Idrettsjournalist. Gift 1943 med Gerd Ingebjør Breen (9.9.1922–28.11.2009).

Per Jorsett er kjent av hele Norge som radio- og fjernsynskommentator. Radarparet Knut Bjørnsen og Per Jorsett var i 30 år blant landets mest kjente og populære idrettskommentatorer.

Da Jorsett var ett år gammel, flyttet familien til Nes i Hole og bodde der i 13 år før de igjen flyttet tilbake til Oslo. Allerede som 14-åring måtte Per ut i arbeidslivet. Han begynte som bud i Bykreditt, en institusjon han var tilknyttet hele sitt yrkesaktive liv, de siste årene før han gikk av med pensjon 1985 som kontorsjef. For sin innsats i Bykreditt ble han tildelt Kongens fortjenstmedalje i gull.

Selv om Jorsett hadde hatt sporadiske jobber i NRK helt fra 1947, var det først fra 1961 at idrettsinteresserte begynte å legge merke til ham. Da begynte han sammen med Knut Bjørnsen å kommentere skøyter og friidrett, de første 8 årene i radio, deretter 22 år i fjernsynet. Bjørnsen kommenterte, og Jorsett holdt orden på tallmaterialet med rundetider som sitt desiderte fagområde. Det var derfor ikke til å unngå at han ble kalt Per “Rundetid” Jorsett. Etter at samarbeidet med Bjørnsen opphørte 1991 har Jorsett hatt en rekke frilansoppdrag for NRK.

Per Jorsett har en omfattende produksjon som journalist og forfatter bak seg. 1945–61 var han medarbeider i daværende Sportsmanden, og i fire år var han spaltist i Dagbladet. I 40 år har han vært knyttet til Nationen, der han foruten å være journalist også har vært arrangør av Nationens landsskyting.

Som idrettsforfatter kan Per Jorsett se tilbake på en meget rik produksjon. Forfatterskapet omfatter en rekke bøker om olympisk idrett og skyting samt et tjuetalls jubileumsberetninger for diverse idrettslag og forbund. Mest kjent er Hvem er hvem i norsk idrett, Olympiske leker i 100 år, De olympiske vinterlekene, Store norske sportsbragder i 1000 år og Norges Skytterkonger. Per Jorsett har også vært medforfatter i fotballbøkene Cupen – NM i fotball og Landslaget – Det norske fotballandslagets historie.

Per Jorsett – “Pjo” blant venner og kolleger – har for lengst avfunnet seg med oppnavnet “Rundetid”, men det er ingen tvil om at han helst vil bli oppfattet som idrettshistoriker. Selv om Jorsett ikke selv har vært spesielt aktiv i idrett, var han helt fra barnsben av meget idrettsinteressert. Han var bare 10 år da han anskaffet sin første idrettsbok. I løpet av de neste 70 årene har han samlet seg et stort idrettsbibliotek med ca. 1100 bøker og skrifter om idrett. Derfor blir han kontinuerlig brukt som “oppslagsverk” av media og foreninger, og han er en kjent og populær foredragsholder.

Selv om det store publikum i første rekke forbinder Per Jorsett med skøyter og friidrett, er det skyting som preger familien Jorsett til daglig. Datteren Marit er norsk mester, sønnen Ole-Jacob tilhørte lenge eliten i hurtigskyting, og både Per og kona Gerd har vært aktive skyttere i en årrekke. Et norsk mesterskap i lagskyting er det også blitt på Per Jorsett.

Per Jorsett er en av idretts-Norges mer dekorerte personer med i alt 22 utmerkelser. 13 av disse har han fått fra skytterorganisasjoner i Norge, Danmark, Sverige og Finland. Men den gjeveste utmerkelsen – i tillegg til Kongens fortjenstmedalje – er uten tvil Den Internasjonale Olympiske Komités Jubileumspris, som Jorsett er eneste norske innehaver av. Per Jorsett er også innehaver av Den Norske Frimurerordens æresgrad.

Offentligheten kjenner Per Jorsett som en meget korrekt, vennlig og imøtekommende person. Det er ikke alltid like lett å få øye på humoristen Pjo, som hans venner og kolleger kjenner og setter pris på. Pjo har utallige idrettshistorier fra store internasjonale mesterskap og er en velkommen gjest i de fleste idrettssammenhenger.

  Et utvalg

 • Oslo østre skytterlag gjennom 75 år. 1883–3. februar–1958, 1958
 • Skyttersaken i Norge. 1941–1965, 1966
 • Norges skytterkonger, 1970 (ny utg. 1993)
 • Boken om de olympiske vinterlekene (sm.m. Aa. Møst), 1991
 • Store norske sportsbragder i 1000 år (sm.m. K. Bjørnsen), 1995
 • Hvem er hvem i norsk idrett, 1996
 • 100 år med olympiske leker. Norges olympiske komités offisielle jubileumsbok, 1996
 • Landslaget. Det norske fotballandslagets historie (sm.m. E. Olsen, A. Scheie og O. Ulseth), 1997
 • Cupen. NM i fotball. 1902–1999 (sm.m. A. Scheie), 1999
 • Samtaler med og personlig kjennskap til den biograferte