Faktaboks

Rolf Y. Berg
Rolf Yngvar Berg
Født
2. desember 1925, Oslo
Virke
Botaniker
Familie
Foreldre: Byggmester Adolf Johan Berg (1896–1944) og Karen Myhre (1895–1974). Gift med Tove Laura Kranøy (17.12.1926–), datter av Christian Kranøy og Gerda Sivertsen.

Rolf Y. Berg var professor i botanikk ved Universitetet i Oslo 1965–94. Han var nesten hele tiden knyttet til Botanisk hage og museum på Tøyen og har spilt en betydelig rolle for planlegging og utviklingen av instituttet.

Berg har sin utdannelse fra Universitetet i Oslo og har hatt det meste av sin yrkesaktive karriere her. Han avla cand.real.-eksamen 1952, med botanikk som hovedfag, og fikk 1962 sin dr.philos.-grad med et større arbeid over taxonomi, morfologi, fylogeni og frøspredning innen deler av liljefamilien, med planteslekten Trillium, treblad, som en vesentlig del. 1952–56 var han vitenskapelig assistent ved Botanisk laboratorium. Fra 1956 til 1994, med enkelte avbrudd, hadde han Botanisk hage og museum på Tøyen som sitt arbeidssted, til å begynne med som konservator, senere førstekonservator ved Botanisk museum, og fra 1965 som professor i systematisk botanikk og plantegeografi. Han var bestyrer for Botanisk museum 1965–69, bestyrer for Botanisk hage 1965–74 og bestyrer for det samlede instituttet Botanisk hage og museum 1985–86 og 1989–90.

Selv om Rolf Berg har vært sterkt knyttet til Tøyen og til Universitetet i Oslo, har han også betydelig internasjonal forsknings- og yrkeserfaring, bl.a. ved flere lange forskningsopphold utenlands. Før han ble konservator i Oslo, var han forskningstipendiat ved University of California, i Davis 1954 og i Berkeley 1955. I årene 1962–65 var han igjen ved University of California, som Assistant Professor og som Associate Professor. Andre lange utenlandsopphold inkluderer det vestlige Australia og Tenerife, Kanariøyene, foruten ytterligere to opphold ved University of California. 2003 ble han korresponderende medlem av The American Botanical Society.

Bergs viktigste forskningsområder faglig sett har vært planteembryologi, systematikk, fylogeni og spredningsbiologi, og på alle disse områdene har han gjort en banebrytende innsats og levert verdifulle bidrag. Plantenes mangfoldige tilpasninger til frøspredning har stått sentralt, og 1978 ble han tildelt Nansenprisen for sine studier av plantenes frøoppbygning og spredningsmekanismer. Som elev av professor Rolf Nordhagen var allerede hans hovedoppgave viet frøspredning med maur, et felt flere skandinaviske botanikere har vist interesse for. Under oppholdet i Australia 1979–80 kunne han vise at også der spiller denne spredningsmåten en viktig rolle, noe som til da var ukjent. Plantenes tilpasninger til frøspredning med maur var imidlertid totalt forskjellig i Australia fra hva som var kjent – og postulert som allmenngyldig – fra Europa.

Som ansatt ved og som bestyrer for Botanisk hage og museum har han spilt en betydelig rolle for både instituttets og fagets utvikling og har i høy grad bidratt til å styrke begge. For Botanisk hage var han en entusiatisk drivkraft for anlegget av en ny fjellhage og deltok aktivt i så vel planleggingen som den praktiske utførelsen av det som skulle komme til å bli ett av Europas vakreste hageanlegg.

Verker

  • Studies in Liliaceae, tribe Parideae (samletittel for 4 avhandlinger som utgjør dr.philos.-arbeidet), 1962
  • Myrmecochorous Plants in Australia and Their Dispersal by Ants, i Austral. J. Bot.23, 1981, s. 475–508
  • Plant Distribution as Seen From Plant Dispersal: General Principles and Basic Modes of Plant Dispersal, i Sonderb. Naturwiss. Ver. Hamburg 7, s. 13–36

Kilder og litteratur

  • HEH 1994
  • L. Borgen og I. Nordal: “Gratulerer – Rolf Berg 70 år”, i: Blyttia,54, 1996, s. 36–38
  • I. Nordal (ed.): “Seed, Fruit, Fertility; Dedicated to Professor Rolf Y. Berg in Connection With his 70th Birthday”, i DNVA Avh. I. Mat.-Naturv.Klasse, n.s. 18, 1996, s. 1–100

Portretter m.m.

    Fotografiske portretter

  • Portrett i I. Nordal i DNVA Avh.1996, fotograf Marion S. Cave (Univ. of California, Berkeley)
  • Portrett s. 37 i L. Borgen og I. Nordal 1996, foto 1994 av Klaus Høiland (p.e.)