Faktaboks

Per Jorsett
Født
11. mai 1920, Kristiania
Død
30. januar 2019, Oslo
Virke
Idrettsjournalist
Familie
Gift 1943 med Gerd Ingebjør Breen (9.9.1922–28.11.2009).

Per Jorsett var kjent av hele Norge som radio- og fjernsynskommentator. Radarparet Knut Bjørnsen og var i 30 år blant landets mest kjente og populære idrettskommentatorer.

Da Jorsett var ett år gammel, flyttet familien til Nes i Hole og bodde der i 13 år før de igjen flyttet tilbake til Oslo. Allerede som 14-åring måtte Per ut i arbeidslivet. Han begynte som bud i Bykreditt, en institusjon han var tilknyttet hele sitt yrkesaktive liv, de siste årene før han gikk av med pensjon 1985 som kontorsjef. For sin innsats i Bykreditt ble han tildelt Kongens fortjenstmedalje i gull.

Selv om Jorsett hadde hatt sporadiske jobber i NRK helt fra 1947, var det først fra 1961 at idrettsinteresserte begynte å legge merke til ham. Da begynte han sammen med Knut Bjørnsen å kommentere skøyter og friidrett, de første 8 årene i radio, deretter 22 år i fjernsynet. Bjørnsen kommenterte, og Jorsett holdt orden på tallmaterialet med rundetider som sitt desiderte fagområde. Det var derfor ikke til å unngå at han ble kalt Per “Rundetid” Jorsett. Etter at samarbeidet med Bjørnsen opphørte 1991 hadde Jorsett en rekke frilansoppdrag for NRK.

Per Jorsett hadde en omfattende produksjon som journalist og forfatter. 1945–61 var han medarbeider i daværende Sportsmanden, og i fire år var han spaltist i Dagbladet. I 40 år var han knyttet til Nationen, der han foruten å være journalist også var arrangør av Nationens landsskyting.

Som idrettsforfatter kunne Per Jorsett se tilbake på en meget rik produksjon. Forfatterskapet omfatter en rekke bøker om olympisk idrett og skyting samt et tjuetalls jubileumsberetninger for diverse idrettslag og forbund. Mest kjent er Hvem er hvem i norsk idrett, Olympiske leker i 100 år, De olympiske vinterlekene, Store norske sportsbragder i 1000 år og Norges Skytterkonger. Per Jorsett var også medforfatter i fotballbøkene Cupen – NM i fotball og Landslaget – Det norske fotballandslagets historie.

Per Jorsett – “Pjo” blant venner og kolleger – avfant seg med oppnavnet “Rundetid”, men det er ingen tvil om at han helst vil bli oppfattet som idrettshistoriker. Selv om Jorsett ikke selv var spesielt aktiv i idrett, var han helt fra barnsben av meget idrettsinteressert. Han var bare 10 år da han anskaffet sin første idrettsbok. I løpet av de neste 70 årene samlet han seg et stort idrettsbibliotek med ca. 1100 bøker og skrifter om idrett. Derfor ble han kontinuerlig brukt som “oppslagsverk” av media og foreninger, og han var en kjent og populær foredragsholder.

Selv om det store publikum i første rekke forbandt Per Jorsett med skøyter og friidrett, var det skyting som preger familien Jorsett til daglig. Datteren Marit ble norsk mester, sønnen Ole-Jacob tilhørte lenge eliten i hurtigskyting, og både Per og kona Gerd var aktive skyttere i en årrekke. Et norsk mesterskap i lagskyting ble det også på Per Jorsett.

Per Jorsett var en av idretts-Norges mer dekorerte personer med i alt 22 utmerkelser. 13 av disse fikk han fra skytterorganisasjoner i Norge, Danmark, Sverige og Finland. Men den gjeveste utmerkelsen – i tillegg til Kongens fortjenstmedalje – var uten tvil Den Internasjonale Olympiske Komités Jubileumspris, som Jorsett er eneste norske innehaver av. Per Jorsett var også innehaver av Den Norske Frimurerordens æresgrad.

Offentligheten kjente Per Jorsett som en meget korrekt, vennlig og imøtekommende person. Det var ikke alltid like lett å få øye på humoristen Pjo, som hans venner og kolleger kjente og satte pris på. Pjo hadde utallige idrettshistorier fra store internasjonale mesterskap og var en velkommen gjest i de fleste idrettssammenhenger.

Verker

Et utvalg

  • Oslo østre skytterlag gjennom 75 år. 1883–3. februar–1958, 1958
  • Skyttersaken i Norge. 1941–1965, 1966
  • Norges skytterkonger, 1970 (ny utg. 1993)
  • Boken om de olympiske vinterlekene (sm.m. Aa. Møst), 1991
  • Store norske sportsbragder i 1000 år (sm.m. K. Bjørnsen), 1995
  • Hvem er hvem i norsk idrett, 1996
  • 100 år med olympiske leker. Norges olympiske komités offisielle jubileumsbok, 1996
  • Landslaget. Det norske fotballandslagets historie (sm.m. E. Olsen, A. Scheie og O. Ulseth), 1997
  • Cupen. NM i fotball. 1902–1999 (sm.m. A. Scheie), 1999

Kilder og litteratur

  • Samtaler med og personlig kjennskap til den biograferte