Faktaboks

Svein Aaser
Født
7. oktober 1946, Fredrikstad, Østfold
Virke
Siviløkonom og næringslivsleder
Familie
Foreldre: Distriktssjef Arnfinn Torjus Aaser (1917–83) og Hanna Louise Andersen (1917–2000). Gift 6.6.1970 med adjunkt Kari Fredriksen (25.12.1948–), datter av grosserer Olav Fredriksen (1917–81) og Aase Krogstad (1922–).

Svein Aaser har bred ledererfaring fra industri og finans og har i sine ulike sjefsroller gjennomført flere oppkjøp og krevende fusjonsprosesser. Han er en teamorientert og målbevisst næringslivsleder med fokus på gjennomføring og drift. Som leder vekker Aaser tillit og vektlegger “å få mennesker med på det du mener er riktig”. Han setter krav og gir klare tilbakemeldinger, både positive og når endringer er påkrevd.

Aaser tok siviløkonomeksamen ved Norges Handelshøyskole i Bergen 1970 og fulgte lederutviklingsprogram ved IMEDE i Lausanne, Sveits 1976. De første to årene etter eksamen arbeidet han med strategisk planlegging, markedsføring og økonomisk styring som assistent for viseadministrerende direktør i M. Peterson & Søn i Moss. Dette var områder han kom til å arbeide videre med gjennom store deler av sin karriere. Fra assistentstillingen gikk han 1972 til stillingen som markedsdirektør og fra 1975 direktør i Divisjon kartong i Sarpsborg Papp AS. 1979 flyttet han over til Nora Matprodukter AS som administrerende direktør. Her gjennomførte han fusjonen mellom Nora matproduksjon og Stabburet 1984.

Etter to år som administrerende direktør i Storebrand Skade AS 1986–87 tiltrådte Aaser som konsernsjef i Hafslund-Nycomed AS. Gjennom oppkjøp av Actinor to år tidligere hadde Hafslund-konsernet overtatt farmasiselskapet Nycomed AS. Aaser satt som konsernsjef i en periode med stor vekst. Mens Nycomed hadde 750 ansatte da Aaser kom inn 1987, var det verden over 5600 ansatte i selskapet ved utgangen av 1996. Veksten kom som resultat av flere oppkjøp i Norge, Danmark, Sverige, USA og Østerrike.

Aaser ble konsernsjef i Nycomed ASA da Hafslund-Nycomed AS fisjonerte 1996. Året før hadde han arbeidet for å få til en fusjon med det amerikanske konsernet IVAX uten å komme i mål. Fusjonen med det britiske konsernet Amersham lyktes derimot 1997, og Aaser ble visekonsernsjef i Nycomed Amersham plc. Han ble ett år i London før han overtok som konsernsjef i DnB ASA 1998.

Også i DnB gjennomførte Aaser flere oppkjøp med det mål å danne et norskbasert finanskonsern i klasse med de store nordiske finansinstitusjonene. Skandia Asset Management i Stockholm ble innlemmet 2002, mens DnB overtok Nordlandsbanken året etter. Postbanken stod for tur 1999. Forsøket i 2002 med Storebrand måtte derimot avbrytes. Selv om prosessen gikk langt, kom man ikke til enighet.

Fusjonen mellom DnB og Gjensidige NOR ble realisert fra 2003 med aksept fra Konkurransetilsynet. Aaser ble konsernsjef i DnB NOR ASA. Mediefokuset var sterkt under prosessen, men vel så kraftig da DnB under Aasers ledelse blokkerte det finske finanskonsernet Sampos forsøk på å overta Storebrand 2001.

Aaser var viseformann i DnB ASAs styre før han tiltrådte konsernsjefstillingen. Han er medlem i bedriftsforsamlinger i flere større norske selskaper som Norsk Hydro ASA, Orkla ASA og Norske Skog ASA, samt medlem av Det norske Veritas' råd. Tidligere har han hatt styreverv og vært medlem av flere råd og representantskap i norsk næringsliv. Han var blant de første eksterne styrerepresentanter ved Norges Handelshøyskole og har vært styreleder for Stiftelsen for Samfunns- og Næringslivsforskning (SNF).

Næringslivets Hovedorganisasjon (NHO) valgte Svein Aaser til president 1992. Det var en turbulent periode, da saken med NHO-fallskjerm til Pål Kraby førte til uro i NHO, som var dannet ved sammenslåing av Norsk Arbeidsgiverforening, Norges Industriforbund og Norges Håndverkerforbund. Aaser overlot en slagkraftig organisasjon til sin etterfølger i presidentvervet da han trakk seg 1994.

Svein Aaser er Singapores generalkonsul i Norge fra 2003. Han har mottatt flere æresbevisninger og er bl.a. kommandør av den danske Dannebrogordenen.

Verker

  • Verdiskaping, sysselsetting og velferd. Hvem tar ansvaret for fremtiden?, Kristofer Lehmkuhl-forelesning NHH, Bergen 1993

Kilder og litteratur

  • HEH 1984 og 1994
  • SNL årbok 2000
  • intervju i Aftenp. 22.3.2003
  • portrettintervju i Kapital nr. 22/2003
  • R. Falck: “Konsernsjef Svein Aaser klar til start”, i Sparebankbladet nr. 6–7/2003
  • dobbeltintervju med S. Aaser og Olav Hytta i Aftenp. 5.7.2004
  • lederartikkel i Ukeavisen Næringsliv og Ledelse 7.12.2004