Faktaboks

Peter Bull
Peter Nicolay Bull
Født
16. oktober 1869, Tønsberg, Vestfold
Død
31. januar 1951, Oslo
Virke
Kirurg
Familie
Foreldre: Skipsfører Henrik Johan Bull (1833–78) og Karen Elise Bull (1836–1916). Gift 16.5.1904 med Martha Emilie Monsen (24.6.1876–7.12.1932), datter av konsul Alf Martinius Monsen (1845–97) og Elsebeth Antonette Andersen. Søstersønn av Henrik Johan Bull (1844–1916).

Peter Bull var en internasjonalt kjent kirurg, særlig kjent for sin innsats for kirurgisk behandling av lungetuberkulose; han var professor i kirurgi ved universitetet i Kristiania og overlege ved Rikshospitalet og ved Diakonissehusets sykehus.

Bull var født i Tønsberg, men tok examen artium ved Aars og Voss' skole i Kristiania 1887. Etter avlagt medisinsk embetseksamen 1894 hadde han kandidat- og assistentlegetjeneste ved epidemiavdelingen på Ullevål Sykehus, ved Rikshospitalets barneavdeling, medisinsk avd. B og kirurgisk avd. B, foruten ved Gausdal sanatorium og i legedistrikt hos dr. Johan Wallace i Bjørnør. 1897–99 var han assistentlege ved dr. Alexander Malthes privatklinikk i Kristiania, den gang et viktig miljø for den faglige utviklingen av norsk kirurgi. 1899–1903 var Bull assistent ved Rikshospitalets patologisk-anatomiske institutt, og 1904–07 var han reservelege ved Rikshospitalets kirurgiske avd. B. I årene 1901–09 var han også lege ved elektrofirmaet AEGs sykekasse.

Bull hadde flere studieopphold i utlandet. Han var i Berlin 1896 for å studere kvinnesykdommer, i Liège 1902–03 for å arbeide med ovarienes embryologi og i Königsberg 1908 for å studere kirurgi. 1905 forsvarte han den medisinske doktorgrad over et arbeid om dermoidcyster og teratoide cyster. 1912 ble han utnevnt til professor i kirurgi, et embete han innehadde sammen med overlegestillingen ved Rikshospitalets kirurgiske avd. B frem til 1928. Deretter var han kirurgisk overlege ved Diakonisseanstaltens sykehus Lovisenberg til 1939.

Peter Bull var en allsidig kirurg og faglig meget aktiv både i Norge og i utlandet. Han var bl.a. generalsekretær i Nordisk kirurgisk forening 1921–29, dessuten var han formann i Kristiania kirurgiske forening 1915–16 og i Det norske medicinske Selskab 1924–26.

Som kirurg ble han kanskje mest kjent for sin innsats for tidens operative behandling av lungetuberkulose, der den såkalte thorakoplastikk var en operasjonsmetode som ble hyppig anvendt for å få det syke lungevev til å falle sammen.

Peter Bull har etterlatt seg et meget stort antall medisinske publikasjoner over forskjellige kirurgiske emner. Et sentralt arbeid er Thoracoplasty in the Treatment of Pulmonary Tuberculosis (1930); det er også utgitt på fransk.

Bull ble valgt inn i Videnskabsselskabet i Kristiania (nå Det Norske Videnskaps-Akademi) 1918. Han mottok mange æresbevisninger for sitt arbeid, og var medlem/æresmedlem av flere utenlandske medisinske selskaper. Han ble utnevnt til ridder av 1. klasse av St. Olavs Orden 1939 og var ridder av den svenske Nordstjärneorden. Han ble portrettert av Henrik Sørensen 1928, og til hans 70-årsdag 1939 ble det utgitt et festskrift om hans liv og virke.

Verker

  Et utvalg

 • Fullstendig bibliografi i NL, bd. 1, 1996, s. 514–516
 • Om dermoidcyster og teratoide svulster. Et bidrag til kundskaben om strukturen og genesen af ovarielle, intra- og retroperitoneale samt mediastinale dermoidcyster og teratoide svulster, dr.avh., VSK Skr. I 1905 nr. 4, 1905
 • Erfaringer og bemerkninger om akut appendicit og dens kirurgiske behandling, tilleggshefte til NMfL, august 1908
 • Thromboser og embolier efter appendicit-operationer, 1912
 • 10 kliniske forelæsninger over urinveissygdomme for praktiserende læger og medicinske studerende, 1915
 • Thoracoplasty in the Treatment of Pulmonary Tuberculosis, 1930
 • Kliniske erfaringer om hypernefrom 1913–33. På grunnlag av 37 hypernephromata renis og ett hypernephroma hepatis, tilleggshefte til NMfL nr. 1/1935

Kilder og litteratur

 • F. G. Gade: biografi i NBL1, bd. 2, 1925
 • N. Paus, J. Stang og A. Øwre (red.): Streiflys over professor dr.med. P. Bulls virke som lærer og kliniker, festskrift til P. Bulls 70-årsdag, 1939
 • biografi i NL, bd. 1, 1996

Portretter m.m.

  Kunstneriske portretter

 • Maleri (3/4–figur) av Henrik Sørensen, 1928; Rikshospitalet, Oslo