Faktaboks

Raphael Høegh-Krohn
Oppr. Jan Høegh-Krohn
Født
10. februar 1938, Ålesund, Møre og Romsdal
Død
24. januar 1988, reise mellom Ålesund og Oslo
Virke
Matematiker
Familie
Foreldre: Disponent Sverre Høegh-Krohn (1910–86) og Nancy Solveig Roald (1914–90). Gift 11.4.1969 i New York med lærer Miftah Goldstein (9.10.1942–), datter av Miriel Bykowski (1921–).

Raphael Høegh-Krohn er internasjonalt kjent for sin vitenskapelige innsats i grenseområdet mellom matematikk og fysikk med et tyngdepunkt i kvantefysikkens matematiske grunnlag.

Etter examen artium 1956 studerte Høegh-Krohn matematikk og fysikk ved Universitetet i Oslo og ble cand.mag. 1958. Han avtjente sin verneplikt ved Forsvarets Forskningsinstitutt som assistent for Ragnar Frisch. Læreåret hos Frisch betydde meget for ham. Høegh-Krohn bistod Frisch i å utvikle matematiske modeller innen økonomien, og denne tidlige erfaring gav ham et godt grep på hva det vil si å bygge modeller for kompliserte fenomener.

Etter de første læreårene i Oslo kom et lengre utenlandsopphold. Først var han 1960–63 amanuensis ved Århus Universitet, der han ble magister i teoretisk fysikk 1963. Så gikk ferden til New York, hvor han studerte ved det berømte Courant-instituttet 1963–66. Courant-instituttet var en fortsettelse av miljøet i Göttingen, som før krigen var et av arnestedene for moderne fysikk. Det som særpreget Göttingen-miljøet, var den enhet som der eksisterte mellom matematikk og naturvitenskap: Matematikken er det begrepsapparat som gir den virkelig dype innsikt i natur og samfunn. Det var denne tradisjon som etter nazismens innmarsj i 1930-årene ble omplantet til amerikansk jord. Den tidligere påvirkning fra Frisch ble under New York-oppholdet til en grunnfestet holdning, som senere drev Høegh-Krohns egen innsats.

Høegh-Krohns vitenskapelige innsats var betydelig. Et tyngdepunkt var hans arbeider over kvantefysikkens matematiske grunnlag. Et særtrekk i hans arbeidsstil var den vekt han la på konkrete modeller. Det var gjennom slike modeller vi skulle skjerpe vårt blikk og “se” de grunnleggende sammenhenger i naturen. En viktig modell innen kvantefeltteorien bærer i dag hans navn. Et annet område hvor han gjorde en stor innsats, er studiet av løsbare modeller i kvantemekanikken. Dette gjelder en helt ny klasse modeller som omfatter punkt-interaksjoner, og som har interessante anvendelser innen mange områder av fysikken.

Høegh-Krohn gjorde også en viktig innsats innen stokastisk analyse. Broen til hans tidligere arbeider ligger i den euklidske versjon av kvantefeltteorien, der kvantefeltene tolkes som stokastiske felter. I fokus for dette studiet stod teorien for Dirichlet-former, der utviklingen av den uendelig-dimensjonale teori i stor grad skyldes Høegh-Krohn. Nevnes bør også hans innsats for å skape en presis matematisk teori for Feynman-integralet.

I sine siste år begynte Høegh-Krohn et omfattende arbeid med matematiske beregninger, med særlig anvendelse på simuleringer av oljereservoarer. Hans ønske var her å slå en bro mellom teori og praktiske anvendelser; i dag er denne forskning en del av oljeindustriens dataverktøy.

Høegh-Krohn hadde en usedvanlig evne til å samarbeide; en grovtelling viser at listen over hans medforfattere teller over 40 navn. Til dels gjelder det noen av de fremste fagfolk fra USA, Europa og Sovjetunionen, men listen omfatter også en lang rekke yngre medarbeidere.

Etter oppholdet ved Courant-instituttet kom Høegh-Krohn tilbake til Universitetet i Oslo, hvor han var professor i matematikk fra 1982 til sin død. Selv om hans hovedbase var Oslo, reiste han vidt og hadde mange kontakter og medarbeidere over hele verden. 1969–70 arbeidet han i Princeton, USA; senere var trekanten Oslo, Marseille og Bielefeld-Bochum tyngdepunktet for hans virke. Listen over hans vitenskapelige arbeider er lang og omfatter mer enn 160 til dels meget lange vitenskapelige avhandlinger.

Raphael Høegh-Krohn stod internasjonalt i fremste linje innen sin vitenskap. Han var medlem av Det Norske Videnskaps-Akademi fra 1980 og ble 1977 av akademiet tildelt Fridtjof Nansens pris for yngre forskere for sine arbeider i grenseområdet mellom matematikk og fysikk.

Verker

  • Fullstendig bibliografi i S. Albeverio, J. E. Fenstad, H. Holden og T. Lindstrøm: Ideas and Methods in Mathematical Analysis, Stochastics, and Applications, Cambridge 1992, s. 1–14

Kilder og litteratur

  • HEH 1984
  • J. E. Fenstad: Raphael Jan Høegh Krohn. Minnetale i DNVA, særtrykk av DNVA Årbok 1988, 1988
  • S. Albeverio, J. E. Fenstad, H. Holden og T. Lindstrøm: Ideas and Methods in Mathematical Analysis, Stochastics, and Applications. In Memory of Raphael Høegh-Krohn (1938–1988), Cambridge 1992
  • d.s. (red.): Ideas and Methods in Quantum and Statistical Physics. In Memory of Raphael Høegh-Krohn (1938–1988), Cambridge 1992