Faktaboks

Roar Wold
Roar i kirkeboken: Hroar Wold
Født
16. mai 1926, Strinda (nå Trondheim), Sør-Trøndelag
Død
26. februar 2001, Trondheim
Virke
Maler, tegner og grafiker
Familie
Foreldre: Salgsrepresentant Bjarne Wold (1905–90) og Ruth Berg (1903–28). Gift 1955 med journalist, informasjonskonsulent Kari Bjerve (4.3.1932–), datter av bankkasserer, pelsdyroppdretter Sigvart Kristian Bjerve (1900–91) og Olaug Margrethe Bjørnhaug (1910–2003).

Roar Wold var i årene 1961–80 fast knyttet til “Gruppe 5”, en liten krets av trondheimskunstnere som markerte seg sterkt innen den nonfigurative skole i norsk etterkrigskunst. De øvrige var Håkon Bleken, Ramon Isern, Halvdan Ljøsne og Lars Tiller. For Wolds del var uttrykket, til tross for den abstrakte dominans, tydelig naturbasert, noe de fortellende titlene understreker.

Wold ble tidlig opptatt av billedkunst, og sammen med Tiller fikk han 1945 undervisning hos maleren Thorvald Slettebak. 1946–47 var han elev ved Kunstskolen i Trondheim, deretter ved Statens kunstakademi i Oslo, med Per Krohg og Jean Heiberg som lærere. Sommeren 1951 drog Wold til Fernand Légers malerskole i Paris. Han studerte en tid filosofi og fransk ved Universitetet i Oslo, og 1954 tok han eksamen ved Statens sløyd- og tegnelærerskole på Notodden. 1957 studerte han ved kunstakademiet i København under Nils Lergaard.

I 1960-årene stod “Gruppe 5” frem med en rekke mønstringer, som representanter for et viktig kunstnerisk sentrum utenfor Oslo. Fellesnevner var et maleri basert på formalistiske prinsipper og bygd opp som en arkitektonisk helhet dominert av ruteformede fargefelter. Etter hvert ble forskjellene mellom de enkelte kunstnernes uttrykksform tydeligere, og 1980 holdt gruppen sin avskjedsutstilling i Galleri Riis i Trondheim.

I tiden etter akademiet var Wold opptatt av trøndelagslandskapet, slik han så det formet i lange horisontale linjer. Regionale trekk ble støpt inn i et internasjonalt modernistisk formspråk med referanser til fransk etterkrigskunst. Komposisjonsmønsteret var strengt, med pastost malte flater og få valører som i Landskap i rødt og sort (1959). Naturopplevelsen ble senere omtolket til et bortimot geometrisk system preget av kontroll og balanse. Wolds tidlige abstrakte malerier vekker også assosiasjoner til geologiske teksturer, med titler som Terra, Skifer eller Bergvegg; disse ble utstilt 1961 i Trondheim, på “Gruppe 5”s første utstilling. Bruk av marmorpulver o.l. i fargemassen skapte en stofflig overflate.

Wold ble tildelt Morgenbladets pris på Høstutstillingen 1964 for bildet Svaberg. Utover i 1960-årene bar hans ordnede billedunivers preg av en viss oppmykning: Formene får et mykere omriss og legges i halvt gjennomsiktige lag over hverandre slik at flaten pulserer og romvirkningene blir mer påtagelige. Det er gjerne én dominerende farge, ofte blått, rødt eller grått, som nyanseres og iblant gir plass for små ismett av kontrastfarger.

1976 markerte Wold sin 50-årsdag med en stor mønstring i Galleri Strømmen i Trondheim. Det nye var store landskapsvisjoner i blandingsteknikk. Gjennom 1980-årene kom det til en friere bruk av virkemidlene og en friskere koloritt. 1986 hadde Wold et friår fra sin lærerstilling ved Institutt for Form og Farge ved NTH, hvor han hadde vært ansatt siden 1961, først som vitenskapelig assistent og fra 1967 som førsteamanuensis. Han brukte friåret til tre opphold i Provence, hvor han skildret naturinntrykkene gjennom tegninger og gouacher i et fritt, spontant og fargerikt uttrykk, der mennesker og naturformer er et tydelig utgangspunkt. I en serie kulltegninger, trønderskolens spesialområde, oppnådde Wold raffinerte virkninger gjennom å sprøyte, skrape, gni og tegne.

Roar Wold hadde mange verv i kunstneriske organisasjoner og utførte flere utsmykkingsoppgaver, den siste 1989 til Olavshallen i Trondheim. Til byens 1000-årsjubileum 1997 var hans bidrag et litografi av Kristiansten festning.

Verker

  Malerier (et utvalg)

 • Landskap i rødt og sort, 1959, TKM
 • Bergvegg, 1961, p.e.
 • Svaberg, 1964, p.e.
 • Forgrening, 1965, BKM
 • Vindu, 1974, p.e.
 • Strandlandskap, 1975, Trondheim kommune
 • Tepotte med grønne frukter, 1975, TKM
 • Joie de vivre, 1980, sst.
 • I rommet, 1982, NG
 • Skumring, 1989, Statoil
 • Blått rom, 1996, p.e.
 • Skifer, p.e.
 • Terra, p.e.

  Utsmykningsarbeider

 • Folldal Verk, 1951
 • Forenede Liv, Trondheim, 1970
 • Statens Meieriskole, Trondheim, 1979
 • Politiskolen, Oslo, 1979
 • Polithuset i Trondheim, 1982
 • E. C. Dahls bryggeri, Trondheim, 1984
 • Olavshallen, Trondheim, 1989

Kilder og litteratur

 • R. Revold: “Gruppe 5”, utstillingskatalog Kunstnernes Hus, 1966
 • J. Brockmann: “5 kunstnere tar felles avskjed med Gruppe 5”, i Trondhjems Kunstforenings årsberetning 1980, Trondheim 1981, s. 4–13
 • S. Lian Olsen: Kunstskolen i Trondheim, Trondheim 1984, s. 29–34 o.fl.st.
 • Ø. Storm Bjerke: biografi (med fyldig bibliografi) i NKL, bd. 4, 1986
 • d.s. og A. Møller: Roar Wold. Bilder 1941–1996, 1996
 • NGs kunstnerarkiv

Portretter m.m.

 • Tegning av Jan O. Henriksen; gjengitt i Adr.av. 14.5.1976
 • Fotografi av Ragnar Bjerve Wold; gjengitt i Ø. S. Bjerke og A. Møller: Roar Wold. Bilder 1941–1996, 1996, s. 3