Faktaboks

Severin M. Bryde
Severin Marinius i kirkeboken: Job Marinius Severin Bryde
Født
6. april 1851, Gjerpen (nå Skien), Telemark
Død
19. desember 1920, Kristiania
Virke
Forlegger
Familie
Foreldre: Dreiemester Job Engebregt Martinius Bryde og Henrikke Sophie Sørensen. Gift 2.8.1873 i Christiania med Karen Dorthea Thoresen (3.9.1854–20.4.1918), datter av gårdbruker Ole Andreas Thoresen og Birthe K. Matthisdatter.

Severin M. Bryde utgav Norges første handelskalender (som fremdeles kommer med årlige utgaver) og mange andre merkantile oppslagsbøker. Han drev også trykkeri og annonsebyrå.

Bryde vokste opp i Horten, men bosatte seg senere i Kristiania. Han utdannet seg om typograf, drog til Tyskland for å lære faget best mulig, og dessuten arbeidet han og fikk impulser i Danmark, Nederland og Storbritannia.

Han kom hjem fra utlandet med ideen til det som skulle bli hans livsverk. Næringslivet var i vekst i de nordiske land så vel som i Europa for øvrig, men tilgangen til praktisk informasjon var meget begrenset. 1878 startet Bryde et forlagsfirma, og begynte arbeidet med en håndbok for norsk næringsliv. 1880 kom første utgave av Norges Adresse- og Annonce-Kalender; den inneholdt fortegnelse over landets næringsdrivende innbyggere sammen med “Avertissementer for Norge, Sverige og Udlandet”. Verket, som var på over 600 sider, ble en suksess, og allerede 1881 kom en ny årgang, med supplement til adresseavdelingen fra den første utgaven og med nye annonser. Året etter kom enda en ny utgave, under navnet Norges Handels-Kalender 1882–1883. Senere kom det jevnlig nye utgaver.

1900 kom tolvte utgave, et verk på 1492 sider. Prisen var kommet opp i hele 12 kroner, og boken var kommet til å omfatte både handlende og fabrikanter, banker, konsuler, agenter, meglere etc., fabrikker og industrielle anlegg, gårdbrukere, embets- og bestillingsmenn, dessuten skatteligning, tolltariffer m.m. S. M. Bryde stod som utgiver og redaktør. Betydningen av Brydes arbeid kommer klarere frem når en vet at Statistisk sentralbyrå ble grunnlagt 1876, og de første beskjedne telefonkataloger i landet ble utviklet i løpet av 1880-årene.

Suksessen viste at behovet var stort, og Bryde satset også utenfor Norges grenser. 1886 utgav han et Nordisk Billed-Annonce-Album og 1889 en Skandinavisk Industri-Katalog, med fortegnelse over industrianlegg i hele Norden, supplert med offisiell statistikk, tollsatser og annonser. 1892 kom første utgave av Nordisk Telegram-Adressebog, og i årene 1902–09 stod Bryde bak Adressebog for Norges amter med skatteligninger. En rekke lokale adressebøker o.l. kom etter hvert inn under hans administrasjon, blant dem Kristiania Adressebog.

Bryde selv arbeidet energisk med å skape nye oppslagsverk og å gjøre de gamle så innholdsrike og nyttige som mulig. Næringslivet innså betydningen av korrekte og meningsfulle opplysninger, og opplagene økte stadig. En tid drev Bryde også trykkeri, noe som fristet ham til å utvide forlagsvirksomheten, først og fremst med merkantile bøker. Han drev også annonsebyrå. I en årrekke var han formann i direksjonen i Christiania Adressebok.

S. M. Bryde var en av de første Kristiania-folk som bosatte seg så langt fra byen som i Østre Bærum. 1895 kjøpte han et tomteområde nær Lysaker, bygde seg selv en villa og fikk oppført flere boliger. Han var kjent som en flidens og godviljens mann, en dyktig forretningsmann med uvanlig arbeidskraft og som også nådde store resultater.

Verker

  • Norges Adresse- og Annonce-Kalender, 1880 (fra 1882: Norges handelskalender, 122. utg. 1999)
  • Nordisk Billed-Annonce-Album, 1886
  • Skandinavisk Industri-Katalog, 1889
  • Nordisk Telegram-Adressebog, 1892
  • Adressebog for Norges amter med skatteligninger, 1902–09

Kilder og litteratur

  • Opplysninger fra Brydes oldebarn Sverre M. Bryde
  • nekrologer, bl.a. i Asker og Bærum Budstikke 21.12.1920

Portretter m.m.

    Kunstneriske portretter

  • Maleri av ukjent kunstner; p.e.