som besøkte ham 1896. Svein Nilsson døde i Chicago 1910.

Verker

  Et utvalg

 • Red. Billed-Magazin, Madison (Wisconsin), USA 1868–70
 • De skandinaviske Setlementer i Amerika, føljetong i 44 deler, i Billed-Magazin 3.10.1868–17.9.1870
 • Chemiens Anvendelse for Jordbruget, artikkelserie i 10 deler, i Skandinaven 16.3.–25.5.1870
 • De Farvede i Commonskolen, i Skandinaven 16.6.1874
 • Nogle Erindringer, i Skandinaven 29.4. og 6.5.1884

Kilder og litteratur

 • J. B. Wist: Norsk-Amerikanernes Festskrift 1914, Decorah (Iowa) 1914, s. 51–52, 172 og 182–183
 • D. G. Ristad: “Svein Nilsson”, i Trønderlagets Aarbok 1930–1931, s. 63–70
 • d.s.: “Svein Nilsson, Pioneer Norwegian-American Historian”, i Norwegian-American Studies and Records 9, 1936, s. 29–38
 • O. Flotten: “Lærer Svend Nielsen”, i d.s.: Overhalla bygdebok, bd. 4, Namsos 1971
 • 'A Chronicler of Immigrant Life: Svein Nilsson's Articles in Billed-Magazin, 1868–1870, overs. og innledning ved C. A. Clausen, Northfield (Minnesota) 1982