Faktaboks

Samuel Halvorsen Fanden
Død
Christiania
Levetid - kommentar
Født mellom 1624-1627 (nøyaktig fødselsdato er ikke kjent) i Lier, Buskerud.
Virke
Treskjærer og musiker
Familie
Foreldre: Treskjærer Halvor Tordsen Fanden (el. Fahne) og Jøran Halvorsdatter. Gift med Ellen Jørgensdatter (begr. 13.1.1707).

Samuel Halvorsen Fanden var miniatyrskjærer og musiker. Både faren og andre i familien var dyktige miniatyrskjærere, og deres arbeid var godt kjent ved hoffet i København. Samuel arbeidet med pokaler og ølkanner i valbjørk. Som musiker spilte han skalmeie, et obolignende instrument.

Samuel Halvorsen vokste opp på Ramstad i Ski. Senere bodde han på Glopperud i Ski, før han 1667 flyttet til Vaterland i Christiania. Familien Fahne eller Fanden har hatt flere dyktige treskjærere, som særlig er kjent for sin miniatyrskurd. Få arbeider er signert, men flere av de beste arbeidene fra tiden er signert av Samuel Halvorsen. I en oversikt over de kongelige samlinger fra 1696 nevnes faren Halvor Fanden som en dyktig treskjærer, og det fortelles at flere av hans sønner fulgte i farens spor. I litteraturen har disse vært blandet sammen, særlig Halvor Tordsen Fanden, hans sønn Samuel Halvorsen og sønnesønnen Halvor Andersen. Flere i familien var kjent som miniatyrskjærere, og flere laget forskjellige musikkinstrumenter og spilte på skalmeie.

Samuel Halvorsen har trolig gått i lære hos sin far, og kanskje har han også hatt en laugsutdannelse som billedskjærer. Det er ukjent om han har lært videre ved utenlandsopphold. På en pokal i de kongelige samlinger på Rosenborg slott finnes signaturen SAMVEL HALVOR 1664. Den har Frederik 3s og Sophie Amalies monogram, og på sidene av begeret er gjengitt det kongelige våpenskjold, mens lokket har en krone båret av tre løver. En usignert pokal på Rosenborg slott har samme motiv og utførelse, men med Christian 5s og Charlotte Amalies monogram. Det pokalene mangler i eleganse, tar de igjen i teknisk utførelse. Begge pokalene må være laget av Samuel Halvorsen.

På Nationalmuseet i København finnes en valbjørkpokal der stetten og lokket har en enhjørning i rundskulptur og begerets sider har allegoriske gjengivelser av de fem sansene. Denne blir vanligvis også attribuert til Samuel Halvorsen.

Signaturen SHS finnes på en praktkanne av valbjørk fra 1663 i Nationalmuseet i København. Det er en ølkanne med hengslet lokk, der kannen er dekket av elegante planteranker med frukt og blomster, mens bladkranser innrammer tre billedfelt med gjengivelse av tre livsfilosofiske emblemer. Motivene er skåret etter trykte forlegg, men gjengitt med stor dyktighet. Dybden i relieffet og variasjon i overflaten gir en god plastisk virkning. Kannen bæres av tre løver i rundskulptur, der løvemanken er svært dyktig fremstilt.

Nationalmuseet har også to andre kanner som tilskrives Samuel Halvorsen. Den ene har gjengivelser av scener fra Samsons liv, hentet fra illustrasjoner i Frederik 2s bibel, mens den andre har scener fra gresk mytologi. Særlig den siste er skåret med et meget dypt relieff som fremhever dramatikken i scenene. Disse kannene er blant de beste arbeidene i barokkens dansk-norske trearbeider. De ble også godt mottatt i samtiden, og flere av Samuel Halvorsens arbeider må oppfattes som bestillingsarbeider. Erik Pontoppidan opplyser i 1753 at Fandens arbeider i valbjørk av liebhabere ble betalt med sin vekt i sølv.

Verker

 • Valbjørkkanne, Nationalmuseet i København, DC XVI
 • Valbjørkkanne, sst., Bc c 26
 • Valbjørkkanne, sst., D 101
 • Valbjørkpokal, Rosenborg slott, København, G.b. nr. 25–678
 • Valbjørkpokal, sst., G.b. nr. 6–420
 • Valbjørkpokal, Nationalmuseet i København, Bc c 29

Kilder og litteratur

 • O. Jacobæo: Museum Regium, København 1696
 • E. Pontoppidan: Norges Naturlige Historie, København 1753
 • H. Grevenor: biografi (Fanden, Halvor) i NBL1, bd. 4, 1929
 • G. Kavli: “Fanden og ølkannene”, i Oslo kunstindustrimuseums årbok 1950–58, 1960
 • T. Vik: Ås bygdebok, bd. 1, Gårdshistorie, Ås 1971
 • P. Gjærder: Norske drikkekar av tre, 1975
 • A. Polak: biografi i NKL, bd. 2 (Fanden), 1983