Petter Planke

Faktaboks

Petter Planke
Petter Sverre Planke
Født
7. mars 1937, Oslo
Virke
Industrigründer
Familie
Foreldre: Direktør Sverre Martens Planke (1905–) og Vivien Brath (1911–). Gift 1958 med administrativ leder Grete Rønneberg (24.6.1937–), datter av direktør Harald Rønneberg (1906–45) og Gerd Hanssen (1912–63). Bror av Tore Planke (1943–).
Petter Planke

Brødrene Petter og Tore Planke

Petter Planke
Av /NTB Scanpix ※.

Brødrene Petter og Tore Planke ble med etableringen av flaskeautomatselskapet Tomra pionerer innenfor massehåndtering av returflasker.

Petter Planke vokste opp i Oslo og tok examen artium 1955. Tre år senere tok han studentfaglinjen på Oslo Handelsgymnasium og begynte som salgsrepresentant hos Antonson-Avery, som laget etikettsystemer og etter hvert andre systemer for kontorbruk. Han hadde fantasi, praktisk og kommersiell sans og organisasjonsevne, og han var dyktig til å definere problemstillinger og alltid opptatt av å lage utstyr som dekket kundenes behov.

Returflasker var i begynnelsen av 1970-årene blitt et uhåndterlig problem for supermarkeder og større matvareforretninger. De kunne ikke i lengden leve med det tidkrevende og kostbare retursystemet som eksisterte. “Er det et hull i veggen, som kan identifisere alle sorter panteflasker, avvise flasker uten pant og gi en ferdig utregnet, trykket pantekvittering dere trenger?” spurte Petter Planke representantene for kjøpmennene og bryggeriene, da han ble forelagt tomflaskeproblemet.

Kortere og mer konsist er det egentlig ikke mulig å beskrive oppgaven brødrene stod overfor. Oppfinnelsen, som førte til opprettelsen av Tomra 1972, var dermed klart formulert. Dermed gikk brødrene Planke i gang. De laget “hullet i veggen” og panteregistreringsmaskinen.

Da produksjonen skulle settes i gang, gjaldt det å finne et enkelt produktnavn som kunne uttales på alle språk. Valget falt på TOMRA, en forkortelse for TOMflaske Registrerings Automat. TOMRA ble også navnet på selve firmaet. Det startet i Asker med Petter Planke som administrerende direktør og selger, hans kone Grete som kontorsjef og moren Vivien som sentralbord- og “altmuligdame”; Tore var teknisk direktør, og faren Sverre ble styreformann.

Tomra har gjennom sine første 30 år opparbeidet seg en dominerende plass innenfor et spesialfelt hvor Norge mangler naturlige fortrinn. Ingen norsk bedrift innen internasjonal varehandel har erobret en så stor markedsandel. Mer enn tre av fire returautomater som ble solgt på verdensmarkedet, kom i år 2000 fra Tomra.

Brødrene Planke fikk 1980 Norges Eksportråds eksportproduktpris og 1992 Norsk Teknisk-Naturvitenskapelige Forskningsråds ærespris for fremragende resultater i forbindelse med etablering basert på nye teknologiske oppfinnelser. I begrunnelsen heter det at prisvinnerne har skapt ny industriell produksjon styrt av genuin markedsorientering og basert på teknologiske nyvinninger.

1986 gikk brødrene ut av Tomra og begynte hver for seg. Sammen med sin kone drev Petter Planke konsulentfirmaet Grepet A/S, og 1990 etablerte han Nordisk Terapi AS, som i samarbeid med fysioterapeuter baner vei for et nytt og mer helhetlig konsept for fysikalsk behandling og trening. Hans utgangspunkt var blant annet egne ryggproblemer med stadige tilbakefall etter behandlingene.

Petter Planke var formann i Elektronikkindustriens Bransjeforening 1981–83 og i Nyskapings- og Etableringsforumet 1990–93. Han var medlem av hovedstyret i Norges Industriforbund 1981–85 og medlem av Norges Eksportråd 1987–89.

Kilder og litteratur

  • HEH 1994
  • S. M. Planke: Det var en gang –. Erindringer fra et helt århundre, Tvedestrand 2001
  • G. Jerman: Fantasi uten grenser. Norske oppfinnere, 2001
  • samtaler med Petter og Tore Planke