Faktaboks

Roar Matheson Bye
Født
26. april 1895, Trondheim
Død
24. mars 1987, Trondheim
Virke
Maler og grafiker
Familie
Foreldre: Kommisjonær Erik Bye (1848–1910) og Anna Ingeborg Moe (1859–1930). Gift 27.6.1931 med Thora Francisca Josephine Clara Kriegel.

Roar Matheson Bye hørte i 1920-årene med blant de såkalte neoklassisister, som la stor vekt på formsikkerhet og fargens og komposisjonens klare avgrensning. En stor del av hans verk består av gouacher, tegninger og grafikk, og et høydepunkt er hans presise raderinger fra 1920-årene og tresnitt i en ekspresjonistisk stil fra 1930-årene.

Bye begynte tidlig å tegne og male. Han debuterte med en separatutstilling i Trondheim 1913, og 1914 ble han elev ved Statens Håndverks- og Kunstindustriskole og året etter ved Kunstakademiet under Chr. Krohg. 1919–28 oppholdt han seg i det vesentlige utenfor Norge, i Paris til 1926 og i Berlin 1927–28. I Paris var han elev av Pedro Araujo, Raoul Dufy, André Lhote og Georges Bissière. Oppholdet i Paris ble avbrutt av en rekke studiereiser i og utenfor Frankrike. I disse årene deltok han også på en lang rekke kollektivutstillinger i Oslo, Paris, Berlin og Stockholm, bl.a. på Salon d'Automne 1921, og hadde separatutstillinger både i Oslo og Stockholm.

Bye var norsk maleris mest konsekvente representant for klassisismen og dens utvikling fra neokubisme til nysaklighet i perioden 1919–28. Han betraktet nyklassisismen som en overskridelse av kubismen, der kubismens formale “lover” ble integrert i den figurative tradisjon. En periode arbeidet han med å plassere figurer i en nonfigurativ bakgrunn basert på enkle flateinndelinger, mens han senere innarbeidet abstrakte komposisjonskjemaer som et underliggende skjelett i figurative komposisjoner. 1924–29 var han den eneste konsekvente utøver av nysaklighet i Norge.

I Berlin opplevde han forsøkene på å forene nyrealisme med ekspresjonisme, og han forsøkte senere å lage en syntese av sitt tidligere formspråk og disse nye tendensene. Lengst nådde han i et dekorativt sirkusbilde fra 1932–40.

Etter at Bye vendte tilbake til Trondheim 1928, ble han knyttet til Trondhjems Kunstforening, hvor han hadde hovedansvaret for landsutstillingen 1930 og senere var sekretær og intendant frem til 1945. Han bidrog sterkt til institusjonens utvikling mot et kunstmuseum og til at trøndersk kunst i mellomkrigstiden oppnådde anerkjennelse også ut over det lokale nivå. I formidlingen la Bye vekt på å nå frem til nye publikumsgrupper, og han var 1932 den første som trakk frem Hannah Ryggens teppekunst.

Bye var opptatt av den politiske utviklingen i slutten av 1930-årene, og var overbevist om at den tyske ikke-angrepspakten med Sovjetunionen ville føre til at utviklingen kom til å gå i sosialistisk retning. Han meldte seg inn i Nasjonal Samling i august 1940, men hans internasjonale orientering og brede kunnskap om samtidskunsten gjorde det umulig for ham å slutte seg til det kunstsyn som var NS' offisielle politikk.

Etter krigen arbeidet Bye i 1950-årene med illustrasjoner til Adresseavisen og til bøker. Han reetablerte seg som kunstner gjennom flere store utstillinger, bl.a. i Trondhjems Kunstforening, fra 1955 til 1985.

Bye drev sin egen malerskole i Trondheim fra 1928 helt til 1985, fra 1965 i regi av AOF. Han hadde en omfattende produksjon av private og offisielle portretter og har malt altertavler og annen utsmykning i fem kirker og utført dekorative arbeider for banker og bedrifter i Trondheim. Bye er representert i de fleste betydelige norske offentlige samlinger.

Verker

 • Ung dame, portrett av Else Hveding, 1926, Trondheim Kunstmuseum
 • Billedhuggeren Carl E. Paulsen, 1924, Trondheim Kunstmuseum
 • Maleren Bjarne Reidar, 1927, Røros kommune
 • Sirkusbilde, 1932-40, Regionsykehuset i Trondheim
 • Trondheim havn, 1935, Handelsstandens Hus, Trondheim

Kilder og litteratur

 • O. Flønes: Roar Matheson Bye, Trondheim 1960
 • I. Karmhus: “Roar Matheson Bye, ein signatur i trøndersk målarkunst i over 70 år”, i Trøndelag 83, Årbok for Trøndelag, Trondheim 1983
 • Ø. S. Bjerke: Roar Matheson Bye, utstillingskatalog Trondhjems Kunstforening), Trondheim 1985
 • kunstnerens private arkiv

  Filmer

 • Videofilm ved Anders Elsaas
 • film av Roar Matheson Bye som maler et portrett, AOF, Trondheim

  Lydopptak

 • Intervjuer med Øivind Storm Bjerke

Portretter m.m.

  Kunstneriske portretter

 • Byste av Gunnar Janson, Paris, 1920-årene