Faktaboks

Peter Steenstrup
Peter Severin Steenstrup
Født
29. november 1807, Kongsberg, Buskerud
Død
17. februar 1863, Christiania
Virke
Sjøoffiser og oppfinner
Familie
Foreldre: Sølvverksdirektør Paul Steenstrup (1772–1864) og Mathea (“Thea”) Bernhardine Collett (1779–1847). Gift 2.4.1835 med sin tremenning Sophie Augusta Collett (9.2.1811–4.5.1872), datter av amtmann Johan Collett (1775–1827) og Thomasine Christiane Birgitte (de) Stockfleth (1782–1829). Farfar til Hjalmar Steenstrup (1890–1945); svoger til Jonas Collett (1813–51).

Peter Steenstrup var en av grunnleggerne av Akers mekaniske Verksted, som han ledet til sin død. Han var også med på å stifte Polyteknisk Forening.

Steenstrup vokste opp på Kongsberg og gikk på Sjøkadettinstituttet i Fredriksvern (Stavern). Etter eksamen ble han sekondløytnant i Marinen 1829, premierløytnant 1824 og kapteinløytnant 1850. 1854 sluttet han i Marinen for å bruke sin tid på Akers mekaniske Verksted, som han hadde grunnlagt 1841 sammen med brigadelege Thv. Schiøtt, kjøpmann C. A. Dybwad og maskinmester Bronn.

Den første tiden lå verkstedet på Øvre Foss ved Akerselva. Til å begynne med utførte verkstedet for det meste reparasjoner, men 1845 leverte det et overfallshjul til Knud Graahs bomullsspinneri, som vakte oppsikt på grunn av størrelsen. 1854 flyttet verkstedet til Holmen (Tjuvholmen) ved Pipervika, hvor det lå helt til det ble nedlagt.

Allerede som kadett konstruerte Steenstrup en dampmaskin, så det var tydelig at hans interesser gikk i den retning. Noen formell utdannelse som maskiningeniør hadde han ikke, men ved selvstudium tilegnet han seg de nødvendige kunnskapene. 1826–29 var han kaptein på D/S Constitutionen. Flere ganger i tiden 1834–35 ble han sendt over til Storbritannia for å kontrollere reparasjonen av statens dampskip. Under disse oppholdene brukte han tiden til å besøke mekaniske verksteder. 1840 ble han sendt til Motala for å kontrollere byggingen av statens skip D/S Christiania. Samme år fikk han i oppdrag å planlegge et maskinverksted ved Marinens hovedverksted i Horten. Verkstedet bygde sin første dampmaskin 1842.

Etter at Akers mekaniske Verksted var flyttet til Holmen, startet byggingen av dampskip. Det første var D/S Færdesmanden, som ble sjøsatt 1856. Skroget, som var av tre, ble bygd på Eidsvoll av arbeidere fra Aker, mens dampmaskinen ble bygd på verkstedet. D/S Færdesmanden var muligens det første dampskipet som helt og holdent ble bygd i Norge. Det var det tredje dampskipet på Mjøsa og gikk fra Eidsvoll til Lillehammer.

Under Steenstrups ledelse hadde verkstedet stadig fremgang. Da Steenstrup døde 1863, hadde det en omsetning på 69 000 spesidaler og var Norges største skipsverft og mekaniske verksted.

1852 var Steenstrup en av stifterne av Polyteknisk Forening, og han var formann 1853–54. Foreningens formål var “utbredelse av naturvitenskapelige og tekniske kunnskaper”. Han var også en av initiativtakerne til utgivelsen av Polyteknisk Tidskrift og satt i redaksjonen helt fra første nummer, som kom 1854, til året før han døde. Selv skrev han ikke mer enn tre artikler i tidsskriftet.

1848, mens Akers mekaniske Verksted ennå lå ved Akerselva, startet brødrene Jens og Andreas Jensen Myrens verksted, som skulle bli Akers skarpeste konkurrent. Steenstrup og Jensen satt likevel som gode venner og medredaktører i Polyteknisk Tidskrift i 8 år.

1854–57 var Steenstrup med i statens tilsynskommisjon for Hovedbanen mellom Christiania og Eidsvoll. Han var medlem av komiteen for Norges deltakelse på verdensutstillingen i Paris 1855 og formann for deltakelsen på utstillingen i London 1862. Han var også med i styret i Brugs- og Fabrikeiernes Forening i Christiania de første årene etter stiftelsen 1857.

Kilder og litteratur

  • Mgbl. 17.2.1863
  • Ill. Nyh., 1863, s. 44f.
  • A. Collett: Familien Collett, 1915, s. 317–321
  • K. Fasting: Teknikk og samfunn 1852–1952. Den Polytekniske forening, 1952
  • A. Schou: Håndverk og Industri i Oslo 1838–1938, 1938
  • J. Broch: biografi i NBL1, bd. 14, 1962