Faktaboks

Per K. Frølich
Per Keyser Frølich I Usa: Frolich
Født
29. juni 1899, Kristiansand, Vest-Agder
Død
10. juni 1977, Alexandria, Virginia, USA
Virke
Norskamerikansk kjemiker
Familie
Foreldre: Arkitekt Johan Keyser Frølich (1858–1927) og Beate Janette Mathilde Corneliussen (1861–1952). Gift 7.3.1927 med Astrid Frønsdal (f. 6.4.1903), datter av kjøpmann Bernhard Martin Frønsdal (1876–1954) og Astrid Cleveland (1879–1921).

Per Keyser Frølich var virksom som kjemiker i ulike amerikanske industriforetak i en mannsalder, og han hadde også viktige oppdrag for den amerikanske regjering og forsvaret.

Frølich vokste opp i Kristiansand og tok examen artium ved Kristiansand katedralskole 1917. Han begynte deretter å studere kjemi ved Norges Tekniske Høgskole i Trondheim, hvor han fullførte sin sivilingeniørutdannelse 1921. Frølich arbeidet som lærer i kjemi og fysikk ved Kristiansand Handelsgymnasium i ett år etter fullført NTH-studium, før han 1922 drog til USA med stipend fra Norge-Amerika Fondet. Dette oppholdet var så vellykket at han valgte å tilbringe resten av sitt liv i USA, og han ble amerikansk statsborger 1929.

Etter ett års studier ved Massachusetts Institute of Technology (MIT) tok han Master of Science-graden 1923, og etter ytterligere to års studier tok han graden Doctor of Science in Chemical Engineering 1925. Han var deretter ansatt ved MIT i fire år, som avdelingssjef 1925, dosent 1927 og assisterende direktør 1928, og 1929 ble han utnevnt til professor i Chemical Engineering. I løpet av disse årene fikk han mange kontakter innen amerikansk industri, og han befestet sitt ry som en fremragende fagmann både på det teoretiske og det praktiske området.

1929–31 var Frølich ansatt som assisterende direktør i Standard Oil Development Company, hvor han ledet firmaets arbeider innen syntetisk gummi. Deretter fulgte en periode på fem år (1931–36) ved Esso Laboratories, hvor han begynte som assisterende direktør og avanserte til direktør og sjefskjemiker, og 1936–46 var han direktør for konsernets Chemical Laboratories. Han arbeidet deretter hos Merck & Co, Inc. 1946–54, først som forskningskoordinator, senere som direktør for forskningslaboratoriene og vitenskapelig direktør.

Under den annen verdenskrig var Frølich konsulent for den amerikanske regjering på området syntetisk gummi. Fra 1947 var han medlem av en rådgivende komité for US Army Chemical Corps, som også ble hans siste arbeidsgiver; han var Deputy Chief Chemical Officer and Chief Scientist der 1954–60.

Frølich utgav 1927 boken Eventyret om Industriens Tidsalder. Han publiserte i alt ca. 60 vitenskapelige arbeider i internasjonale tidsskrifter, hvorav en vesentlig del ble utført i hans periode ved MIT i 1920-årene. På basis av sin virksomhet i amerikansk kjemisk industri tok han ut ca. 70 patenter relatert til kjemiske prosesser.

Frølich var en ettertraktet kandidat til faglige tillitsverv, og han påtok seg mange verv, særlig innen American Chemical Society, hvor han var nasjonal president 1943, og han hadde også store oppgaver for British Society of Chemical Industry, New York-avdelingen.

Frølich mottok flere utmerkelser som anerkjennelse for den store innsats han gjorde for amerikansk kjemisk industri. 1930 ble han tildelt Grasseli-medaljen fra New York-avdelingen i British Society of Chemical Industry for sine arbeider innen høytrykks gassreaksjoner. Han var æresdoktor ved Lehigh University og ved Rutgers University. Det kjemiske miljø i Norge ville også gjerne hylle sin suksessrike landsmann, og Frølich ble 1948 utnevnt til æresmedlem av Norsk Kjemisk Selskap.

Verker

  • Eventyret om Industriens Tidsalder, 1927

Kilder og litteratur

  • Stud. 1917, 1947
  • H. Ingeberg: biografi i Tidsskrift for Kjemi, april 1948
  • Ingeniørmatrikkelen 1901–55, 1961
  • HEH 1979