Faktaboks

Per Jonas Nordhagen
Født
30. oktober 1929, Bergen
Virke
Kunsthistoriker
Familie
Foreldre: Professor Rolf Nordhagen (1894–1979) og Elisabeth Marie Myhre (1900–79). Gift 1) med kunsthistoriker Signe Horn Fuglesang (4.7.1938–), datter av Rolf Jørgen Fuglesang (1909–88) og Signe Horn (1910–89), ekteskapet oppløst; 2) med Inger Karin (25.3.1946–). Sønnesønn av Johan Nordhagen (1856–1956); brorsønn av Olaf Nordhagen (1883–1925).

Per Jonas Nordhagen er en av Norges fremste kunsthistorikere. Hans vitenskapelige produksjon og faglige engasjement spenner over et bredt felt, fra billedkunst i middelhavsområdet i tidlig middelalder til arkitektur og bygningsvern i Bergen i nyere tid, samt en rekke andre emner.

Nordhagen tok examen artium 1948 og magistergraden i kunsthistorie ved Universitetet i Oslo (UiO) 1955. Han ble tidlig inspirert av professor Hans Peter L'Orange til å studere mosaikker fra tidlig middelalder i Roma, og gjennom mange år har han gitt viktige forskningsbidrag om italiensk og bysantinsk mosaikk og freskomaleri fra tidlig middelalder. Denne forskningen krevde nøyaktige og detaljerte studier av kunstverkene, og Nordhagen har selv humoristisk beskrevet hva nitid studium av gamle mosaikker kan føre til: “En dag da jeg etter timelange tesserastudier i Grottene trådte ut på Petersplassen, grep jeg meg i å betrakte brosteinsmønsteret med skjerpet blikk: Var det ikke en restaurering en så der borte i gatelegemet, og hvorfor disse lange sprekkene mellom steinene? Var de opprinnelige, eller en senere tilføyet skade? Galskapen kvalte jeg med en dobbelt Fernet på en bar like ved Porta Settimiana.” Sammen med L'Orange utgav han boken Mosaikk. Fra antikk til middelalder.

Nordhagen var universitetslektor ved UiO 1962–69, og han ble dr.philos. 1968 på avhandlingen The Frescoes of John VII (705–707 A.D.) in S. Maria Antiqua in Rome. Denne emnekretsen har han senere fulgt opp blant annet i bøkene Roma og Konstantinopel og Studies in Byzantine and Early Medieval Painting. 1969–73 var han dosent i kunsthistorie ved UiB og deretter bestyrer ved Det norske institutt i Roma 1973–76. Etter 10 år som dosent ved UiO 1976–86 var han til sist professor i kunsthistorie ved UiB til han gikk av ved nådd aldersgrense 1999.

Fra 1970-årene har Nordhagen vært sterkt engasjert i nyere arkitekturhistorie, byutviklings- og bygningsvernsproblematikk, spesielt knyttet til lokale bymiljøer. Hans bok Trebyen faller. Bergen 1870–1970 er et pionerarbeid i forståelsen av verdiene i den anonyme trehusbebyggelsen i byene. Dette emnet har han fulgt opp i Den store trebyen. Trearkitektur i Bergen før 1850. Andre bøker som viser bredden i hans kompetanse og interesser, er Photograf M. Selmers Bergensbilleder (sammen med R. Sollied og S. Borge) og Henrik Ibsen i Roma.

Som forsker og lærer har Per Jonas Nordhagen både vært representant for en tradisjon som har lagt vekt på nitid studium og beskrivelse av enkeltkunstverk og monumenter, og en fagtradisjon som ser verkene i lys av europeisk åndshistorie. Fra 1970-årene har han også vært en foregangsmann i oppbyggingen av bygningsvernsemner som integrert del av kunsthistoriefaget ved UiB, og han har vært fadder for tallrike engasjerte studenter i arkitekturhistoriske emner og bygningsvernsemner. Han er medlem av Det Norske Videnskaps-Akademi fra 1977, har også vært sterkt engasjert i Fortidsminneforeningens arbeid og er nestleder i styret for Nasjonalgalleriet fra 1994.

Verker

 • Bibliografi finnes i P. J. Nordhagen: Vitenskapelige arbeider. Bibliografi inntil 2000, Bergen 2001

  Et utvalg

 • Mosaikk. Fra antikk til middelalder (sm.m. H. P. L'Orange), 1958
 • Gjenoppdagelsen av Konstantinopel, i Ku&K 1962, s. 137–200
 • The Frescoes of John VII (705–707 A.D.) in S. Maria Antiqua in Rome, dr.avh. UiO, Roma 1968
 • Photograf M. Selmers Bergensbilleder (sm.m. S. Bonge og R. Sollied), Bergen 1981
 • Trebyen faller. Bergen 1870–1970, 1975
 • Henrik Ibsen i Roma 1864–1868, 1981
 • Den kunsthistoriske litteraturen. Fagdidaktisk kompendium, 1982
 • Roma og Konstantinopel. Maleri og mosaikk. Forskningshistorie omkring tidligmiddelalderens maleri, 1983
 • Studies in Byzantine and Early Medieval Painting, London 1990
 • Bergen. Guide & handbook. Historical monuments, art & architecture, urban development, Bergen 1992
 • Den store trebyen. Trearkitektur i Bergen før 1850, Bergen 1994
 • Jaktkniven. Dagboksblad fra en reise inn i dypet av et lite land i Skandinavia året 1872 (under pseud. James Doring jr./Stein Quind), Bergen 1997
 • Mosaics from Antiquity to the Middle Ages 300–1450 A.D., Lillehammer 2002

Kilder og litteratur

 • HEH 1994
 • N. Roll-Hansen m.fl.: Universitetet i Bergens historie, bd. 2, Bergen 1996, s. 509–510
 • R. T. Eriksen og K. B. Aavitsland (red.): På klassisk grunn. Det norske institutt i Roma gjennom 40 år, 1999, s. 88–99