Faktaboks

Peder Borgen
Peder Johan Borgen
Født
26. januar 1928, Lillestrøm (nå Skedsmo), Akershus
Virke
Teolog (metodist)
Familie
Foreldre: Kjøpmann Omar Emil Borgen (1900–85) og Harda Pytte (1901–89). Gift 30.12.1961 med familieterapeut Inger Solveig Duesund (5.10.1937–), datter av prost Olaf Duesund (1904–89) og Inga Jenny Ødegaard (1908–). Bror av Ole Edvard Borgen (1925–2009).

Peder Johan Borgen er metodist og professor i nytestamentlig teologi. Han har fungert som banebrytende murbrekker innen det teologiske vitenskapelige miljøet i Norge og var den første metodist og første medlem av noen norsk frikirke som tok den teologiske doktorgrad ved et norsk universitet.

Peder Borgens far var med i Indremisjonen, men hans hustru hadde dype røtter i Metodistkirken, og familien ble engasjert i denne frikirkelige sammenhengen. Borgen ble cand.theol. ved Universitetet i Oslo 1953. 1956 ble han Ph.D ved Drew University, Madison, New Jersey, USA. Den teologiske doktorgraden ble avlagt ved Universitetet i Oslo 1966.

Han begynte sin yrkeskarriere som pastor i Metodistkirken i Harstad 1956. I 1958 innledet han sin vitenskapelige løpebane som forskningsstipendiat. Som medlem og prest i Metodistkirken og ikke i Den norske kirke, kunne han imidlertid ikke bli utnevnt til en akademisk stilling i teologi i Norge. 1962 ble han professor ved Wesley Theological Seminary i Washington, USA. Han kom tilbake til Norge som førstelektor ved Universitetet i Bergen 1967 – selv om dette den gang strengt tatt var i strid med norsk lov. 1973 ble han utnevnt til professor ved Universitetet i Trondheim med Det nye testamente og religion i den gresk-romerske verden som spesiale. 1994–97 var han seniorstipendiat ved Norges forskningsråd.

Noen av hans verv innen det vitenskapelige miljøet og i Metodistkirken skal nevnes: Han var preses i Det Kongelige Norske Videnskabers Selskap 1996–99 og president i Det internasjonale selskap for nytestamentlige studier 1998–99. 1979–84 var han medlem av felleskommisjonen mellom Det Lutherske Verdensforbund og Metodistkirkens Verdensråd. Han var prorektor ved Den allmennvitenskapelige høgskole, Universitetet i Trondheim, 1984–87. 1986–91 var han medlem av Metodistkirkens Verdensråd og av Metodistkirkens europeiske teologiske kommisjon 1973–93. Fra 1995 har han vært medlem av Board of Advisors i The Dead Sea Scrolls' Foundation.

Borgen har hatt mange studieopphold i utlandet, både i USA og i områder rundt Middelhavet som er spesielt interessante for ham som nytestamentlig forsker. Han har vært en flittig produsent av bøker og artikler om så ulike emner som rusgift, terapi og menneskesyn, samenes første landsmøte i 1917, og en mengde vitenskapelige publikasjoner om nytestamentlige og bibelske tema.

Som pensjonist bosatte Peder Johan Borgen seg i Lillestrøm. 1998 ble han, som første frikirkelige teolog, utnevnt til ridder av 1. klasse av St. Olavs Orden “for fortjeneste av teologisk forskning”.

Verker

 • Bread from Heaven, Leiden 1965 (2. utg. 1981)
 • Logos was the True Light, Trondheim 1983
 • Paul Preaches Circumcision, Trondheim 1983
 • Philo, John and Paul, Edinburgh 1996 (2. utg. 1998)
 • Samenes første landsmøte, 6.–9. februar 1917, Trondheim 1997
 • Philo of Alexandria. An Exegete for His Time, Leiden 1997
 • Kristne kirker og trossamfunn (red. sm.m. B. Haraldsø), Trondheim 1993
 • The Philo Index (sm.m. Kåre Fuglseth og R. Skarsten), Trondheim 1997, med EDB-konkordans

Kilder og litteratur

 • Who's Who in the World, Chicago, USA 1980–81
 • P. W. Bøckman og R. E. Kristiansen (red.): Context, Festskrift til Peder Borgen, Trondheim 1987
 • Who's Who in Europe, 1987–88
 • N. Hessen (red.): Prester i Den norske kirke og andre teologiske kandidater, 1990
 • Who is Who in Biblical Studies and Archaeology, Washington D.C., USA 1993
 • HEH 1994
 • SNL3
 • Dictionary of International Biography, Cambridge (Storbr.) 1998

Portretter m.m.

Fotografiske portretter

 • Fotografi av Nils Bjørnelv; gjengitt i Context, 1987