Robert Meyer

Faktaboks

Robert Meyer
Født
2. oktober 1945, Oslo
Virke
Fotograf og fotohistoriker
Familie
Foreldre: Idrettsmann og journalist Robert Castberg Meyer (1915–88) og hjemmehjelpsleder Edel Nielsen (1920–99). Gift 1965 med billedkunstner Gerd Lisbeth Carlson (26.2.1947–), ekteskapet oppløst 1971; 2) 1973 med sykepleier Sonja Schie (13.1.1947–19.8.1992), ekteskapet oppløst 1981; 3) 1985 med kunsthistoriker Ingebjørg Ydstie (14.7.1957–), ekteskapet oppløst 1995; 4) 2000 med siviløkonom Zenube Uzun (12.5.1971–). Bror av Terje Meyer (1942–).

Artikkelstart

Robert Meyer har som fotograf, fotohistoriker, kunstkritiker, forfatter, forlegger, samler og professor vært en betydelig inspirasjon for mange og et kraftfelt i det fotografiske miljøet i Norge siden 1970-årene.

Meyer begynte sin fotografiske karriere 1963, bare 17 år gammel, som fotograf ved Kriminalpolitisentralen og som pressefotograf. Året etter drog han til Stockholm og Fotoskolan (Kursverksamheten vid Stockholms Universitet) der Christer Strömholm var rektor og lærer. Etter et par år som frilans fotograf i Stockholm og Buenos Aires, der han bl.a. arbeidet som fotograf hos portrettfotografen Wilensky, kom han tilbake til Oslo 1967. 1970 debuterte han med utstillingen Lys i Fotogalleriet (Statens Håndverks- og Kunstindustriskole). Jac. Brun skrev i Norsk Fagfoto at den unge fotografen hadde en personlig stil med bevisst komposisjon og at han eksperimenterte med uvanlige teknikker eller toning av bildene.

1970–77 arbeidet Meyer som fotojournalist for Programbladet. 1976 startet han eget forlag, Ikaros, og utgav bl.a. Norsk Fotohistorisk Journal 1976–77, flere utstillingskataloger, diverse bøker om fotografi og faksimileutgaver av historisk interesse. Han tok initiativ til å starte Forbundet Frie Fotografer 1974, trakk i gang Norsk Fotohistorisk Forening 1976 og ble den første styreformann for Stiftelsen Fotogalleriet 1979. Arbeidet han utførte gjennom disse organisasjonene har vært spesielt viktig for det fotografiske kunstmiljøet i Norge. Et annet viktig bidrag har vært hans tidlige konsulentarbeid for norske museer og samlinger når det gjaldt forebyggende konservering og restaurering, bl.a. i samarbeid med Norsk Teknisk Museum og Fylkeskonservatoren i Østfold.

For den fotografiske samtidskunsten har Meyers arbeid som selvstendig utstillingskurator og konsulent vært av stor betydning. Spesielt viktige var utstillinger som “Fotografia in Norvegia” i Caserta i Italia 1982, “The Frozen Image. Scandinavian Photography” i Walker Art Center i Minneapolis, USA 1982, SIMOLO i Oslo Rådhus 1987 og “Splint” i Kunstnernes Hus i Oslo 1991.

Gjennom sin omfattende forskning, sine forelesninger ved universiteter og kunstakademier og ikke minst som kunstkritiker i Aftenposten har Meyer drevet en utstrakt formidling av norsk og internasjonal fotohistorie. Han har også holdt utallige foredrag om norsk fotohistorie i utlandet, hvor han har høstet stor anerkjennelse. Da den første fotografiske kunstutdannelsen på høyskolenivå i Norge skulle etableres, falt valget naturlig på Meyer, som bygde opp Institutt for fotografi ved Statens høgskole for kunsthåndverk og design i Bergen 1990 (i dag Kunsthøgskolen i Bergen). Etter endt åremål startet han en privat kunstskole med vekt på fotografi og digitale medier i Oslo 1998, den er i dag tilknyttet Norsk Institutt for Scene og Studio (NISS).

Som forsker bygde Meyer opp en samling av fotografi, litteratur og annet materiale som kunne belyse norsk fotohistorie. I dag har han landets største private fotohistoriske samling. 1989 presenterte han deler av samlingen i utstillingen “Den glemte Tradisjon” i Oslo Kunstforening, og den er senere vist i flere andre norske byer.

Meyer har hele tiden arbeidet som billedkunstner og presentert egne arbeider i både separate og kollektive utstillinger, senest på utstillingen “Midt i Ansiktet/Face Value” i Norsk museum for fotografi – Preus fotomuseum 2002. Han er også representert i flere samlinger i inn- og utland.

Verker

  Egne utgivelser (et utvalg)

 • Norsk Fotohistorisk Journal, hf. 1–2, 1976
 • A. Stieglitz – utstillingskatalog, 1977
 • Nyheten som for 150 år siden overskygget alt, 1989
 • Den glemte tradisjonen. Oppkomst og utvikling av en nasjonal landskapsfotografi i Norge frem til 1914, utstillingskatalog (red. sm.m. I. Ydstie og H Holm-Johnsen), 1989
 • Rolf Ødegaard – utstillingskatalog, 1980

  Ikke-publisert materiale

 • Robert Meyers fotohistoriske samlinger

Kilder og litteratur

 • Monitor (H. Sinding-Larsen): “En intens fotograf”, i Aftenp. 23.10.1970
 • Jac. Brun: “Robert Meyer stiller ut i Fotogalleriet SHKS”, i Norsk Fagfoto nr. 10/1970
 • intervju 2002 med Robert Meyer

Portretter m.m.

  Kunstneriske portretter

 • Tegning av Odd Nerdrum, 1968; p.e
 • Maleri av Kari Grasmo, 1980; p.e

  Fotografiske portretter

 • Portrett av Jim Bengston, 1985; gjengitt i J. Bengston: Slow Motion,1986