Faktaboks

Per Deberitz
Per eg. Peder Aass Deberitz
Født
27. mars 1880, Oscarsborg ved Drøbak (nå Frogn), Akershus
Død
14. oktober 1945, Oslo
Virke
Maler
Familie
Foreldre: Murmester Carl Ludvig Deberitz og Emilie Aass. Gift 1) 1904 med Valborg Holmsen, datter av godseier Aslak Holmsen, ekteskapet oppløst; 2) 1909 med Selma Harriet Aass (f. 1876), datter av bryggerieier Poul Lauritz Aass (1836–1904) og Christine Sophie Landmark (1846–1903).

Flere strømninger brytes i Per Deberitz' kunst. Hele hans produksjon viser imidlertid en påvirkning fra fransk tradisjon og en impresjonistisk malemåte.

Deberitz ble født på Oscarsborg ved Drøbak, men familien flyttet til Borre ved Horten da han var to år gammel. Her vokste han opp. Maleren Edvard Munch leide husrom hos familien somrene 1885 og 1886; han lånte malersaker til gutten og oppmuntret ham. Ved siden av å være en anekdotisk episode kan samværet med Munch sees som en retningsgivende impuls.

Deberitz' utgangspunkt var kunstscenen i siste halvdel av 1800-tallet, dvs. strømninger som senromantikk, naturalisme og 1890-årenes nyromantikk. Han utdannet seg til billedkunstner på Statens Håndverks- og Kunstindustriskole under Oscar Wergeland 1898–99 og mottok korrektur av Hans Gude under dennes sommeropphold på Sølvkronen ved Horten 1899 og 1900. Vintrene 1903/04 og 1906/07 studerte han hos Kristian Zahrtmann i København.

Deberitz' kunstneriske plattform var likevel relativt smal og først og fremst orientert mot fransk maleritradisjon. Hans maleri har en akademisk karakter. Motivmessig er det konsentrert til aktmaleri, landskap og portretter. Han hadde flere lengre opphold i Frankrike både før og etter den første verdenskrig, og fra oktober 1909 til mai 1910 gikk han på den private malerskolen til Henri Matisse i Paris.

Deberitz ble for en kort tid påvirket av Matisses modernisme. Dette ser vi i bilder som Nakne gutter (1913) og Stående kvinneakt (1914). Det ekspresjonistiske maleriet som Matisse stod for (fauvismen), fremmet fargens egenverdi og kraft, et pastost, malerisk foredrag og en djerv tegning med kraftig, sort konturlinje. Deberitz slo igjennom på De 14s paviljong på Jubileumsutstillingen på Frogner i Kristiania 1914 med bl.a. bildet Badende gutter (1914) i denne stilen. Her stilte han ut sammen med tidens toneangivende kunstnere som Henrik Sørensen, Axel Revold, Per Krohg og Jean Heiberg.

Men fremfor alt er det nærliggende å se Deberitz' maleri i sammenheng med 1920-årenes klassisisme. Dette viser seg bl.a. i kunstverkenes tilbakeholdne karakter; det dreier seg om et kultivert œuvre som det kan være nærliggende å sette i forbindelse med kunstnere som Sigurd Danifer, Hjalmar Haalke eller Trygve Torkildsen. I denne billedverdenen ble det lagt særlig vekt på klassiske verdier som den harmoniske og veloverveide komposisjon, den gjennomførte modellering av formen og den kultiverte fargebruk. Paul Cézanne var det store forbildet for disse kunstnerne – og ikke minst stod mesterens store bilder med badende kvinner sentralt.

Deberitz' malerier karakteriseres av en impresjonistisk malemåte; billedflaten stråler av malerisk liv. Maleriene har en stofflig overflate, og hans kunst har slik sett en viss tilknytning til kretsen av kunstnere rundt Christian Krohg, de såkalte senimpresjonister. Hans mange landskaper, bl.a. fra Skåtøy, vibrerer av vind og vær. Hans fargeholdning utviklet seg mot en lys tonalitet.

Deberitz' tegnestil er storlinjet. Hans statuariske formfølelse viser seg i bilder som Akt fra 1928 og det egenartede Negerpike (1927).

Per Deberitz stilte sjelden ut. Han deltok på Høstutstillingene fra 1906, men holdt bare to separatutstillinger mens han levde, i Galleri Gauguin i Oslo 1929 og i Kunstnerforbundet 1931. Etter hans død ble det holdt minneutstillinger i Oslo 1946, i Horten 1948, igjen i Oslo 1955 og 1982, samt i Oslo og Horten 1991. Han er representert i Nasjonalgalleriet, Bergen Kunstmuseum, Moderna Museet i Stockholm og Ateneum i Helsinki, og i de faste galleriene i Stavanger, Drammen og Horten.

Verker

  Malerier og tegninger (et utvalg)

 • Nakne gutter, 1913
 • Stående kvinneakt, 1914, NG
 • Badende gutter, 1914
 • Sommerlandskap, Skåtøy, 1921, NG
 • Negerpike, 1927
 • Akt, 1928
 • Kvinneakt, 1929, NG

Kilder og litteratur

 • Nasjonalgalleriets dokumentasjonsarkiv
 • HEH 1938
 • J. H. Langaard: forord i Per Deberitz. Minneutstilling 9. januar 1946, utstillingskatalog, 1946 (gjenopptrykt i katalogen for minneutstilling i Galleri K, Oslo 1982)
 • M. Werenskiold: De norske Matisse-elevene. Læretid og gjennombrudd 1908–1914, 1972
 • d.s.: biografi i NKL, bd. 1, 1982

Portretter m.m.

  Kunstneriske portretter

 • Maleri av Einar Sandberg, ca. 1910, p.e