Faktaboks

Sigurd Ramfjord
Sigurd Peder Ramfjord
Født
6. juni 1911, Kolvereid (nå Nærøy), Nord-Trøndelag
Død
4. juli 1997, Ann Arbor, Michigan, USA, begr. i Kolvereid
Virke
Odontolog
Familie
Foreldre: Båtbygger og gårdbruker Peter Pedersen Ramfjord (f. 1880) og lærer Kristine Landstrøm (f. 1882). Gift 1) 1940 med økonom Anne Marie Drage (26.3.1911–), datter av Kristen Drage og hustru Kristine, ekteskapet oppløst 1950; 2) 1951 med tannlege Greta Maria Grape (16.6.1911–1.3.1994), datter av postmester og forfatter Ernst Grape (1871–1962) og Lilly Sundqvist (1878–1955), ekteskapet oppløst 1956; 3) 1956 med fotograf Winifred Arnold (15.4.1915–).

Sigurd P. Ramfjord var professor i periodonti ved University of Michigan og har hatt stor betydning for utviklingen av dette fagområdet internasjonalt. Han vil først og fremst bli husket for sine langtidsundersøkelser, som han satte i gang tidlig i 1960-årene, hvor han sammenlignet effekten av ulike metoder for behandling av periodontitt (tannkjøttssykdommer).

Ramfjord vokste opp i Kolvereid i Nord-Trøndelag og tok examen artium i Volda 1931. De neste tre årene studerte han ved Norges Tannlegehøyskole i Oslo og avla tannlegeeksamen 1934.

Etter å ha drevet privat tannlegepraksis i Aker i 12 år, reiste Ramfjord 1946 til USA og startet sin forskerutdanning ved University of Michigan, Ann Arbor. Han tok en M.Sc.-grad innen fagområdet periodonti 1948 og Ph.D. i oral patologi 1951. Allerede året før var han blitt professor i disse fagområdene, og fra 1963 til 1981, da han gikk av med pensjon, var han Chairman of Department of Periodontology samme sted. Han fortsatte sitt virke som professor emeritus og var faglig aktiv til sin død 1997.

Sigurd Ramfjord spilte en viktig rolle når det gjaldt å etablere periodonti som en vitenskapsbasert odontologisk spesialitet. 1966 tok han initiativ til og organiserte den første World Workshop on Periodontics, der det vitenskapelige grunnlaget ble etablert. Dessuten bidrog han sterkt til utviklingen av et internasjonalt anerkjent videreutdanningsprogram i Ann Arbor, kjent som “the Michigan concept”. Ramfjord var en meget dyktig lærer og foreleser og blir omtalt med anerkjennelse og kjærlighet av sine tidligere studenter.

I 1960-årene tok Ramfjord som den første initiativ til langtidsundersøkelser av pasienter med periodontitt for å vurdere effekten av ulike behandlingsformer. Resultatene av undersøkelsene tydet på at pasienter som hadde fått ikke-kirurgisk behandling, hadde like stor sjanse til å bevare sine tenner som pasienter som var behandlet kirurgisk. Han var også opptatt av okklusjonens (bittets) betydning for utviklingen av periodontitt, periodontale aspekter ved konserverende og protetisk tannbehandling og av kjeveleddsproblemer. Han publiserte mer enn 100 vitenskapelige artikler og var medforfatter av to lærebøker.

Ramfjord var president i American Academy of Periodontology (AAP) 1962–63 og leder av American Board of Periodontology 1972–74 og dessuten medlem og leder av en rekke komiteer innen AAP. I mer enn 20 år var han rådgiver for WHO.

For sin pionerinnsats innen periodontal forskning ble professor Ramfjord 1991, som den første, hedret med American Dental Association's Norton Ross Award for Excellence in Clinical Research. Han fikk en rekke andre priser, blant annet International Association of Dental Research's pris for Basic Research in Periodontal Disease og American Academy of Periodontology's Gold Metal Award. Sigurd Ramfjord var æresdoktor ved universitetene i Genève, Göteborg, Umeå, Bergen og Oslo. I Oslo ble han æresdoktor 1981, samme år som han ble innvalgt som æresmedlem av Den norske tannlegeforening.

Sigurd Ramfjord var fysisk og intellektuelt en sterk mann og hadde mange aktive år som professor emeritus, hvor han både forsket, publiserte vitenskapelige artikler og var en skattet foredragsholder inntil han døde 86 år gammel.

Verker

  Et utvalg

 • Red. World Workshop in Periodontics, Ann Arbor, Michigan, June 6–9, 1966 (sm.m. D. A. Kerr og M. M. Ash), Ann Arbor 1966
 • Occlusion (sm.m. M. M. Ash), Philadelphia 1966 (4. utg. 1995)
 • Periodontology and periodontics (sm.m. M. M. Ash), Philadelphia 1979 (rev. utg. 1989)

Kilder og litteratur

 • Index to Dental Literature 1951–64
 • Stud. 1931, 1956
 • K. Ottesen: Norges Tannleger, 1984
 • H. Løe: “Sigurd Ramfjord”, nekrolog i Den norske tannlegeforenings Tidende 1997, s. 589
 • “Dentistry Prof. Emeritus Sigurd P. Ramfjord died July 4”, i University of Michigan, News and Info Services 9.7.1997
 • opplysninger fra døtrene Kirsti Ramfjord Haaland og Birgit Ramfjord 2003